Polityka prywatności portalu www.e-gepard.eu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zebranych przy tworzeniu profilu na portalu www.e-gepard.eu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Informacje Ogólne

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma RFID Solutions sp. z o.o. Mamy siedzibę w Siennie, przy ul. Iłżeckiej 34 i biuro handlowe w Warszawie, ul. Wąwozowa 28/56, 02-796 Warszawa

Może się Pan/Pani kontaktować z nami w następujący sposób: listownie (pod adresem biura), e-mailowo (biuro@rfidsolutions.pl), telefonicznie (tel. 22 2501825)

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu umożliwienia zapisu na dowolną imprezę/zawody udostępnioną do zapisów na portalu www.e-gepard.eu.

Dostęp do Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu mają jedynie upoważnieni pracownicy. Do Państwa danych ma także dostęp organizator danej imprezy/firma obsługująca pomiar czasu na imprezie, na którą się zapisaliście, w zakresie niezbędnym do umożliwienia Państwa udziału w tej imprezie

Dane które zbieramy/przetwarzamy i dlaczego to robimy

adres mailowy – niezbędny do komunikacji z Państwem (potwierdzenie zapisu, zmiana hasła, informacje o płatnościach itp. )

imię i nazwisko – możliwość identyfikacji Pani/Pana na konkretnej imprezie

data urodzenia i płeć potrzebne są do przypisania Pani/Pana do określonej kategorii wiekowej i kategorii płci

telefon – potrzebny, aby otrzymać sms z wynikiem zawodów

rozmiar koszulki i obuwia – niezbędne do otrzymania pakietu startowego z właściwą zwartością jeśli dana impreza to przewiduje

Podczas korzystania ze stron internetowych portalu mogą być pobierane dodatkowe informacje tj: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na portalu. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania portalu do Państwa preferencji, do administrowania portalem, a także dostosowania do Państwa zainteresowań reklam wyświetlanych na stronach internetowych portalu

Okres, przez który dane osobowe są przechowywane

Dane osobowe przetwarzane są od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania się użytkownika na portalu do momentu wycofania jego zgody lub od momentu wprowadzenia na portalu danych użytkownika przez organizatora imprezy do momentu uzyskania informacji o wycofaniu zgody

Państwa prawa w zakresie danych osobowych

Prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych,

Prawo żądania sprostowania danych,

Prawo do usunięcia danych, w zakresie określnym w artykule 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe pozyskane od partnerów

Dane osobowe przeniesione do portalu przez organizatora imprezy na podstawie wyrażonej wobec niego zgody podlegają identycznym unormowaniom jak dane uzyskane w wyniku założenia profilu bezpośrednio na portalu

Informacja o plikach cookies

Portal korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel portalu RFID Solutions sp. z o.o

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b.utrzymanie sesji Użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania portalem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do portalu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.