Zawody

Nazwa zawodów BGK Memoriał Józefa Oppenheima w narciarstwie skitourowym, biegowym, biegach i nordic walking
Organizator PIF SPORT
Miejsce Zakopane. Polana Szymoszkowa
Data zawodów 2023-03-25
Opis

REGULAMIN

BGK Memoriał Józefa Oppenheima w narciarstwie skitourowym, biegowym, biegach i nordic walking

Organizatorzy: KS SNPTT 1907 Zakopane, Stacja Narciarska Szymoszkowa

Termin i miejsce zawodów:

25.03.2023 r. (Sobota), godzina 08.00, Stacja Narciarska Szymoszkowa

Cel zawodów:

Uczczenie pamięci Józefa Oppenheima jednego z założycieli KS SNPTT 1907 Zakopane w rocznicę 116-lecia istnienia Klubu

Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego, Powiatu Tatrzańskiego i turystów.

Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego

Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.

Trasa: stok narciarski Polana Szymoszkowa, długość trasy 1400 m, przewyższenie 265 m

Zawody zostaną rozegrane w formule vertical – bieg pod górę

Uczestnictwo:

1. W zawodach mogą wystartować zawodnicy na: nartach skiturowych, nartach biegowych, biegacze na nogach oraz zawodnicy nordic walking

2. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 23 marca (czwartek) 2023 roku do godziny 24:00 zgłosi się do udziału w zawodach na stronie https://pifsport.com.pl/

W wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów możliwość zapisów do godziny 7;30 – biuro zawodów – Karczma Szymoszkowa

3. Opłata startowa - brak

4. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

5. Zawodnik winien okazać w biurze zawodów dokument celem weryfikacji danych osobowych.

6. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu zawodów.

Harmonogram startu:

8:00:00 – narty skiturowe

8:05:00 – narty biegowe

8:10:00 – biegacze na nogach

8:15:00 – zawodnicy nordicwalking

Klasyfikacje i nagrody

Kategoria Open: miejsca 1 – 3 statuetki dla zwycięzców ( kobiety i mężcyźni) w poszczególnych konkurencjach

Program zawodów:

07:00 – 07:45 - wydawanie numerów startowych – Karczma przy dolnej stacji wyciągu Szymoszkowa

08:00 - start biegu /wg regulaminu/

09:30 - dekoracja zwycięzców

 

Ochrona Danych Osobowych:

Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

 

Uwagi końcowe:

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

2. Komisję sędziowską powołuje Organizator.

3. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa SNPTT Zakopane i Stacja Narciarska Szymoszkowa

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji Regulaminu.

6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji zwycięzców. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.

7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.

8. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).

9. Osoby udzielające szczegółowych informacji na temat biegu: Ireneusz Kubin - 501616699

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
zawodnicy nordicwalking -- 2023-03-24 2023-03-24 08:15
Narty skiturowe -- 2023-03-24 2023-03-24 08:00
Narty biegowe -- 2023-03-24 2023-03-24 08:05
biegacze na nogach -- 2023-03-24 2023-03-24 08:10
Liczba rekordów na stronie: