Zawody

Nazwa zawodów X "JEDLICKA SIÓDEMKA"
Organizator PifSport
Miejsce JEDLICZE
Data zawodów 2019-06-08
Opis


REGULAMIN -  X BIEG ULICZNY  „JEDLICKA SIÓDEMKA”

Jedlicze 8 czerwca 2019 r. /sobota/ 

 1. Organizatorzy

Gmina Jedlicze, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Podkarpacie” Jedlicze

 1.  Cel imprezy
  Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
  Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
  Promocja Gminy Jedlicze jako regionu przyjaznego dla osób aktywnych sportowo. 
 2. Termin i miejsce zawodów Impreza odbędzie w dniu 8.06.2019  r. (sobota) w Jedliczu
  teren przyległy oraz Hala GOSiR w Jedliczu, ul. Kościuszki 1. Biuro zawodów:  Hala GOSiR w Jedliczu ul. Kościuszki 1.
 1. Trasa biegu głównego „Jedlicka Siódemka”

         Dystans 7 km, nawierzchnia asfaltowa, przy częściowo otwartym ruchu ulicznym - zawodnicy  zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni.

         Start i meta na parkingu przy Hali GOSiR. Trasa biegu obejmuje ulice: Kościuszki, Dubisa, Sienkiewicza, Obrońców Wolności, ul. Głowackiego,

         skręt w lewo na  kładkę do ul. Łukasiewicza,  Łukasiewicza, Trzecieskiego, Rejtana, Tokarskich, Stawiarskich, Cicha, Polna, Tysiąclecia, Kościuszki.

 1. Program szczegółowy imprezy

1300 – zapisy do biegów dla dzieci i młodzieży

1330 – starty do biegów dla dzieci i młodzieży

Kategorie i dystanse dla dzieci i młodzieży:

- przedszkolaki  - bieg na 100 m.

- klasy I-III – bieg na 200 m.

- klasy IV-VI – bieg 600 m.

- klasy VII, VIII i gimnazjum – bieg 800 m.

1430 – wręczenie pucharów i medali w kategoriach dziecięcych

1500 – otwarcie biura zawodów i zapisy do biegu głównego

1620  - zakończenie przyjmowania zgłoszeń !!!

           1700 – start NORDIC WALKING

           1710 – start Biegu  „JEDLICKA SIÓDEMKA”          

          1830   – uroczyste zakończenie imprezy połączone z dekoracją 
          1920   - zamknięcie biura zawodów

 1. Klasyfikacje

Kobiety i mężczyźni: OPEN

M1, K1 13-19 lat

M2, K2 20-29 lat

M3, K3 30-39 lat

M4, K4 40-49 lat

M5, K5 50-59 lat

M6, K6 60 lat i więcej

M7 – 100 kilogramów i więcej

K7 – 75 kilogramów i więcej

Najlepszy Jedliczanin – Kobiety, Mężczyźni

Nordic Walking

M1, K1 – do 45 lat

M2, K2 – 46 – 59 lat

M3, K3 – powyżej 60 lat

 1. Nagrody Biegi Dzieci i Młodzieży

         W poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 puchary, medale.

 1. Nagrody Bieg Główny oraz Nordic Walking

Pierwszych 150 osób które zgłoszą się elektronicznie do dnia 30 maja 2019 r. otrzyma  pamiątkową koszulkę.

Pierwszych 200 osób, które ukończą bieg na mecie otrzyma pamiątkowy medal.

Pierwszych 30 osób które ukończą Nordic Walking na mecie otrzyma pamiątkowy medal.

W klasyfikacji OPEN  kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary i nagrody rzeczowe.

W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III  puchary - (nie wlicza się zawodników, którzy zajęli miejsca I-III w kategorii generalnej).

W kategorii „Najlepszy Jedliczanin” i „Najlepsza Jedliczanka”  puchar.

W kategorii Nordic Walking kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary.

Uwaga! W kategorii „Najlepszy Jedliczanin/Jedliczanka klasyfikowani będą wyłącznie zawodnicy/ zawodniczki zameldowani w gminie Jedlicze,

nie deklarujący przynależności do klubu sportowego spoza gminy Jedlicze.

 1. Uczestnictwo w biegu głównym ”Jedlicka Siódemka”

Zapisy do Biegu głównego na stronie http://www.pifsport.pl/  do dnia 4 czerwca 2019 r. Wpłaty na konto BS Rymanów/oddział Jedlicze

nr 16 8636 1028 2002 1400 3259 0003 (z dopiskiem imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - 5 czerwca 2019 r. nastąpi weryfikacja wpłat,

zawodnicy bez wniesionej opłaty będą usunięci z listy zgłoszeniowej), bądź w razie niezapełnienia listy startowej - bezpośrednio w dniu imprezy

w biurze zawodów od godziny 15.00 do 16.20.  Ilość startujących ograniczona – 200 uczestników biegu i 30 nordic walking.

Do startu głównego dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu 8 czerwca 2019 r. ukończą 13 rok życia. Osoby w wieku 13-18 lat

(które w dniu 8 czerwca 2019 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców

lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz

z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. ( wszystkie oświadczenia i zgody do pobrania ze stron:  

www.gosir-jedlicze.pl, http://www.pifsport.pl/)

Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia oświadczenie u organizatora.

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.Pobranie numeru startowego przez zawodnika

będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy.  Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zobowiązany

jest do jego przestrzegania. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 • GOSiR Jedlicze           tel.       134381430
 • Piotr Bril                    tel.       509 388 936
 1. Sprawy finansowe

Opłata startowa do biegu głównego „Jedlicka Siódemka” wynosi:

20 zł – przy rejestracji elektronicznej

30 zł  – w dniu zawodów
            Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

 1.  Postanowienia końcowe
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską i posiłek.
 • Istnieje możliwość skorzystania z szatni i prysznicy.
 • Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy wraz z chipem służącym do pomiaru czasu.
 • Interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
 • Wręczenie nagród zgodnie z przyjętym programem szczegółowym imprezy (brak możliwości

wcześniejszego wręczenia nagród)

 • Na podstawie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz. Urz. L119 z 04.05.2016 r. ) zwanym dalej RODO  informujemy, iż niezbędna jest zgoda Rodzica lub opiekuna prawnego (dot. dzieci i młodzieży niepełnoletniej) lub Pana/-i na udział w X Biegu Ulicznym „Jedlicka Siódemka”.

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
X "JEDLICKA SIÓDEMKA" -- 2019-06-05 2019-06-05 17:10 105 Zapisy zakończone
MARSZ NW - X "JEDLICKA SIÓDEMKA" -- 2019-06-05 2019-06-05 17:00 22 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: