Zawody

Nazwa zawodów ,,Mam Marzenie 3RAZ 25h RUN’’
Organizator Ruchowa Akademia Zdrowia; RAZ-Event
Miejsce SZCZECIN
Data zawodów 2017-07-29
Opis

 

 

 

 

CEL IMPREZY:


1. Zebranie funduszy na wsparcie:
- podopiecznych Fundacji Mam Marzenie Oddział szczecin
2. Zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na osoby potrzebujące wsparcia!
3. Popularyzacja biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
4. Promocja działalności charytatywnej