Zawody

Nazwa zawodów IV Puchar Obidowej oraz Puchar Wójta Gminy Nowy Targ w biegach narciarskich
Organizator PifSport
Miejsce Obidowa - Gmina Nowy Targ
Data zawodów 2019-03-31
Opis

1

Organizator

Urząd Gminy Nowy Targ, Starostwo Powiatowe Nowy Targ,

 Sołectwo Wsi Obidowa, Klub Sportowy Obidowiec Obidowa

 Kierownik zawodów – Zofia Faron

 Pomiar czasu – Pif – Sport

 Informacje – Marcin Niewiarowski

2

Charakter i cel imprezy

Impreza sportowo – rekreacyjna o charakterze rodzinnym

 Popularyzacja narciarstwa biegowego na Podhalu jako formy zdrowego trybu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu,

3

Termin i lokalizacja

31.03.2019 r. /niedziela/ godz. 10:00 

Start i meta – Obidowa  trasy narciarskie „Śladami Olimpijczyków”

4

Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają amatorzy jak i zawodnicy posiadający licencje sportowe.

 Młodzież do lat 18 ma prawo startu za pisemną zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

 Grupy dzieci i młodzieży zwolnione z opłat startowych

 Opata startowa dla grupy OPEN wynosi 50zł

 Uczestnicy biorą udział w biegu na własna odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki.

 Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, ominięcie któregokolwiek z punktów oznacza dyskwalifikację zawodnika.

W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo do zmiany trasy oraz terminu przeprowadzenia zawodów.

5

Zgłoszenia zawodników

Zgłoszenia na Pif – Sport                   do 29.03.2019 godz 23.59

 Ze względu na elektroniczny pomiar czasu prosimy o wcześniejsze wysyłanie zgłoszeń

 Zapisać się można również w dniu zawodów od godz.  9:00 do 10:00 w biurze zawodów

6

Wydawanie numerów

Do 30 min przed planowanym startem danej grupy wiekowej

7

Nagrody

Zawodnicy z miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują nagrody rzeczowe, medale oraz dyplomy do miejsca 6

8

Grupy wiekowe

Dzieci 0-5 lat                 100m

Szkoła podst. Kl. 0-2     500m

Szkoła podst. Kl. 3-4   1000m

Szkoła podst. Kl. 5-6   1500m

Szkoła podst. Kl. 7-8 + 3 kl gimnazjum   2000m

OPEN dystans 14 km

9

Kontakt z organizatorem

Zofia Faron  531 269 567

Marcin Niewiarowski  570 906 002

 email -   zoma.promo.2017@gmail.com

10

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów

 Informacje dotyczące zmiany trasy lub terminu zawodów będą podawane na stronie internetowej organizatora