Zawody

Nazwa zawodów II Chrzanowski Marsz i Cross Świętego Mikołaja - bieg na dyst. 5km
Organizator PMOS Chrzańów, SP nr 10 Chrzanów, PIF SPORT
Miejsce Chrzanów oś. Niepodległości
Data zawodów 2017-12-09
Opis

Regulamin II Chrzanowskiego Charytatywnego Crossu Świętego Mikołaja.

BIEG i MARSZ NW na 5km

1. Cel

Celem Chrzanowskiego Crossu Świętego Mikołaja jest:

- uczczenie Świętego Mikołaja jako Patrona Miasta Chrzanowa

- podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców Chrzanowa i Powiatu Chrzanowskiego

  poprzez popularyzację biegów jako jednej z form rekreacji fizycznej

- pomoc potrzebującym ( wpisowe z biegu zostanie przeznaczone na cel charytatywny)

2. Organizatorzy

- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie

- Szkoła Podstawowa nr 10 w Chrzanowie

3. Partnerzy

- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

- Gmina Chrzanów

- Parafia Świętego Mikołaja w Chrzanowie

- OSP Chrzanów

4. Wpisowe

- 10 zł od uczestnika przy zapisach internetowych

- 20 zł w dniu zawodów

- młodzież szkolna bezpłatnie

 

5. Uczestnictwo

Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy , legitymujący się dobrym stanem zdrowia (niezbędne oświadczenie), w przypadku nieletnich pisemna zgoda rodziców.

Zawodnicy startują  na własną odpowiedzialność

 

Podział na grupy wiekowe w BIEGU I MARSZU dla kobiet i mężczyzn:

GRUPA I          (dziewczęta ur. 2002 i młodsze )           - młodzież gimnazjalna

GRUPA II        (chłopcy  ur. 2002 i młodsi)                   - młodzież gimnazjalna

GRUPA III       (dziewczęta ur. 1998 i młodsze )           - młodzież licealna

GRUPA IV       (mężczyźni ur. 1998 i młodsi)               - młodzież licealna

GRUPA V        (kobiety ur. 1997-1982)            - 20 - 35 lat  

GRUPA VI       (mężczyźni ur. 1997- 1982)       - 20 - 35 lat  

GRUPA  VII     (kobiety ur. 1981 i 1967)               - 36 -50 lat

GRUPA  VIII    (mężczyźni ur. 1981-1967)        - 36 - 50 lat

GRUPA IX        ( kobiety i ur. 1966-1957)          - 51 - 60  lat

GRUPA  X      (mężczyźni ur. 1966-1957)        - 51 - 60  lat

GRUPA  XI       ( kobiety ur. 1956 i starsze)      - 61 +

GRUPA  XII     (mężczyźni ur. 1956 i starsi)      - 61 +

 6. Miejsce i czas

9 grudzień 2017 (sobota)  sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 10  

ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie

- biuro zawodów czynne od  9:30 – 11:30 ( Wydawanie numerów startowych)

- start godz. 12:00

7. Dystans 

Bieg i Marsz zostanie rozegrany na dystansie 5  km

8. Zgłoszenia

Zgłoszenie za pomocą strony internetowej www.pifsport.pl  

9. Nagrody

- za pierwsze miejsce w każdej kategorii – puchary

- za pierwsze 3 miejsca dyplomy

- medale za udział dla każdego uczestnika biegu 

- czapki Mikołajowe dla każdego uczestnika (obowiązkowy start w czapkach Mikołajowych)

- napoje i gorący posiłek dla wszystkich uczestnika zawodów

10.Postanowienia końcowe 

- pomiar czasu  firma pifsport  (systemem elektronicznym za pomocą chipów zwrotnych)

- sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie  rozstrzyga  Organizator.         

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Marsz NW Świętego Mikołaja 5km -- 2017-12-07 2017-12-07 12:00 Zapisy zakończone
Bieg na dystansie 5km -- 2017-12-07 2017-12-07 12:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: