Zawody

Nazwa zawodów II BIEG SYLWESTROWY
Organizator Beskidzko-Gorczańskie Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej, PIF SPORT
Miejsce Zalesie gm. Kamienica
Data zawodów 2018-12-31
Opis

Wciąg z regulaminu:

4. Termin i miejsce:

      Bieg  odbędzie się   31.12.2018r.  (poniedziałek)  w  Zalesiu – Trasy „Aktywna Mogielica”.
      Biegi odbędzie się  techniką klasyczną ( w wypadku braku śniegu cross na dyst. 5km)

      Godz.9.00 Otwarcie biura zawodów przy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu

       Godz. 9.00 – 10.00  Weryfikacja zgłoszeń , wydawanie nr startowych, przyjmowanie zgłoszeń.

       Godz.10.30 otwarcie zawodów przy Starcie ( w odległości ok. 3km od Biura Zawodów)

       Godz.11.00 – Bieg główny  ok. 15 km - mężczyźni, kobiety) - styl klasyczny (CL) lub skrócony na wypadek trudnych warunków śniegowych
       Godz.13.30 – zakończenie zawodów, rozdanie nagród w Budynku w Zalesiu.

 1. Uczestnictwo:

      - każdy chętny, na własną odpowiedzialność, posiadając aktualne badania lekarskie oraz stosowne ubezpieczenie

       - limit czasu w biegu głównym 2 godz.30 min. -Limit zgłoszeń  do 250 zawodników !

- Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

- Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.

- Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach

-  Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych

- Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów zgodnie z obowiązującym prawem. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN

 1. Zgłoszenia :
  • -  Zgłoszenia należy dokonywać elektronicznie poprzez stronę : www.pifsport.pl w terminie do 29.12.2018 r. (niedziela) do godz.15.00.

w zgłoszeniu należy zaznaczyć także chęć startu w biegu crossowym ( w przypadku braku śniegu ) Limit zgłoszeń – 250 zawodników !

 1. Grupy wiekowe i dystanse:
  • mężczyźni – bieg główny dystans 15 km
  • kobiety      – bieg główny dystans 15 km
 • grupy wiekowe kobiet i mężczyzn zgodnie z regulaminem tj.

Kategorie K i M

Wiek

Rocznik

Kat. I

16-29

2002-1989

Kat. II

30-39

1988-1979

Kat. III

40-49

1978-1969

Kat. IV

50-59

1968-1959

Kat. V

60 i więcej

1958 i starsi

 Technika biegu – styl klasyczny (CL) ,start wspólny .

 Uwaga ! w przypadku pogorszenia sie warunków śniegowych dystanse mogą być skrócone lub zmienione na bieg crossowy.

          8.Nagrody

 Puchary za miejsca 1-3  OPEN Kobiet oraz OPEN Mężczyzn

Ponadto

 • Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegu
 •  puchary za  I, II, III miejsce w kategoriach wiekowych
 • Ciepły posiłek, upominki

 

       Zapraszamy.

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
II BIEG SYLWESTROWY dyst. 15km -- 2018-12-29 2018-12-29 11:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: