Regulamin strony – www.e-gepard.eu i płatności elektronicznych (zwany dalej "Regulaminem")

I. Informacje o witrynie www.e-gepard.eu

Serwis internetowy działa pod adresem www.e-gepard.eu i prowadzony jest przez RFID Solutions spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siennie, ul. Iłżecka 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330088; o numerze NIP 5090051333; o kapitale zakładowym 600.000 PLN w całości wpłaconym.

Adres do korespondencji: RFID Solutions sp. z o.o., 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 28/56.

II. Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu RFID Solutions Sp. z o.o. zwana jest dalej "RFID Solutions".

Na potrzeby niniejszego Regulaminu serwis internetowy www.e-gepard.eu zwany jest dalej Portalem.

Użytkownik - osoba fizyczna, zakładająca konto na Portalu i korzystająca z jego funkcjonalności.

Organizator – osoba fizyczna, osoba prawna, inna jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, która na Portalu rejestruje organizowaną imprezę sportową.

III. Postanowienia ogólne.

Portal umożliwia rejestrację Użytkownika – utworzenie konta, zapisywanie się Użytkownika do określonej konkurencji sportowej w ramach zarejestrowanych na Portalu imprez sportowych, dokonywanie płatności elektronicznej za uczestnictwo w konkurencji sportowej, przeglądanie list uczestników konkurencji sportowych, przeglądanie wyników konkurencji sportowych.

Użytkownik rejestrując się na Portalu tworzy konto, z którego dane takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres mailowy są wykorzystywane przy zapisywaniu się na poszczególne konkurencje sportowe.

Użytkownik ma dostęp do wyników wszystkich konkurencji sportowych.

Zapisując się do danej konkurencji sportowej Użytkownik akceptuje jej warunki określone w regulaminie danej imprezy przez jej Organizatora.

IV. Płatności

1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w danej konkurencji sportowej jest określona przez Organizatora w Regulaminie imprezy.

2. Sposoby płatności za uczestnictwo w danej konkurencji sportowej określa Organizator imprezy.

3. Portal umożliwia Organizatorowi włączenie do danej imprezy płatności online jako jednego ze sposobów płatności za uczestnictwo w danej konkurencji sportowej.

4. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

ePrzelewy:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • Płacę z Orange (mBank)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
 • Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
 • BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)
 • Płacę z Idea-Cloud
 • R-Przelew (Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna)
 • SkyCash
 • mPay
 • Getin Noble Bank S.A.
  • Płać z Getin Bank
  • Płać z Noble Bank
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (Banki Spółdzielcze z Grupy SGB i BPS)

5. Płatności online obsługiwane przez eCard są dokonywane na rzecz RFID Solutions. RFID Solutions zobowiązuje się przekazać płatność Organizatorowi danej imprezy.

6. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie płatności online obsługiwanych przez eCard należy zgłaszać do RFID Solutions, pod adres mailowy: info@e-gepard.eu

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej płatności online kartą płatniczą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.

8. Nieprawidłowości w zakresie pozostałych dostępnych form płatności należy zgłaszać do Organizatora danej imprezy.

V. Ochrona danych osobowych

Wypełniając formularz rejestracji podczas zakładania Konta Użytkownika na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy RFID Solutions Sp. z o. o., oraz na ich przetwarzanie dla celów zapisu do danej konkurencji sportowej, pomiarów czasu i prezentowania wyników.

Dokonując zapisu do danej konkurencji Administratorem danych osobowych użytkownika staje się organizator imprezy sportowej. Dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO. Szczegółowy opis przetwarzania danych osobowych użytkowników został przedstawiony w Polityce prywatności.

VI. Cookies

Cookies (tzw. Ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer lub inne urządzenie) podczas przeglądania niniejszego serwisu, pozwalające pozyskać informacje na temat tego w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu, tak aby dopasować serwis do potrzeb i preferencji konkretnego Użytkownika oraz aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

5. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

6. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

VII. Warunki korzystania z treści udostępnionych na Portalu

Treści zawarte na Portalu są chronione prawem, w tym prawem autorskim obowiązującym na terenie Polski.

Zabrania się kopiowania, reprodukcji, rozpowszechniania, pobierania, zamieszczania na innych stronach lub przekazywania jakiejkolwiek z części w/wym. treści w jakikolwiek sposób, tj. technologią cyfrową, mechaniczną, fotokopii, nagrania lub inną bez uzyskania pisemnej zgody od RFID Solutions sp. z o.o. Nieprzestrzeganie powyższych warunków i zakazów skutkuje pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej w maksymalnym jej zakresie.

Dozwolone jest wykorzystanie wyników danej konkurencji sportowej prezentowanych na Portalu, na innej stronie internetowej, pod warunkiem umieszczenia na tej stronie informacji skąd zostały pobranej wyniki wraz z linkiem do oryginalnej strony Portalu.

VIII. Postanowienia końcowe

Zapisy w regulaminie imprezy organizowanej przez Organizatora, który korzysta z Portalu nie mogą stać w sprzeczności z zapisami niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych.

Właściciel Portalu uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość RFID Solutions, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych RFID Solutions lub znaczącej zmiany w strukturze spółki RFID Solutions. Użytkownik będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Portal.