Zawody

Nazwa zawodów IV Chrzanowski Charytatywny Cross Świętego Mikołaja (bieg i marsz)
Organizator PMOS Chrzańów, SP nr 10 Chrzanów, PIF SPORT
Miejsce CHRZANÓW
Data zawodów 2019-12-07
Opis

                  

Regulamin IV Chrzanowskiego Charytatywnego Crossu  Świętego Mikołaja  (bieg i marsz)

1. Cel

Celem Chrzanowskiego Charytatywnego Crossu Świętego Mikołaja jest:

- uczczenie Świętego Mikołaja jako Patrona Miasta Chrzanowa

- popularyzacja biegów i marszów jako jednej z form rekreacji fizycznej

- podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców Chrzanowa i Małopolski

- pomoc potrzebującym

  (wpisowe z biegu zostanie przeznaczone na "chorą na białaczkę 7 letnią mieszkankę Płazy")

 

2. Organizatorzy

- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie

- UMKS przy PMOS w Chrzanowie

 

3. Partnerzy

-  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

-  Gmina Chrzanów

-  II LO Chrzanów

-  OSP Chrzanów

4. Wpisowe

- 10 zł od uczestnika

5. Miejsce i czas

7 grudzień 2019 (sobota)  -  start godz. 12:00

Biuro zawodów , sala gimnastyczna  PMOS  ul. Wyszyńskiego 19  w Chrzanowie czynne od  godz. 10:00 (rejestracja, wydawanie numerów startowych,
zakończenie zawodów) Miejsce startu , teren obok Przedszkola Nr 4 ( 300 m od biura zawodów)

6. Dystans 

Bieg i marsz zostaną rozegrane na dystansie  5 km

link do trasy zawodów: http://www.pmos-chrzanow.pl/infopage.php?id=910

7. Uczestnictwo

Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy , legitymujący się dobrym stanem zdrowia (niezbędne oświadczenie wypełnione przed startem), w przypadku nieletnich pisemna zgoda rodziców.

Zawodnicy startują  na własną odpowiedzialność

8. Kategorie wiekowe

Podział na grupy wiekowe dla kobiet i mężczyzn:

K - I     (dziewczęta ur. 2005 i młodsze )           - młodzież  szkolna

M - I    (chłopcy  ur. 2005 i młodsi)                   - młodzież  szkolna

K - II    (dziewczęta ur. 2000 i młodsze )           - młodzież  licealna

M - II   (mężczyźni ur. 2000 i młodsi)               - młodzież  licealna

K - III  (kobiety ur. 1999 - 1984)                       - 20 - 35 lat  

M - III  (mężczyźni ur. 1999 - 1984)                  - 20 - 35 lat  

K - IV  (kobiety ur. 1983 -1969)                        - 36 - 50 lat

M - IV  (mężczyźni ur. 1983-1969)                    - 36 - 50 lat

K - V    (kobiety  ur. 1968-1959)                        - 51 - 60  lat

M - V   (mężczyźni ur. 1968-1959)                    - 51 - 60  lat

K - VI  (kobiety ur. 1958 i starsze)                    - 61 +

M - VI  (mężczyźni ur. 1958 i starsi)                  - 61 +

 

9. Zgłoszenia

- Zgłoszenie za pomocą strony internetowej : www.pifsport.pl

- pobór opłaty startowej w systemie e-card lub przelewem na konto klubu: BS Chrzanów nr: 75 8444 0008 0000 0080 4679 0001 

- przy zgłoszeniu zaznaczamy czy startujemy w biegu czy w marszu

10. Nagrody

- za pierwsze miejsce w każdej kategorii – puchary

- medale za udział dla każdego uczestnika biegu 

- czapki Mikołajowe dla każdego uczestnika (obowiązkowy start w czapkach Mikołajowych)

- napoje i pyszny żurek  dla wszystkich uczestnika zawodów

11.Postanowienia końcowe 

- w ramach wpisowego uczestnicy są ubezpieczeni od NW podczas biegu

- pomiar czasu  firma pifsport  (systemem elektronicznym za pomocą chipów zwrotnych)

- sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie ostatecznie rozstrzyga  Organizator

- mile widziany start w strojach i akcesoriach "święto - mikołajowych"

- start wspólny zarówno dla uczestników biegu jak i marszu

 

Impreza współfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego