Zawody

Nazwa zawodów III Bieg Górski o ZŁOTĄ PAPROĆ
Organizator Beskidzko-Gorczańskie Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej, PIF SPORT
Miejsce Tymbark
Data zawodów 2019-07-27
Opis

   III Bieg Górski o Złotą Paproć  Prezesa Firmy JONIEC                                                                      

                                                                                                                                             27.07.2019 r. Tymbark

REGULAMIN

1. Organizator:

Firma PUH „JONIEC ” Mieczysław Joniec, Beskidzko-Gorczańskie Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej

2. Patronat Honorowy:  Wójt Gminy Tymbark - Paweł Ptaszek

3. Cel organizowanej imprezy: Popularyzacja regionu, Propagowanie zdrowego trybu życia i rekreacji z psem

4. Termin zawodów:  27.07.2019, sobota około godz. 15.00 start pierwszej grupy.

5. Limit zawodników : 300 osób

6. Trasa zawodów:  Start przy bramie towarowej Maspex w Tymbarku - szczyt Paproci – meta przy bramie towarowej Maspex w Tymbarku.
    Trasa przebiega po szlakach turystycznych, drogach polnych, kamienistych i asfaltowych.

7. Długość trasy: około 7 km dla 1 okrążenia

8. Baza i biuro zawodów:  Hala sportowa w Tymbarku

9. Klasyfikacja:

        a) W kategoriach K i M  - 1 okrążenie ( ok.7km)     

M1, K1   16-29 lat (ur. 2003-1990)

M2, K2   30-39 lat (ur. 1989-1980)

M3, K3   40-49 lat (ur. 1979-1970)

M4, K4   50-59 lat (ur. 1969-1960)

M5, K5   60 lat i więcej (ur. 1959 i starsi/sze)

          b) Kategoria „Bieg z pieskiem” - 1 okrążenie (ok.7km)

Kobiety i mężczyźni: OPEN (od 16 lat, ur. 2003)

           c) Kategoria Extreme  bieg główny -  3 okrążenia  (ok. 21 km półmaraton)

Extreme – Open Kobiet powyżej 18 lat (2001 i starsi)

Extreme – Open Mężczyzn powyżej 18 lat (2001 i starsi)

  1. Harmonogram:

Godz. 12.30 - 14.30 -weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych i chipów

Godz. 14.30 - 15.00 – przygotowania do startu

Godz. 15.00 - 15.15 – starty

Godz. 18.00 – zamknięcie biegów

Godz. 18.00 - 18.30 - podsumowanie i dekoracja

Godz. 18.30 - losowanie dodatkowych nagród

Godz. 18.30 – zamknięcie depozytów

11. Nagrody:  Organizator przewiduje dla wszystkich zawodników pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe lub finansowe za

                     1,2 i 3 miejsce a także nagrody specjalne:

                     a) najstarszy zawodnik/zawodniczka

                     b) nagroda Fair Play

12. Organizator zapewnia:

a) oznaczenie i zabezpieczenie trasy

b) punkt wodny i regeneracyjny na szczycie Paproci

c) posiłek regeneracyjny i napoje w biurze zawodów

d) profesjonalny pomiar czasowy i ratowników medycznych

e) umywalnie i toalety w  Biurze Zawodów w hali sportowej

f) wodę dla piesków w biurze zawodów i na szczycie Paproci

13. Termin i miejsce zgłoszeń:   Obowiązuje zgłoszenie elektroniczne przez stronę: www.pifsport.pl  termin zgłoszeń upływa 25.07.2019

Ilość zawodników ograniczona, organizator zastrzega otworzenie drugiej dodatkowej rejestracji w sobotę 27.07.2019 w biurze zawodów w godz. od 12.30 do 14.30. do wyczerpania limitu 300 uczestników we wszystkich biegach łącznie.

14. Opłaty:

Pakiet startowy wynosi:

- 30 zł przy rejestracji elektronicznej / e-card na stronie biegu lub wpłata na konto podane przez organizatora

  Beskidzko - Gorczańskie Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej

  BS Limanowa nr. 83 8804 0000 0070 0020 3900 0001 (z dopiskiem imię i nazwisko oraz miejscowość/Klub)

- 50 zł  w dniu zawodów

- Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

15. Postanowienia do kat. „Bieg z pieskiem”

- Odpowiedzialność za zachowanie psa bierze uczestnik zawodów

- Jeden zawodnik może biec z maksymalnie jednym psem

- Zwierzęta biorące udział w zawodach  biegowych podczas całego biegu muszą  być  prowadzone  przez  zawodnika  na  smyczy,  smycz  nie  powinna przekraczać długości 2 metrów,  zawodnicy których  zwierzęta nie będą posiadały smyczy nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach, a opłata startowa nie będzie zwracana.

- Każde zwierzę biorące udział w zawodach musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami.

- Za stan zdrowia oraz  aktualność  szczepień zwierzęcia odpowiada uczestnik zgłoszony  jako zawodnik podczas elektronicznej rejestracji

- Nie jest dopuszczalne uczestnictwo zawodnika w zawodach z psem rasy zaliczanej do ras agresywnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
  Wewnętrznych i Administracji z   dnia   28   kwietnia   2003 r.  W   przypadku   zaistnienia   takiej   sytuacji   zawodnik   zostaje zdyskwalifikowany a opłata
  startowa nie będzie zwracana.

16. Postanowienia końcowe:

- Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu

- Organizator zastrzega sobie zmianę trasy w przypadku nieprzewidzianych okoliczności wpływających na bezpieczne przeprowadzenie zawodów

- Trasa będzie w kilku miejscach prowadziła drogą asfaltową. Każdy uczestnik biorący udział w  tej imprezie na odcinku trasy przebiegającym po drodze    
   publicznej jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego dotyczących osób pieszych.

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz nie ubezpiecza zawodników

- Do weryfikacji zawodnika w biurze zawodów wymagany jest dowód osobisty

- Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mogą zostać dopuszczeni do startu po uprzednim kontakcie z  organizatorem i przedstawieniu pisemnej zgody
   rodziców (lub prawnego opiekuna)

- Podczas biegu numer startowy musi być przypięty do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. Osoby  biegnące bez numerów startowych będą
   usuwane z trasy przez służby porządkowe organizatora

- Zawodnik, który rezygnuje z biegu przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jest zobowiązany do kontaktu z organizatorem

- Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- W dniu biegu w godzinach 12.30 do 18.30 będzie czynny depozyt, organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie, wydawanie
  depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie  numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie
  depozytu przez inna osobę.

- Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani

- Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne

- Uczestnik po zakończeniu biegu lub jego nie ukończenia zobowiązany jest do zwrotu chipa do obsługi zawodów

- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora a także

 wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy

- Zawodnicy są zobowiązani do poszanowania przyrody, śmieci należy zostawiać w Punktach Kontrolnych

- Zawodnicy mają obowiązek podporządkować się wszelkim poleceniom do służb porządkowych oraz organizatora

- Organizator zaleca posiadanie telefonu komórkowego przez zawodnika w trakcie biegu.

17. Kontakty:

Kierownik zawodów – Katarzyna Warecka; tel. 604 524 069   lub e-mail: joniec@joniec.pl

Główny Sędzia          –  Feliks Piwowar; tel.  608 206 220  bgsnlimanowa@interia.pl

 

 

         

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
III Bieg Górski o ZŁOTĄ PAPROĆ - 7km -- 2019-07-26 2019-07-26 15:05 76 Zapisy zakończone
Extreme Bieg Główny -21km -- 2019-07-26 2019-07-26 15:00 28 Zapisy zakończone
Bieg z psem - 7km -- 2019-07-26 2019-07-26 15:10 8 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: