Zawody

Nazwa zawodów Rekreacyjny Marsz Nordic Walking przy CROSSIE GRYFITÓW
Organizator CHOSOS-SPORT OLSZYNA
Miejsce Gryfów Śląski
Data zawodów 2019-06-01
Opis

 

Regulamin Rekreacyjnego Marszu Nordic Walking

przy CROSSIE GRYFITÓW

1.06.2019r.

 

I.CELE:

            1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku i ogólnodostępnej rekreacji ruchowej.

            2. Promocja walorów rekreacyjnych i turystycznych gminy Gryfów Śląski

 

II.ORGANIZATORZY:

            1. Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”

           

III. TERMIN I MIEJSCE:

            Termin: 01.06.2019r. (sobota), godz. 10:00 zakończenie godz. 13:00

            Start: po starcie biegaczy na 21 km i 10 km z Rynku w Gryfowie Śląskim

            Meta: Bulwar nad Kwisą

 

IV.TRASA:

  Trasa o długości ok. 5 km przebiega w ok. 20% drogami asfaltowymi. 80% to drogi szutrowe oraz trawiaste ścieżki wzdłuż Kwisy i Jeziora Złotnickiego.

 

V. UCZESTNICTWO I WPISOWE:

  Uczestnikiem zawodów mogą być wszystkie osoby chętne i zdolne do marszu techniką                                                  nordic walking:

            - dorośli- po dokonaniu rejestracji do dnia 19.05.2019 r. pod adresem:www.e-gepard.eu opłacie wpisowego oraz podpisaniu w biurze zawodów oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność.

            - dzieci i młodzież- po dokonaniu rejestracji i przedstawieniu w Biurze Zawodów zgody rodziców/ opiekunów na start.

 

Wpisowe dla osób dorosłych wynosi 20 zł, dzieci i młodzież do 18 lat- bezpłatnie. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: pamiątkowy medal ukończenia marszu, płyny na trasie i na mecie, posiłek regeneracyjny.

Opłatę można wnieść przelewem na konto:Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów” nr konta: 34 1600 1462 1816 8541 2000 0001 lub płatność online za pośrednictwem

www.e-gepard.eu

 

 

VI. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

  Marsz ma charakter rekreacyjny, zatem nie prowadzimy punktacji i klasyfikacji, zwycięzcami są wszyscy, którzy pokonają trasę marszu. Pierwsza kobieta i pierwszy mężczyzna na mecie marszu otrzymają pamiątkowe puchary. Przewiduje się okolicznościowe gadżety przyznawane losowo,  w miarę możliwości organizatorów.

 

VII. POZOSTAŁE USTALENIA:

1.Obowiązuje limit czasu marszu- 3 godziny od startu.

2.Uczestnik jest zobowiązany do przymocowania z przodu na piersi numeru startowego.

3.Kwestie sporne rozpatruje Sędzia Główny xX Biegu Gryfitów, pamiętajmy jednak, że marsz ma charakter rekreacyjny.

4.Kwestie porządkowe, bezpieczeństwa i doraźnych zmian organizacyjnych rozstrzyga Dyrektor Marszu- Andrzej Kniaziuk

5.Udział w marszu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i danych osobowych w materiałach promocyjnych Organizatora.

6. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników zgodnie z  Ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. NR 101, poz 926 z późn. zm).

 

Regulamin Rekreacyjnego Marszu Nordic Walking

przy CROSSIE GRYFITÓW

1.06.2019r.

 

I.CELE:

            1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku i ogólnodostępnej rekreacji ruchowej.

            2. Promocja walorów rekreacyjnych i turystycznych gminy Gryfów Śląski

 

II.ORGANIZATORZY:

            1. Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”

           

III. TERMIN I MIEJSCE:

            Termin: 01.06.2019r. (sobota), godz. 10:00 zakończenie godz. 13:00

          Start: po starcie biegaczy na 21 km i 10 km z Rynku w Gryfowie Śląskim

          Meta: Bulwar nad Kwisą

 

IV.TRASA:

Trasa o długości ok. 5 km przebiega w ok. 20% drogami asfaltowymi. 80% to drogi szutrowe oraz trawiaste ścieżki wzdłuż Kwisy i Jeziora Złotnickiego.

 

V. UCZESTNICTWO I WPISOWE:

Uczestnikiem zawodów mogą być wszystkie osoby chętne i zdolne do marszu techniką                                                 nordic walking:

            - dorośli- po dokonaniu rejestracji do dnia 19.05.2019 r. pod adresem:www.e-gepard.eu opłacie wpisowego oraz podpisaniu w biurze zawodów oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność.

            - dzieci i młodzież- po dokonaniu rejestracji i przedstawieniu w Biurze Zawodów zgody rodziców/ opiekunów na start.

 

Wpisowe dla osób dorosłych wynosi 20 zł, dzieci i młodzież do 18 lat- bezpłatnie. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: pamiątkowy medal ukończenia marszu, płyny na trasie i na mecie, posiłek regeneracyjny.

Opłatę można wnieść przelewem na konto:Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów” nr konta: 34 1600 1462 1816 8541 2000 0001 lub płatność online za pośrednictwem

www.e-gepard.eu

 

 

VI. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

Marsz ma charakter rekreacyjny, zatem nie prowadzimy punktacji i klasyfikacji, zwycięzcami są wszyscy, którzy pokonają trasę marszu. Pierwsza kobieta i pierwszy mężczyzna na mecie marszu otrzymają pamiątkowe puchary. Przewiduje się okolicznościowe gadżety przyznawane losowo, w miarę możliwości organizatorów.

 

VII. POZOSTAŁE USTALENIA:

1.Obowiązuje limit czasu marszu- 3 godziny od startu.

2.Uczestnik jest zobowiązany do przymocowania z przodu na piersi numeru startowego.

3.Kwestie sporne rozpatruje Sędzia Główny xX Biegu Gryfitów, pamiętajmy jednak, że marsz ma charakter rekreacyjny.

4.Kwestie porządkowe, bezpieczeństwa i doraźnych zmian organizacyjnych rozstrzyga Dyrektor Marszu- Andrzej Kniaziuk

5.Udział w marszu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i danych osobowych w materiałach promocyjnych Organizatora.

6. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. NR 101, poz 926 z późn. zm).