Zawody

Nazwa zawodów VI Bieg Ziemi Limanowskiej
Organizator PifSport
Miejsce Limanowa- Stara Wieś
Data zawodów 2017-05-01
Opis

WYCIĄG z REGULAMINU VI Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II , Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej
Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

4. Termin Bieg odbędzie się 1 maja 2017 roku godz. 14.10
5. Trasa Biegu
• Młodzież, dorośli, niepełnosprawni, Limanowa parking Karczma Matras - Stara Wieś stadion sportowy,
• Bieg główny dystans 4 km, nawierzchnia asfaltowa na całej trasie Biegu,

• dzieci Stadion sportowy Stara Wieś  dystans 50m,100m, 500m.


6. Imprezy towarzyszące
• przejazd rodzinny na rowerach, marsz Nord Walkimg - Limanowa parking Karczma Matras - Stara Wieś stadion sportowy,
• przejazd osób niepełnosprawnych - Limanowa parking Karczma Matras - Stara Wieś stadion sportowy,
• konkurs wiedzy o życiu ks. Ignacego Zonia współtwórcy organizacji WiN – REGULAMIN KONKURSU

7. Program szczegółowy
• 11.00 Uroczysta suma odpustowa w Starej Wsi pielgrzymka świata pracy, NSZZ Solidarność , NSZZ RI Solidarność
• 12.00 otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych weryfikacja zgłoszeń- Limanowa parking Karczma Matras
• 13.30 zamknięcie listy startowej
• 14.10 start grupy rowerzystów, nordic walking, przejazd bez pomiaru czasu rekreacyjny


• 14.20 start wspólny grup biegowych - młodzież gimnazjalna, młodzież ponadgimnazjalna do 20 lat,
              grupy biegowe dorośli              - kobiety,(K16,K20,K30,K40,K50,K60,K70)
              start grupy biegowe- dorośli mężczyźni ( M16,M20,M30,M40,M50,M60,M70)


• 14.30 start grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami
• 13.00 Otwarcie biura stadion Stara Wieś
• 13.30 stadion Stara Wieś start grupy dzieci przedszkolnych dystans 50 m ( grupy,M1,K1)
• 13.40 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 1-3 dystans 100m (grupyM2,K2)
• 13.50 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 4-6 dystans 500m (grupy M3,K3)
• 14.00 Koncerty zespołów, gry i zabawy dla dzieci, konkurs wiedzy o życiu ks. Ignacego Zonia
• 16.00 Święto Flagi uroczysty apel wciągnięcie flagi państwowej.
• 16.10 dekoracja zwycięzców 6 Biegu Ziemi Limanowskiej
• 17.00 Festyn Parafialny
Uwaga
Dla dzieci ( dotyczy grup M1,M2,M3,K1,K2,K3) startujących na stadionie w Starej Wsi biuro zawodów zlokalizowane będzie na stadionie trawiastym otwarte od godz. 1300
8. Klasyfikacja Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wymienionych grupach wiekowych: · Chłopcy - Mężczyźni:
Rok urodzenia
• M 1- do 2011 • M 2 - 2010÷2007 • M 3 - 2006÷2004
• M 16 - 2003÷2001 • M 20 - 2000÷1997 • M 30 - 1996÷1987 • M 40 - 1986÷1977 • M 50 – 1976 ÷ 1967
• M 60 -1966 ÷ 1957 • M 70 - 1956 i powyżej
Dziewczyny - Kobiety:
Rok urodzenia
• K 1- do 2011 • K 2 - 2010÷2007 • K 3 - 2006÷2004 • K 16 - 2003÷2001 • K 20 - 2000÷1997 • K 30 - 1996÷1987 • K 40 - 1986÷1977
• K 50 – 1976 ÷ 1967 • K 60 -1966 ÷ 1957 • K 70 - 1956 i powyżej
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

Zgłoszenia
• elektronicznie – poprzez stronę www.pifsport.pl
• do dnia 29 kwietnia 2017 r. • w wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów w Biurze Zawodów

Kontakt
Wszelkich dodatkowych informacji udziela
• Dyrektor zawodów Stefan Hutek nr tel.604 569 276
• Dyrektor sportowy zawodów Feliks Piwowar nr tel. 604 555 181
• Dyrektor ds. zabezpieczenia trasy Mirosław Kaja nr tel. 504 076 530
• Biuro Promocji , Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej nr tel. 18 333 79 01 lub 18 333 79 03

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
VI Bieg Ziemi Limanowskiej -- 2017-04-29 2017-04-29 14:20 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: