Zawody

Nazwa zawodów WIŚNIOWA RUN
Organizator PifSport
Miejsce Wiśniowa, pow. myślenicki
Data zawodów 2019-07-06
Opis

 

WYCIĄG Z REGULAMINU  -WIŚNIOWA RUN

  1. TERMIN IMIEJSCE

6 lipca 2019 r. sobota – Wiśniowa

Start: Hala Sportowa w Wiśniowej

Meta: Hala Sportowa w Wiśniowej

 Planowany start: 15:00

Planowane zakończenie biegu: 16:00

  1. TRASA IDYSTANS

W każdej kategorii wiekowej osobna klasyfikacja będzie dla Pań, a osobna dla Panów.

Długość trasy wynosi około 5km.

Trasa będzie poprowadzona wzdłuż dróg gminnych, które na czas biegu zostaną częściowo wyłączone z ruchu samochodowego.

Trasa biegu oznaczona będzie taśmami oraz pachołkami, na trasie biegu znajdować będą się służby porządkowe oraz ratownicy.

  1. KATEGORIE

Bieg główny 5 km;

- OPEN kobiet (miejsca I-III)

- OPEN mężczyzn (miejsca I-III)

- Kategorie wiekowe (osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn):

K20 – kobiety 15 – 29 lat(2004-1990)

K30 – kobiety 30 – 39 lat(1989-1980)

K40 – kobiety 40 – 49 lat(1979-1970)

K50 – kobiety 50 – 59 lat (1969-1960) K60 – kobiety 60 lat ˂ (1959 ˂…)

M20 – mężczyźni 15 – 29 lat(2004-1990)

M30 – mężczyźni 30 – 39 lat(1989-1980)

M40 – mężczyźni 40 – 49 lat(1979-1970)

M50 – mężczyźni 50 – 59 lat (1969-1960) M60 – mężczyźni 60 lat ˂ (1959 ˂…)

  1. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów czynne będzie od godz. 13:00 do 14:30 i znajdować się będzie w budynku Hali Sportowej w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 701.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby pełnoletnie

oraz osoby w wieku 17-18 lat. Uczestnik niepełnoletni może wystartować w biegu tylko z czytelną zgodę rodziców (do pobrania ze strony www.wisniowa-sport.pl lub dostępnej w biurze zawodów)

Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub

złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu, oświadczenie to jest częścią formularza zgłoszeniowego /Dz. Ustaw nr 101, poz. 1095/.

  1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do biegów przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę: www.pifsport.pl lub wyjątkowo w dniu zawodów w biurze zawodów. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza i wpłacenie opłaty startowej. Opłata startowa do dnia 3lipca 2019r. - 25 zł –przelewem, w dniu 06.07.2019 – 35 zł – gotówką w BiurzeZawodów.

W pakiecie startowym uczestnik otrzymuje: numerek startowy, pamiątkowy medal, gadżety sponsorów, bon na posiłek, worek na depozyt.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej:

KONTO: 50 8602 0000 0000 0015 2611 0001  lub poprzez e-card przy zapisach elektronicznych.

Z dopiskiem „Bieg WIŚNIOWA RUN – Imię i Nazwisko (osoby startującej w biegu)”.

Dowód wpłaty należy okazać w dniu zawodów w biurze zawodów.

LIMIT UCZESTNIKÓW WYNOSI 300 OSÓB.

  1. NAGRODY

Każdy uczestnik, który w regulaminowym czasie pokona dystans 5km, otrzyma pamiątkowy medal.Nagrody pieniężne dla kategorii OPEN w wysokości:

- I miejsce – 300 zł,

- II miejsce – 250 zł

-III miejsce – 200 zł

zostaną wręczone pierwszym trzem osobom, które przybiegną na metę (osobno dla kobiet i mężczyzn).

Osoby, które zajmą miejsca I, II i III w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki.

Zawodnicy którzy zajęli miejsca 1 -3 w kategorii OPEN nie będą klasyfikowani i nagradzani w kategoriach wiekowych, umożliwiając w ten sposób innym zawodnikom zdobycie miejsc medalowych.

Wszyscy uczestnicy, na końcu zawodów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
WIŚNIOWA RUN - 5km -- 2019-07-05 2019-07-05 15:00 70
Liczba rekordów na stronie: