Zawody

Nazwa zawodów I BIEG KOWALA i Marsz NW
Organizator PifSport
Miejsce JEDLICZE / podkarpacie
Data zawodów 2017-09-30
Opis

 


Regulamin imprezy sportowo – rekreacyjnej, bieg uliczny, pod nazwą „I BIEG KOWALA” oraz NORDIC WALKING
– 30 wrzesień 2017,  start godzina 16.00

 1. Organizatorzy

Stowarzyszenie Kuźnia w Jedliczu

 1. Cel imprezy
  Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
  Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
  Promocja Gminy Jedlicze jako regionu przyjaznego dla osób aktywnych sportowo.
 1. Termin i miejsce zawodów
  Impreza odbędzie się dnia 30.09.2017 r. w Jedliczu.

     Biuro zawodów w PUB STARA KUŹNIA, Jedlicze, ul. Konopnickiej 8a ( naprzeciwko  

     Stadionu Nafta Jedlicze)  Start i meta przy parkingu PUB STARA KUŹNIA

 1. Trasa biegu głównego „I Bieg Kowala oraz Nordic Walking”
  Dystanse; bieg uliczny10 km, nordic walking 5 km, nawierzchnia asfaltowa, przy częściowo otwartym ruchu ulicznym
  - zawodnicy zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni.
  Start i meta przy parkingu PUB STARA KUŹNIA
  (naprzeciwko stadionu Nafta Jedlicze).

           Trasa biegu obejmuje ulice: M. Konopnickiej, Żarnowiec (ulica bez nazwy, łącznik Żarnowiec - Dobieszyn),
                                               Gen. Sikorskiego, M. Konopnickiej

 1. Program szczegółowy imprezy

1400 - otwarcie biura zawodów i zapisy do biegu głównego

1520 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń !!!

           1600– start Biegu „I BIEG KOWALA” – 10 km.

           1601– start NORDIC WALKING – 5 km.
           1800 – uroczyste zakończenie imprezy połączone z dekoracją
           1830 - zamknięcie biura zawodów

 1. Klasyfikacje

BIEG GŁÓWNY – 10 km.

OPEN Kobiet

OPEN Mężczyzn

Najlepsza Jedliczanka

Najlepszy Jedliczanin

NORDIC WALKING – 5 km.

         OPEN Kobiet

         OPEN Mężczyzn

Najlepsza Jedliczanka

Najlepszy Jedliczanin

 1. Nagrody Bieg Główny oraz Nordic Walkning

Osóby które ukończą bieg na mecie otrzyma pamiątkowy medal a także osóby które ukończą Nordic Walkingna

mecie otrzyma pamiątkowy medal.


W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn oraz nordic walking za miejsca I-III dyplomy i piękne niepowtarzalne statuetki.
W kategorii „Najlepszy Jedliczanin” i „Najlepsza Jedliczanka” dyplom i puchar.

W kategorii OPEN Nordic Walking kobiet i mężczyzn za miejsca I-III dyplomy i puchary.

Uwaga! W kategorii „Najlepszy Jedliczanin/Jedliczanka klasyfikowani będą wyłącznie zawodnicy/zawodniczki zameldowani w gminie Jedlicze,
            nie deklarujący przynależności do klubu sportowego spoza gminy Jedlicze.

 1. Uczestnictwo w biegu „I Bieg Kowala oraz Nordic Walking”

Zapisy do Biegu głównego na stronie http://www.pifsport.pl/ do dnia 25 września 2017 r.

Wpłaty na konto przy formularzu zgłoszeniowym na stronie www.pifsport.pl.

(25 wrzesień 2017 nastąpi weryfikacja wpłat, zawodnicy bez wniesionej opłaty będą usunięci z listy zgłoszeniowej), bądź w razie
niezapełnienia listy startowej - bezpośrednio w dniu imprezy w biurze zawodów od godziny 14.00 do 15.20 .                
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu 30 września 2017 r. ukończą 13 rok życia.
Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu 30 września 2017 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania
pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest
obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia oświadczenie u organizatora.
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy. Każdy zawodnik ma
obowiązek zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt :

- Paweł Duda – 503 329 624
   9. Sprawy finansowe

Opłata startowa do biegu głównego „I BIEG KOWALA oraz NORDIC WALKING ” wynosi:

20 zł. – przy rejestracji elektronicznej

25 zł. – w dniu zawodów
Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
   10.   Postanowienia końcowe

Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską i posiłek .
Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy wraz z chipem służącym do pomiaru czasu.
Interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
MARSZ NW w ramach I BIEGu KOWALA 50 2017-09-25 2017-09-25 16:01 25 Zapisy zakończone
I BIEG KOWALA 100 2017-09-25 2017-09-25 16:00 54 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: