Zawody

Nazwa zawodów Sichlańska Piętnastka
Organizator PifSport
Miejsce Stacja narciarska Hajduk- ul. Budzowa 23,34-531 Murzasichle
Data zawodów 2021-06-05
Opis

REGULAMIN SICHLAŃSKIEJ PIĘTNASTKI

CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji
 • Promocja Gminy Poronin, Murzasichla i Małego Cichego
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców i gości Gminy Poronin

ORGANIZATOR:

 • Klub Sportowy Murzasichle
 • Gmina Poronin
 • Stacja narciarska „Hajduk”

TERMIN I MIEJSCE:

 • Start: 5 czerwca 2021 r. (sobota) o godzinie 10.00 (Stacja narciarska Hajduk- ul. Budzowa 23, 34-531 Murzasichle )
 • Uroczyste zakończenie o godz. 13.00

DYSTANS:

 • 15 km, deniwelacja: +600 m /-600 m

TRASA:

 • Start: Stacja narciarska „HAJDUK”- Borcok- Budzowa- Sądelska- Stary Bór- Lichajówki- Małe Ciche- Tarasówka- Hotel Zgorzelisko- Małe Ciche - Błociska- Stary Bór- Budzowy Wiech
 • Meta: Stacja narciarska HAJDUK

o   Rodzaj nawierzchni: około 15% - asfalt/ 85% - ścieżki leśne, drogi polne

o   Oznaczenie trasy: trasa będzie oznaczona taśmami, chorągiewkami oraz dodatkowo w newralgicznych punktach i gwałtownych skrętach ustawieni będą sędziowie i wolontariusze.

KLASYFIKACJA Z PODZIAŁEM NA KOBIETY I MĘŻCZYZN:

 • OPEN (ogólna bez podziału na kategorie)
 • SENIOR(16- 39)
 • MASTERS (40-59)
 • WETERAN (60+)

NAGRODY:

 • Klasyfikacja OPEN kobiet

o   Miejsca I-VI nagrody rzeczowe

 • Klasyfikacja OPEN mężczyzn

o   Miejsca I-VI nagrody rzeczowe

 • Klasyfikacje wiekowe kobiet

o   Miejsca I-III nagrody rzeczowe

 • Klasyfikacje wiekowe mężczyzn

o   Miejsca I-III nagrody rzeczowe

Dodatkowo w kategorii OPEN (kobiet i mężczyzn) za miejsca I-III, organizator przewiduje nagrody finansowe.

1 miejsce – 1000 zł

2 miejsce – 800 zł

3 miejsce – 600 zł

Organizator przewiduje również losowanie nagród w zależności od hojności sponsorów.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymują pamiątkowy medal. Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie kumulują się z nagrodami w klasyfikacji OPEN. Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział zawodnika w uroczystości rozdania nagród.

ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia w formie elektronicznej przez panel (pif sport).
 • Zawodnicy do biegu będą kwalifikowani na podstawie kolejności zaksięgowania wpłat.
 • Po zakwalifikowaniu do biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi (w szczególnych przypadkach istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę, np. kontuzja).
 • Przysługuje limit miejsc na bieg „Sichlańska Piętnastka” – 300 osób (w tym 50 miejsc do dyspozycji organizatora).

OPŁATY:

 • Opłata za bieg wynosi:

o   80 zł- do 30 kwietnia 2021 roku

o   90 zł – do 31 maja 2021 roku

o   120 zł - w biurze zawodów

W ramach wpisowego organizator zapewnia:

 • Numer startowy
 • Worek na depozyt
 • Napoje na punkcie odżywczym oraz poczęstunek na mecie
 • Zabezpieczenie medyczne
 • Chustę typu buff
 • Pamiątkową opaskę
 • Medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem)
 • Dyplomy i nagrody dla najlepszych
 • * Pamiątkowa koszulka dla pierwszych zapisanych i opłaconych 100 osób

WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

 • Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie w Stacji narciarskiej Hajduk- ul. Budzowa 23, 34-531 Murzasichle w dniu: 5 czerwca w godz. 8.00-9.30

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 • Numer startowy (przypięty do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej)
 • Telefon komórkowy (naładowany, działający przez co najmniej kilka godzin z włączonym roamingiem)
 • Ubiór odpowiedni do aktualnej pogody
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Folia NRC, bandaż elastyczny i jałowy opatrunek
 • Kubek lub flask
 • Minimum 0,5 litra płynów na starcie w bidonie/ flasku itp.
 1. Wyposażenie obowiązkowe będzie sprawdzane przez sędziów, zarówno na starcie jak i na mecie zawodów. Brak, któregoś z wyżej wymienionych elementów wyposażenia obowiązkowego może skutkować niedopuszczeniem zawodnika do startu lub jego dyskwalifikacją.

PUNKT ŻYWIENIOWY:

 • W okolicach 9. km na trasie biegu będzie znajdował się punkt żywieniowy z wodą oraz owocami i słodyczami. Drugi punkt dostępny będzie na mecie, także z wodą oraz suchymi przekąskami i owocami.

PARKING:

 • Około 50 metrów powyżej miejsca startu i biura zawodów jest parking, na którym zmieści się około 150 samochodów. Prosimy o ekonomiczne ustawianie się na parkingu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Udział w biegu jest na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Dopuszcza się do udziału w Biegu tylko osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach (podpisane oświadczenie).
 • Ze względu na trudną trasę wymagane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Zawodnicy pokonujący dystans Biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Na trasie ustawione są punkty kontrolne.
 • Organizator nie zapewnia darmowych noclegów i nie przyjmuje na siebie obowiązku rezerwacji noclegów.
 • W dniu 5.06.2021 r. w godzinach 9.00 - 9.30 rzeczy osobiste zapakowane we własne torby, plecaki, worki i inne będzie można oddać do depozytu. Wydawanie depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego.
 • Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje przed rozpoczęciem Biegu.
 • Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające ładu sportowego.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych Biegu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego Biegu.
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące Sichlańskiej Piętnastki S-15 rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Bieg na 15 km, deniwelacja: +600 m /-600 m -- 2021-05-31 2021-05-31 10:00 87 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: