Zawody

Nazwa zawodów SworneRACE 2020 - Maraton nartorolkowy
Organizator SWORNE
Miejsce Swornegacie
Data zawodów 2020-08-15
Opis

                                                   

SworneRACE 2020
Maraton nartorolkowy 15–16 sierpień 2020 / Swornegacie

REGULAMIN

I ORGANIZATOR
FUNDACJA SANTOS-MOVERE
ul. Opata Hackiego 12, 81-219 Gdynia, Tel.:790 357 770, e-mail: biuro@swornerace.pl
partner techniczny i medialny XC SKI POLAND przedstawiciel FISCHER NORDIC (oraz skipol.pl i biegi narciarskie.com.pl)
 
II CELE
1. Popularyzacja nartorolek jako letniej wersji narciarstwa biegowego dla amatorów.
2. Promocja tras rowerowych i rolkowych w regionie Borów Tucholskich.
3. Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.
4. Rywalizacja w ramach fair play.
5. Sport jako propagowanie zdrowego stylu życia.

III TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
1. Zawody odbędą się 15.08.2020 roku na trzech dystansach: 30 km stylem dowolnym – Mistrzostwa Polski
Amatorów na nartorolkach, 30 km – nartorolki terenowe, oraz 16.08.2020 roku bieg stylem klasycznym dystansie 30 km.
2. Start i meta wszystkich dystansów zostaną usytuowane w miejscowości Chociński Młyn, znajdujący się na
terenie nadleśnictw: Przymuszewo i Rytel. Trasy poprowadzono drogą asfaltową, na której na czas zawodów
zostanie zamknięty zmechanizowany ruch kołowy.
3. Godziny startów i nazwy poszczególnych biegów:
– 15.08.2020 – godzina 10:40 – SRB Cross skate race 30 km (nartorolki terenowe)
– 15.08.2020 – godzina 11:00 – SRB Skiroller skate race 30 km / Mistrzostwa Polski Amatorów PZN.
– 16.08.2020 – godzina 13:00 – Rollspeed klasyczna 30

IV TRASA
1. Trasy w całości należą do nadleśnictw: Przymuszewo i Rytel.
2. Opis poszczególnych tras:
– styl klasyczny: długość 30 km, 4 odcinki wahadłowe – 7,5 km, przewyższenie odcinka ok. 50 m,
nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4-5 m.
– styl dowolny: długość 30 km, 4 odcinki wahadłowe – 7,5 km, przewyższenie odcinka ok. 50 m, nawierzchnia
asfaltowa o szerokości 4-5 m.
– nartorolki terenowe: długość 30 km, 2 odcinki wahadłowe – 7,5 km, przewyższenie odcinka ok. 50 m,
nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4-5 m, 3 pętle o długości 5 km, nawierzchnia szutrowotrawiastopiaszczysta.
Ze względu na warunki atmosferyczne trasa nartorolek terenowych może ulec
niewielkim modyfikacjom, z zachowaniem trzech różnych nawierzchni.
3. Zgodnie z decyzją Lasów Państwowych i Nadleśnictw: Przymuszewo i Rytel, zostanie zamknięty
zmechanizowany ruch kołowy.

V PROGRAM
14.08.2020, PIĄTEK
16:00–20:00 Odbiór pakietów startowych w Restauracji Swornegace (Swornegacie,
ul.Międzymostowa 1)
18:00 Zapoznanie się z trasą zawodów

15.08.2020, SOBOTA
9:30–10:00 Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów (na miejscu zawodów – Chociński Młyn 5 km obok Swornegaci)
10:30 Start masowy SRB Cross skate race 30 km (nartorolki terenowe)
11:00 Start interwałowy FT (co 30 sekund)  SRB Skiroller skate race 30 km / Mistrzostwa Polski Amatorów PZN.  (vide pkt.X)
UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość podzielenia startu na dwie grupy z powodu ograniczeń sprzętowych. Do dyspozycji zawodników jest 55 par identycznych nartorolek Marwe do stylu łyżwowego. Informacja o starcie drugiej grupy zostanie podana w ciągu kilku godzin po zamknięciu zapisów.
17:00 Rozdanie nagród w amfiteatrze nad Jeziorem Karsińskim (Swornegacie)
18:30–00:00 Strefa VIP – integracja 20:00–01:00 Zabawa pod gołym niebem organizowana przez Gminę Chojnice (amfiteatr Swornegacie – muzyka na żywo)
 
16.08.2020, NIEDZIELA
13:00 Start masowy CT Summerski Rollspeed klasyczna 30  
15:30 Rozdanie nagród SworneRACE – polana Chociński Młyn
15:00 Zakończenie zawodów

VI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO
1. Zgłoszenia do udziału w zawodach należy dokonać na stronie: https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/944
2. UWAGA!!! Przy zgłoszeniu należy podać system buta (NNN, SNS) oraz rozmiar w celu dopasowania nartorolek, dotyczy osób startujących w MP Amatorów.
3. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej na podany numer konta Organizatora.
4. UWAGA! W MP Amatorów prawo startu mają wszyscy uczestnicy z wyjątkiem zawodników PZN i PZBiath których licencja była aktywna
    w sezonie 2018/19 i później.
5. Warunkiem sklasyfikowania w kategoriach wiekowych MPA jest posiadanie obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka.. Pozostali zawodnicy posiadający
    statut cudzoziemca maja prawo startu i zostaną sklasyfikowani tylko w kategorii OPEN.
4. Zgłoszenie można wysyłać do zamknięcia zapisów, tj. do dnia 7.08.2020r. lub osiągnięcia przez Organizatora limitu zgłoszeń.
5. Limit zgłoszeń wynosi 150 osób na dany styl.
6. Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy dokonali opłaty startowej oraz podpisali własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich
    przez opiekuna prawnego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu. Zawody mają
    charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, posiadających oraz nieposiadających licencje FIS.
7. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
8. Dokonanie zgłoszenia do udziału zawodach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
9. Uczestnicy zawodów zobowiązani są:
– od startu do mety biec wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne;
– poruszać się wyłącznie przy użyciu nartorolek i kijów narciarskich, stylem odpowiednim do konkurencji, w jakiej startują
- posiadać kask oraz okulary ochronne,
– przez cały czas obecności na trasie zawodów posiadać widoczny, niczym niezasłonięty numer startowy;
– nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom;
– dokonać wszelkich starań, aby pozwolić się wyprzedzić szybszym zawodnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu;
– przestrzegać zasad fair play.

VII OPŁATA STARTOWA
1. Uczestnik zawodów ponosi koszty opłaty startowej w następujących wysokościach:
Sobota
- dorośli (ukończone 18 lat) – 100 zł
- osoby poniżej 18. roku życia – 70 zł
Niedziela
- dorośli (ukończone 18 lat) – 100 zł
- osoby poniżej 18. roku życia – 70 zł
Dla osób biorących udział w obu biegach opłata w wysokości:
- dorośli (ukończone 18 lat) – 150 zł
- osoby poniżej 18. roku życia – 100 zł
2. Opłatę startową należy uiścić na podany nowy numer konta: M BANK 68 1140 2004 0000 3202 8015 8127  Tytuł przelewu: „SworneRACE, imię i nazwisko i system oraz rozmiar buta (NNN/SNS)”

VIII. BIURO ZAWODÓW I ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
1. Piątek, 14.08.2020 – odbiór pakietów startowych w Restauracji Swornegace przy ulicy Międzymostowej 1 w Swornegaciach. Pakiety można odebrać za okazaniem dokumentu tożsamości w godzinach 16:00-20:00.
2. Sobota, 14.08.2020 – odbiór pakietów startowych w biurze zawodów na miejscu maratonu w miejscowości Chociński Młyn. Pakiety można odebrać za okazaniem dokumentu tożsamości w godzinach 9:30-10:30.
3. Zawartość pakietu – w ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma: opaskę z chipem, numer startowy, agrafki do przypięcia numeru startowego, worek sportowy, materiały marketingowe oraz opaskę
upoważniającą do korzystania ze strefy VIP na festynie gminnym, a także do uzyskania zniżek na poszczególne usługi świadczone przez podmioty miejscowe.
W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów decyzją Organizatora pakiety mogą zostać wzbogacone.

IX. POMIAR CZASU
1. Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.
2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania opaski na nogę z chipem startowym, którą udostępnia Organizator w pakiecie startowym. Opaskę
    należy umieścić na nodze do wysokości kolana.
3. Opaska z chipem jest zwrotna, należy ją oddać w wyznaczonym przez Organizatora miejscu po przekroczeniu linii mety.

X. KATEGORIE I KLASYFIKACJE
KATEGORIE MP AMATORÓW:
K1/M1 – 18-29 (rocznik 1989-2002)
K2/M2- 30-39lat (1990-1981)
K3/M3- 40-49 (1980-1971)
K4/M4- 50-59 (1970-1961)
K5/M5- 60-69 (1960-1951)
K6/M6- 70-79 (1950-1941)
K7/M7- 80+ (1940 i starsi)
1. W zawodach stylem klasycznym, które nie wchodzą w skład MPA będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn:
KU20 – kobiety do lat 20 / MU20 – mężczyźni do lat 20;
KU45 – kobiety do lat 45 / MU 45 – mężczyźni do lat 45;
KO45 – kobiety powyżej 45 lat / MO45 – mężczyźni powyżej lat 45.
2. Kategoria wiekowa zostanie utworzona, jeśli będzie w niej startowało minimum 5 osób. W przeciwnym razie osoby przechodzą do wyższej kategorii wiekowej.
3. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary lub medale oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości sponsorów.
4. W zawodach na nartorolkach terenowych przewiduje się podział na kobiety i mężczyźni bez podziału na kategorie wiekowe. 
5. Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty
i uwagi. Po tym czasie wyniki uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

XI. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW / WYMOGI TECHNICZNE
1. Styl klasyczny – do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy poruszający się na nartorolkach w rozumieniu przepisów FIS, wyposażonych w biegowe wiązania narciarskie,
czarne, gumowe koła o średnicy do 80 mm i szerokości od 38 do 45mm, dowolnej prędkości, w których przynajmniej na jednym kole każdej nartorolki zamontowane jest łożysko jednokierunkowe.
2. Styl dowolny – na nartorolkach organizatora.
3. Nartorolki terenowe – do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy poruszający się na nartorolkach terenowych z pompowanymi kołami
o średnicy do 200 mm.

XII. NAGRODY
1. W Mistrzostwach Polski Amatorów zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale (miejsca 1-3) i dyplomy (miejsca 1-6).
2. Zwycięzcy kategorii open we wszystkich stylach z podziałem na kobiety i mężczyzn otrzymają puchary lub medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe
w miarę możliwości sponsorów.
3. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn otrzymają puchary lub medale oraz nagrody rzeczowe w miarę
możliwości sponsorów.
4. Losowanie nagród rzeczowych dla uczestników – Organizator przewiduje losowanie nagród rzeczowych niezależnie od uzyskanego wyniku. Liczba nagród
w stosunku do liczby numerów startowych jest uzależniona od ilości środków uzyskanych od sponsorów (co najmniej 20 nagród rzeczowych).

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko zagrożenie wypadkami,
istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia
do zawodów, uczestnik ocenił zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć.
2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. (Dz. U.
Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od Organizatora. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną
za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z jego udziałem w zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez
Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią),
wynikłym z obecności lub udziału uczestnika w zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika
jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej.

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Uczestnik zawodów, dokonując zgłoszenia do zawodów, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia
zawodów oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Uczestnik
wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów, jak też innych imprez
o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach organizacji zawodów, w tym ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych.
Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie przez uczestnika danych osobowych
jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zawodach. Odmowa podania danych osobowych skutkuje
brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
2. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora w celach marketingowych i promocji zarówno niniejszych zawodów, jak i innych
imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także
wyników z jego danymi osobowymi, jak również przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć widoczne numery startowe. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy
    przez obsługę trasy biegu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
5. Organizator zapewnia:
– zabezpieczoną i przygotowaną trasę biegu,
– zabezpieczenie medyczne,
– pakiet startowy,
– prawo do korzystania z wody w wyznaczonych punktach na trasie,
– ciepły poczęstunek po zakończeniu biegu,
– pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika, który ukończy bieg.
6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia
    pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
    decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Organizator nie zapewnia noclegów, szatni, depozytu oraz pryszniców.
9. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2020roku.
10. Zawody SworneRACE 2020 Run & Rollerski są imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie indywidualne od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia,
które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów.

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Summerski Rollspeed klasyczna 30 -- 2020-08-14 2020-08-14 13:00 62 Zapisy zakończone
SRB Skiroller skate race - Mistrzostwa Polski Amatorów na Nartorolkach -- 2020-08-07 2020-08-07 11:00 88 Zapisy zakończone
SRB Cross skate race (nartorolki terenowe) -- 2020-08-14 2020-08-14 10:30 16 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: