Zawody

Nazwa zawodów VIII Bieg Ziemi Limanowskiej
Organizator PifSport
Miejsce Limanowa/Stara Wieś
Data zawodów 2019-05-01
Opis

REGULAMIN - VIII Biegu Ziemi Limanowskiej   im. Św. Jana Pawła II

Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej  Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

1. Organizator

 • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska

Współorganizator

 • Powiat Limanowski, Gmina Limanowa, Miasto Limanowa, Parafia Stara Wieś, ZPO- MOS PL, Auto Moto Klub Limanowa
 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stara Wieś I, ZS Nr 1 w Starej Wsi, ZSTiO w Limanowwa, OSP Stara Wieś

2. Patronat

 • Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Senator RP Jan Hamerski, Poseł na Sejm RP Józef Leśniak, Poseł na Sejm RP Anna Paluch
 • Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń
 • Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda
 • Proboszcz Parafii Stara Wieś ks. Prałat Marian Tyrka, Prezes Auto Moto Klub Limanowa Jerzy Budacz

3. Cel i założenia Biegu

 • Uczczenie 40 rocznicy pierwszej wizyty Papieża Jana Pawła II,, Uczczenie św. Józefa Patrona Świata Pracy oraz Rodzin z racji odpustu parafialnego w Starej Wsi, Promowanie aktywnego rodzinnego sposobu wypoczynku, Popularyzowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży, Integracja w zakresie aktywnego wypoczynku z osobami niepełnosprawnymi, Promocja Powiatu Limanowskiego, Gminy Limanowa, Miasta Limanowa.

4. TerminBieg odbędzie się 1 maja 2019 roku godz. 1410

5. Trasa Biegu

 • Młodzież, dorośli, niepełnosprawni,
  Limanowa parking Karczma Matras- Stara Wieś stadion sportowy,
 • Bieg główny dystans 4 km, nawierzchnia asfaltowa na całej trasie Biegu,
 • dzieci Stadion sportowy Stara Wieś - dystans 50m,100m, 500m.

6. Imprezy towarzyszące

7. Program szczegółowy

 • 1100 Uroczysta suma odpustowa w Starej Wsi pielgrzymka świata pracy, NSZZ Solidarność , NSZZ RI Solidarność
 • 1200 otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych weryfikacja zgłoszeń- Limanowa parking Karczma Matras
 • 1330zamknięcie listy startowej
 • 1410 start grupy rowerzystów, nordic walking, przejazd bez pomiaru czasu rekreacyjny
 • 1420 start wspólny grup biegowych - młodzież gimnazjalna, młodzież ponadgimnazjalna do 20 lat, grupy biegowe dorośli- kobiety, start grupy biegowe- dorośli mężczyźni (K16,K20,K30,K40,K50,K60,K70,M16,M20,M30,M40,M50,M60,M70)
 • 14 30start grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami
 • 1300 Otwarcie biura stadion Stara Wieś
 • 1330 stadion Stara Wieś start grupy dzieci przedszkolnych dystans 50 m   ( grupy,M1,K1)
 • 1340stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 1-3 dystans 100m (grupyM2,K2)
 • 1350stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 4-6 dystans 500m   (grupy M3,K3)
 • 1400 Koncerty zespołów, gry i zabawy dla dzieci, konkurs wiedzy historii Polski
 • 1600 Święto Flagi uroczysty apel wciągnięcie flagi państwowej.
 • 1610 dekoracja zwycięzców 7 Biegu Ziemi Limanowskiej
 • 1700 Festyn Rodzinny

Uwaga

Dla dzieci ( dotyczy grup M1,M2,M3,K1,K2,K3) startujących na stadionie w Starej Wsi biuro zawodów zlokalizowane będzie na stadionie trawiastym otwarte od godz. 1300

8. Klasyfikacja

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wymienionych grupach wiekowych: · Chłopcy - Mężczyźni:

               Rok urodzenia

 • M 1- do 2013
 • M 2 - 2012÷2009
 • M 3 - 2008÷2006
 • M 16 - 2005÷2003
 • M 20 - 2002÷1999
 • M 30 - 1998÷1989
 • M 40 - 1988÷1979
 • M 50 – 1978 ÷ 1969
 • M 60 -1968 ÷ 1959
 • M 70 - 1958 i powyżej

Dziewczyny - Kobiety:

               Rok urodzenia

 • K 1- do 2013
 • K 2 - 2012÷2009
 • K 3 - 2008÷2006
 • K 16 - 2005÷2003
 • K 20 - 2002÷1999
 • K 30 - 1998÷1989
 • K 40 - 1988÷1979
 • K 50 – 1978 ÷ 1969
 • K 60 -1968 ÷ 1959
 • K 70 - 1959 i powyżej

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

9. Nagrody

 • Każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie pamiątkowy medal oraz nr startowy
 • w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn poszczególnych kategorii wiekowych za zajęcie miejsc 1÷3 medale, nagrody rzeczowe
 • prowadzona będzie kategoria open kobiet i mężczyzn dla biegu głównego, tj. grupy (K16,K20,K30,K40,K50,K60,K70,M16,M20,M30,M40,M50,M60,M70) nagrody pieniężne i medale za zajęcie 1miejsce- 300zł, 2miejsce - 250 zł, 3 miejsce 200zł.
 • Za ustanowienie rekordu trasy dodatkowa premia 300 zł

Dotychczasowe rekordy:
- kobiety: Albrycht Katarzyna z czasem 13:21:28 min, 5 Bieg Ziemi Limanowskiej

- mężczyźni: Jamiński Adam z czasem 12: 01: 31, 5 Bieg Ziemi Limanowskiej

 • Zawodnicy którzy zajęli miejsca 1 -3 w kategorii open nie będą klasyfikowani i nagradzani w kategoriach wiekowych, umożliwiając w ten sposób innym zawodnikom zdobycie miejsc medalowych
 • Prowadzone będą dodatkowe klasyfikację np. najlepszy mieszkaniec danej jednostki samorządowej lub pracowników firmy sponsorskiej lub instytucji.
 • wszyscy uczestnicy, na końcu, zawodów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych

10. Uczestnictwo

 • do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok po podpisaniu karty uczestnictwa , a zawodnicy młodsi dodatkowo posiadają pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
 • szkolne reprezentacje zgłaszają uczniów na listach zbiorowych, podpisanych przez dyrektora szkoły i opiekuna (druk dostępny na stronach organizatora) do dwóch dni przed terminem zawodów
 • każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność uwzględniając stan zdrowia i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeniowej
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Biegu” i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Biegu”

11. Sprawy finansowe

 • Dobrowolna wpłata na rzecz działań statutowych Stowarzyszenia.

Wpłatę można dokonać na konto Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego Ziemia Limanowska nr konta 27 88080006 0040 0400 0437 0001

11. Zgłoszenia

 • elektronicznie – poprzez stronę www.pifsport.pl
 • do dnia 27 kwietnia 2019 r.
 • w wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów w Biurze Zawodów

12. Postanowienia końcowe

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • pomiar czasu dokonany będzie metodą elektroniczną
 • każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy
 • za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada
 • rzeczy osobiste można złożyć w depozycie przy stadionie w Starej Wsi i Limanowej po wcześniejszym zapakowaniu i podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Odbiór po zawodach w Starej Wsi
 • godz. 1245 możliwość przewiezienia zawodników z Starej Wsi do Limanowej na linię startu
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

13. Imprezy towarzyszące

 • konkurs wiedzy 40 rocznica pierwszej wizyty Papieża Jana Pawła II - REGULAMIN KONKURSU
 • na Stadionie w Starej Wsi podczas trwania imprezy będzie możliwość uczestnictwa dzieci w zabawie
 • dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają posiłek oraz napoje                                                                  

14. Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela

 • Dyrektor zawodów                      Stefan Hutek nr tel.604 569 276
 • Dyrektor sportowy zawodów       Feliks Piwowar nr tel. 604 555 181
 • Dyrektor ds. zabezpieczenia trasy Mirosław Kaja nr tel. 504 076 530

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
VIII Bieg Ziemi Limanowskiej -- 2019-04-30 2019-04-30 14:10 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: