Zawody

Nazwa zawodów I Półmaraton Jaworze
Organizator Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie
Miejsce CSZ Ptaszkowa
Data zawodów 2021-05-23
Opis

1 Półmaraton Jaworze   -   Ptaszkowa, Niedziela 23 maja 2021r.

                                            oraz  Nordic Walking i biegi dla dzieci

1.CEL:

Propagowanie aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej.

Promocja Gminy Grybów poprzez ukazanie walorów turystyczno – wypoczynkowych Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.

2.ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie                          

3. DYSTANSE:

– półmaraton 23,20 km (nawierzchnia: droga leśna, asfalt- CSZ Ptaszkowa),

- biegi dla dzieci i młodzieży od 40 m do 1000 m

- nordic walking 5 km (nawierzchnia asfaltowa)

4. START I META:

  • półmaraton - start i meta Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej
  • biegi dla dzieci i młodzieży – Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej
  • nordic walking – start i meta Centrum Sportów Zimowych w Patszkowej

5. TERMIN:

23 maja 2021 roku

- półmaraton - start Centrum Sportów Zimowych godz. 11:00

- biegi dla dzieci i młodzieży Centrum Sportów Zimowych od godz.10:00

- nordic walking – start Centrum Sportów Zimowych godz. 11:15

6. ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE:

Zapisy na stronie internetowej: https://www.e-gepard.eu/show-racers/1794

 

Biegi dla dzieci i młodzieży – zapisy w dniu zawodów w godz.8.00 – 9.30 w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.

7. BIURO ZAWODÓW/WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH:

Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej

22.05.2021 od godziny 15.00 do 20.00,

23.05.2021 od godziny 8.00 do 10.30

8. OPŁATA:

Opłata startowa 1 Półmaraton:

50,00 zł do 31.03.2021 r.
80,00 zł do 15.05.2021 r.


Opłata startowa Nordic walking:

30,00 zł do 31.03.2021 r.

50,00 zł do 15.05.2021 r.

nr konta do wpłat: PL 52 8797 0003 0000 0028 2666 0001

Gmina Grybów, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie

Ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów

Biegi dla dzieci i młodzieży – bez opłat.


9. KLASYFIKACJA:
- Półmaraton Jaworze
Klasyfikacja generalna kobiet – 3 miejsca i mężczyzn – 3 miejsca.
Klasyfikacja kategorii kobiet (K) i mężczyzn (M):
K1 – od 18 do 35 lat
K2 – od 36 do 49lat
K3 – od 50 lat i powyżej

M1 – od 18 do 35 lat
M2 – od 36 do 49 lat
M3 – od 50 lat i powyżej

- Nordic walking

Klasyfikacja generalna kobiet – 3 miejsca i mężczyzn – 3 miejsca.


Biegi dla dzieci i młodzieży – klasyfikacja generalna dziewczynek i chłopców

11. NAGRODY:

Półmaraton Jaworze

Klasyfikacja generalna mężczyzn:
I miejsce – nagroda rzeczowa 500,00 zł
II miejsce – nagroda rzeczowa 300,00 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 100,00 zł


Klasyfikacja generalna kobiet:
I miejsce – nagroda rzeczowa 500,00 zł
II miejsce – nagroda rzeczowa 300,00 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 100,00 zł


Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn
I miejsce – nagroda rzeczowa 200,00 zł
II miejsce – nagroda rzeczowa 150,00 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 100,00 zł

Nordic walking:

Klasyfikacja generalna mężczyzn:
I miejsce – nagroda rzeczowa 300,00 zł
II miejsce – nagroda rzeczowa 150,00 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 50,00 zł


Klasyfikacja generalna kobiet:
I miejsce – nagroda rzeczowa 300,00 zł
II miejsce – nagroda rzeczowa 150,00 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 50,00 zł

12. DLA WSZYSTKICH KOŃCZĄCYCH BIEG:
- pamiątkowa koszulka,

- okolicznościowy medal,
- inne upominki otrzymane od sponsorów i partnerów.

13.INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Organizator zapewnia szatnie, masaż, obsługę medyczną, zabezpieczenie trasy. Komunikat końcowy będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń zawodów i na stronie internetowej firmy obsługującej elektroniczny pomiar czasu.
14. TRASA BIEGU
Trasa półmaratonu to droga leśna, jedynie start i meta przebiegać będą nawierzchnią asfaltowa (ok. 1,5 km). Trasa z licznymi podbiegami i zbiegami (górzysta) zabezpieczona przez służby porządkowe. Ze względu na duży stopień trudności na trasie będą przygotowane punkty odżywcze. Dodatkowo na trasie biegu będą osoby z obsługi przemieszczające się na rowerach.
15. DOPUSZCZENIE DO ZAWODÓW:
Do biegu zostaną dopuszczeni zawodnicy po złożeniu w biurze zawodów wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz po uiszczeniu opłaty startowej.
W biegu głównym (półmaraton) mogą startować tylko zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Zawodnicy niepełnoletni zostaną zarejestrowani po złożeniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów lub trenerów.
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Bieg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZLA – biegi uliczne.
Pomiar czasu elektroniczny.
Komisja Sędziowska.
Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

 

 

                                                                                                                      Organizator

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Jaworze - Nordic Walking 5km -- 2021-05-20 2021-05-20 11:15 3 Zapisy zakończone
I Półmaraton Jaworze - BIEG 23,2km -- 2021-05-15 2021-05-15 11:00 81
Liczba rekordów na stronie: