Zawody

Nazwa zawodów Dolnobrzeska Dycha
Organizator S-Time
Miejsce Brzeg Dolny
Data zawodów 2019-06-09
Opis

Regulamin Biegu

Dolnobrzeska Dycha

9 czerwca 2019

 

Cel imprezy:

Popularyzacja imprez biegowych.

Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia.

 

Organizator:

Gmina Brzeg Dolny

KHS Rokita Brzeg Dolny ul. Wilcza 8

 

Miejsce, termin i dystans zawodów:

Hala Sportowa KHS ul. Wilcza 8, 9 czerwca 2019 roku (niedziela), start biegów: Dolnobrzeska Dycha: godz: 11.00.

Dystans: 5 i 10 kilometrów

Bieg przeprowadzony zostanie trasą o nawierzchni  asfaltowej, częściowo o nawierzchni z kostki brukowej oraz częściowo szutrowej.

Trasa zawodów będzie składała się z 1 pętli na dystansie 5 km oraz 2 pętli na dystansie 10km.

Na mecie (Hala Sportowa) będzie się znajdował punkt z wodą mineralną.

Zawodników obowiązuje limit czasowy 90 min.

Uczestnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

 Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym.

Limit uczestników: Dolnobrzeska Dycha: 250 osób.

 

Zgłoszenia

– Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny

 www.rejestracja.s-time.pl

– W przypadku nie wypełnienia limitu startujących będzie możliwość zapisania się w Biurze Zawodów do godziny 10:40 przed zawodami.

– Biuro zawodów będzie czynne od 9:00 do 10:45.

 

Program imprezy 

9 czerwca 2019 r

– 9:00-10:40 – odbiór pakietów startowych Hala Sportowa KHS ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny

– 10.45 – wspólna rozgrzewka dla dystansu 5 i 10 km,

– 11.00 – start biegu Dolnobrzeska Dycha,

– ok. 12.30 – oficjalne zakończenie imprezy: uhonorowanie zwycięzców.

 

Udział w zawodach

W biegu Dolnobrzeska Dycha mogą wziąć udział wszystkie osoby, które dokonają rejestracji oraz opłaty startowej w wysokości 25 zł oraz ukończyły 12 lat i w tym przypadku zobowiązane są do dostarczenia przy odbiorze pakietu zgody rodzica lub opiekuna na start w zawodach.

Wszyscy uczestnicy podczas odbioru numeru startowego muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Odbiór pakietu startowego w czyimś imieniu możliwy jest wyłącznie za okazaniem w biurze zawodów UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU podpisanego przez Zawodnika oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pakiet.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Oświadczenie to będzie dostępne w biurze zawodów. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

 

Klasyfikacje

Bieg na 5 kilometrów:

Generalna Mężczyzn

Generalna Kobiet 

 

Dolnobrzeska Dycha:

Generalna Mężczyzn

Generalna Kobiet

 

Nagrody

Pamiątkowy medal na mecie. 

  

Wyniki:

Wyniki końcowe zostaną wydrukowane i rozwieszone na tablicy po zakończonym biegu. 

Opłaty Startowe 

 Koszt udziały w zwodach 25 zł.

Wpisowe za zawody pokrywa:

– koszty organizacji zawodów,

– chipowy pomiar czasu i pamiątkowy numer startowy z zawodów,

– „outdoor bufet” po biegu,

 

Zwrot wpisowego:

 Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

Postanowienie Końcowe

Organizator zapewnia sanitariaty.

Organizator zapewnia miejsca do przebrania się.

Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

Obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie zawodników.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna

Wszystkich zawodników startujących w biegu Dolnobrzeska Dycha obowiązuje niniejszy regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, zmiany terminu zawodów oraz zmiany trasy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu

Skracanie wyznaczonej trasy, ścinanie zakrętów będzie się wiązało z dyskwalifikacją zawodnika.

Uczestnicy mają obowiązek stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy biegu.

W przypadku kontuzji lub innych przyczyn zdrowotnych, zawodnik zobowiązany jest do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

Organizator nie ubezpiecza zawodników.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników w wyniku udziału w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.

Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i jego ostatecznej interpretacji.

Startujących obowiązuje odpowiedni ubiór i obuwie sportowe.

 

 

 

Nie przyjmujemy zgłoszeń drogą mailową.

Informacje: zapisy@s-time.pl

www.s-time.pl

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Dolnobrzeska Dycha -- 2019-06-08 2019-06-07 11:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: