Zawody

Nazwa zawodów Obidowa Głuszec Półmaraton 21km ; 10 km z Głuszcem; Nordic Walking 5 km
Organizator PifSport
Miejsce Obidowa
Data zawodów 2019-02-03
Opis

Wyciąg z regulaminu:

2. ORGANIZATOR
 Sołectwo wsi Obidowa: Zofia Faron, Marcin Niewiarowski
 Strefa Tlenu Halina Olejniczak
  Happy Monday Agency
3. TERMIN I MIEJSCE

03.02.2019 - Obidowa, start 10 i 21 km - 11.00. | Nordic Walking - 11.05.

4. TRASY
TRASA OBIDOWA GŁUSZEC PÓŁMARATON - EDYCJA ZIMOWA
 Trasa: Obidowa - Stare Wierchy - Rozdziele - Kałużna - Dolina Lepietnicy -Obidowa.
 Dystans: 21km.
 Trasa będzie oznaczona taśmami i zabezpieczona przez odpowiednie służby i wolantariuszy.
www.gluszecpolmaraton.pl
TRASA 10 KM Z GŁUSZCEM - EDYCJA ZIMOWA
Trasa: Obidowa - Stare Wierchy - Obidowiec - Obidowa.
Dystans: 10km.
Trasa będzie oznaczona taśmami i zabezpieczona przez odpowiednie służby i
wolantariuszy. Trasa będzie pokrywała się częściowo z trasą Obidowa Głuszec Półmaratonu.
TRASA 5 KM NORDIC WALKING
Trasa: 3,8 km będzie pokrywało się z trasami Obidowa Głuszec Półmaratonu i 10
km z Głuszcem.
Dystans: 5 km.
Trasa będzie oznaczona taśmami i zabezpieczona przez odpowiednie służby i wolantariuszy.

5. PROGRAM ZAWODÓW

09:00 - otwarcie biura zawodów, rejestracja Uczestników, wydawanie pakietów
startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego
10.45 - obowiązkowa odprawa Uczestników biegu – podanie ostatecznego komunikatu technicznego
11.00 - start Uczestników biegu, obu dystansów
11:05 - start Uczestników Nordic Walking
14:00 - dekoracja zwycięzców
15.00 - oficjalne zakończenie biegu

9. ZGŁOSZENIA I ZAPISY
Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępby na stronie: www.gluszecpolmaraton.pl
Zakończenie rejestracji przez internet nastąpi w dniu 31.01.2019 roku. Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego
jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów. O kolejności przyjęcia na listę startową
decyduje termin wpłaty opłaty startowej. Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów.
10. WPISOWE
Opłata pokrywa koszty startu w zawodach i wynosi: do dnia 31.01.2019 - 50zł, w dniu zawodów (rejestracja w biurze zawodów) - 75 zł.
Opłatę należy uiścić przelewem zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu zgłoszeniowym.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa
do 15.01.2019r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego. Po tym terminie organizator nie zwraca opłat startowych.
Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Obidowa Głuszec Półmaraton 21km -- 2019-01-31 2019-01-31 11:00 Zapisy zakończone
Marsz Nordic Wolking Obidowa Głuszec -- 2019-01-31 2019-01-31 11:05 Zapisy zakończone
10 km z Głuszcem -- 2019-01-31 2019-01-31 11:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: