Zawody

Nazwa zawodów Chrzanowski Charytatywny Cross i Marsz Świętego Mikołaja
Organizator PMOS Chrzańów, SP nr 10 Chrzanów, PIF SPORT
Miejsce Chrzanów
Data zawodów 2018-12-02
Opis

Regulamin Chrzanowskiego Charytatywnego Crossu i Marszu Świętego Mikołaja
1. Cel
Celem Chrzanowskiego Crossu Świętego Mikołaja jest:
- uczczenie Świętego Mikołaja jako Patrona Miasta Chrzanowa, popularyzacja biegów i marszów jako jednej z form rekreacji fizycznej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców Chrzanowa i Powiatu Chrzanowskiego, pomoc potrzebującym ( wpisowe z biegu zostanie przeznaczone na cel charytatywny)
2. Organizatorzy
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Chrzanowie
3. Partnerzy
- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gmina Chrzanów, OSP Chrzanów, Veolia Południe
4. Wpisowe
- 10 zł od uczestnika
- młodzież szkolna bezpłatnie
5. Miejsce i czas
2 grudzień 2018 (niedziela) - start godz. 11:00
Biuro zawodów , sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie czynne od godz. 9:00 ( rejestracja, wydawanie numerów startowych, zakończenie zawodów). Miejsce startu , teren obok Przedszkola Nr 4 ( 300 m od biura zawodów)
6. Dystans
Bieg i marsz zostaną rozegrane na dystansie 5 km - link do trasy zawodów: http://www.pmos-chrzanow.pl/infopage.php?id=910
7. Uczestnictwo
Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy , legitymujący się dobrym stanem zdrowia (niezbędne oświadczenie wypełnione przed startem), w przypadku nieletnich pisemna zgoda rodziców. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
8. Kategorie wiekowe
Podział na grupy wiekowe dla kobiet i mężczyzn:
K - I (dziewczęta ur. 2003 i młodsze ) - młodzież szkolna
M - I (chłopcy ur. 2003 i młodsi) - młodzież szkolna
K - II (dziewczęta ur. 1999 i młodsze ) - młodzież licealna
M – II (mężczyźni ur. 1999 i młodsi) - młodzież licealna
K - III (kobiety ur. 1998-1983) - 20 - 35 lat
M - III (mężczyźni ur. 1998- 1983) - 20 - 35 lat
K - IV (kobiety ur. 1982 -1968) - 36 - 50 lat
M - IV (mężczyźni ur. 1982-1968) - 36 - 50 lat
K - V (kobiety ur. 1967-1958) - 51 - 60 lat
M - V (mężczyźni ur. 1967-1958) - 51 - 60 lat
K - VI (kobiety ur. 1957 i starsze) - 61 +
M - VI (mężczyźni ur. 1957 i starsi) - 61 +
9. Zgłoszenia
- Zgłoszenie za pomocą strony internetowej : www.pifsport.pl. pobór opłaty startowej w systemie e-card lub przelewem na konto klubu:
  BS Chrzanów nr: 75 8444 0008 0000 0080 4679 0001
- przy zgłoszeniu zaznaczamy czy startujemy w biegu czy w marszu
10. Nagrody
- za pierwsze miejsce w każdej kategorii – puchary, za pierwsze 3 miejsca dyplomy, medale za udział dla każdego uczestnika biegu
- czapki Mikołajowe dla każdego uczestnika (obowiązkowy start w czapkach Mikołajowych) napoje i pyszny żurek dla wszystkich uczestnika zawodów
11.Postanowienia końcowe
- w ramach wpisowego uczestnicy są ubezpieczeni od NW podczas biegu
- pomiar czasu firma pifsport (systemem elektronicznym za pomocą chipów zwrotnych)
- sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator
- mile widziany start w strojach i akcesoriach "święto - mikołajowych"
- start wspólny zarówno dla uczestników biegu jak i marszu

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Marsz Świętego Mikołaja -- 2018-11-30 2018-11-30 11:00 34 Zapisy zakończone
Chrzanowski Charytatywny Cross Świętego Mikołaja -- 2018-11-30 2018-11-30 11:00 50 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: