Zawody

Nazwa zawodów III Bieg Beskidu i Gorców
Organizator Beskidzko-Gorczańskie Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej, PIF SPORT
Miejsce Zalesie pow. limanowski
Data zawodów 2020-01-18
Opis

III Bieg Beskidu i Gorców

 Ambasador Biegu SYLWIA JAŚKOWIEC – 3 krotna Olimpijka i medalistka Mistrzostw Świata w biegach narciarskich

 Zalesie – Trasy „Aktywna Mogielica”  NOWY TERMIN   18 stycznia 2020 r. – (sobota)   ( ze względu na zmiany w PP Amatorów )

REGULAMIN

 1. Cel :
  • Promocja, uatrakcyjnienie i rozwój biegów narciarskich
  • Upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach
  • Promocja ziemi limanowskiej i tras biegowych na których odbywają się zawody
  • Miłe spędzenie czasu na świeżym powietrzu
 1. Organizator : Beskidzko-Gorczańskie Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej

     Współorganizatorzy: Powiat Limanowski, Gminy: Słopnice, Dobra, Kamienica

 1. Patronat medialny:  Skipol.pl
 1. Termin i miejsce:  Bieg odbędzie się 18.01.2020r. (sobota) w Zalesiu – Trasy „Aktywna Mogielica”.  Biegi odbędzie się techniką klasyczną

           Godz.9.00 Otwarcie biura zawodów przy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu

 Godz. 9.00 – 10.00 Weryfikacja zgłoszeń , wydawanie nr startowych, przyjmowanie zgłoszeń.

Godz.10.30 otwarcie zawodów przy Starcie ( w odległości ok. 3km od Biura Zawodów)

Godz.11.00 – Bieg główny ok. 15 km - mężczyźni, kobiety) - styl klasyczny (CL) lub skrócony na wypadek trudnych warunków śniegowych

Godz.13.30 – zakończenie zawodów, rozdanie nagród w Budynku w Zalesiu.

 1. Uczestnictwo:  każdy chętny, na własną odpowiedzialność, posiadając aktualne badania lekarskie oraz stosowne ubezpieczenie,  limit czasu w biegu głównym 2 godz.30 min. Limit zgłoszeń do 250 zawodników !  Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
  Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.
  Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach
  Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów
  Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych
  Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz  upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów zgodnie z obowiązującym prawem.
  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN
 1. Zgłoszenia :
 • Zgłoszenia należy dokonywać elektronicznie poprzez stronę : www.pifsport.pl

           w terminie do 16.01.2020 r. (czwartek) do godz.12.00.

 • Opłata pakietu startowego 50 zł przy zapisach elektronicznych i 60 zł w dniu zawodów.

Limit zgłoszeń – 250 zawodników !

 1. Grupy wiekowe i dystanse:
  • mężczyźni – bieg główny dystans 15 km
  • kobiety     – bieg główny dystans 15 km
  • grupy wiekowe kobiet i mężczyzn zgodnie z regulaminem tj.

 

Kategorie K i M

Wiek

Rocznik

Kat. I

15-29

2004-1991

Kat. II

30-39

1990-1981

Kat. III

40-49

1980-1971

Kat. IV

50-59

1970-1961

Kat. V

60 i więcej

1960 i starsi

 

Technika biegu – styl klasyczny (CL) ,start wspólny .

               Uwaga ! w przypadku pogorszenia sie warunków śniegowych dystanse mogą być skrócone.

         8.Nagrody: Puchary i dyplomy za miejsca 1-3 OPEN Kobiet oraz OPEN Mężczyzn oraz nagrody rzeczowe.
             Ponadto

 • Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegu - piersze 100 osób zgłoszonych
 • puchary za I, II, III miejsce w kategoriach wiekowych
 • Ciepły posiłek, upominki. oraz losowanie nagród.
 • Postanowienia końcowe:
 •  Dane miejsca zawodów wg. GPS : 49°37'56.2"N 20°20'22.1"E
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zawodów
  Tel. 608 206 220 F. Piwowar – Dyrektor Biegu oraz na stronie: www.pifsport.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji spraw nie ujętych w powyższym regulaminie  
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kolizje na trasie biegowej
 • W zależności od możliwości przygotowania tras ,organizator może skrócić dystans
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

 

          

                                                                                                               Organizator