Nazwa konkurencji 30 km stylem klasycznym CT
Liczba osób zapisanych 27
Liczba osób opłaconych 11
Nazwa zawodów SworneRACE Maraton nartorolkowy
Organizator PifSport
Dopuszczalny wiek uczestników 10 - 99
Data zawodów 2019-07-13
Zapis do 2019-07-11
Płatność do 2019-07-11
Godzina konkurencji 12:00
Status udostępnione do rejestracji
Opis

 

SworneRACE 2019, to druga edycja maratonu nartorolkowego, która odbywa się w otulinie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Sport, zabawa, natura - po prostu musisz tam
być i podjąć wyzwanie.Zmierz się na uznanej przez wiele osób najpiękniejszej trasie, na których odbywają się zawody dla miłośników narciarstwa biegowego i biathlonu.
W tym roku mamy też dla was coś więcej. Jako jedyni wprowadzamy BIEG ŁĄCZONY na dystansie 2x8 km, ze zmianą rolek.
Pamiętajcie - SworneRACE to WY! Dlatego zapraszamy wszystkich serdecznie i poniżej prezentujemy nasze dystanse:
- 45 km stylem dowolnym FT - Sobota 13.07
- 30 km stylem klasycznym CT - Sobota 13.07
- 30 km nartorolki terenowe - Sobota 13.07
- BIEG ŁĄCZONY (Nowość) - Niedziela 14.07 (w przypadku min. 20 chętnych)
SworneRACE - Maraton nartorolkowy (Regulamin zawodów)

I. ORGANIZATOR

1. Art Factory Events, ul. Polna 12, 89-608 Swornegacie

Firma XC SKI POLAND przedstawiciel FISCHER NORDIC (oraz skipol.pl i biegi narciarskie.com.pl)

Stowarzyszenie MOVERE

Tel.: 790 357 770, e-mail: biuro@swornerace.pl

2. Kierownik zawodów maratonu nartorolkowego:

Kuba Cieślar

Tel.: 889 839 065

 

 

II. CELE

1. Popularyzacja nartorolek jako letniej wersji narciarstwa biegowego dla amatorów.

2. Promocja tras rowerowych i rolkowych w regionie Borów Tucholskich.

3. Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

4. Rywalizacja w ramach fair play.

5. Sport jako propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. Zawody odbędą się 13.07.2019 roku na trzech dystansach: 30 km stylem klasycznym, 45 km stylem dowolnym, 30 km – nartorolki terenowe, oraz 14.07.2019 roku bieg łączony na dystansie 16 km – w przypadku zgłoszenia się minimum 20 uczestników.

2. Start i meta wszystkich dystansów zostaną usytuowane w miejscowości Chociński Młyn, znajdujący się na terenie nadleśnictw: Przymuszewo i Rytel. Trasy poprowadzono drogą asfaltową, na której na czas zawodów zostanie zamknięty zmechanizowany ruch kołowy.

3. Godziny startów dla poszczególnych tras:

– 13.07.2019 – godzina 10:00 – 45 km FT;

– 13.07.2019 – godzina 12:00 – 30 km CT;

– 13.07.2019 – godzina 10:20– 30 km Skike – nartorolki terenowe;

– 14.07.2019 – godzina 13:00 – 16 km – bieg łączony OPEN

 

 

IV. TRASA

1. Trasy w całości należą do nadleśnictw: Przymuszewo i Rytel.

2. Opis poszczególnych tras:

– styl klasyczny: długość 30 km, 4 odcinki wahadłowe – 7,5 km, przewyższenie odcinka ok. 50 m, nawierzchnia asfaltowa
o szerokości 4-5 m.

– styl dowolny: długość 45 km, 6 odcinków wahadłowych – 7,5 km, przewyższenie odcinka ok. 50 m, nawierzchnia asfaltowa
o szerokości 4-5 m.

– nartorolki terenowe: długość 30 km, 2 odcinki wahadłowe – 7,5 km, przewyższenie odcinka ok. 50 m, nawierzchnia asfaltowa
o szerokości 4-5 m, 3 pętle o długości 5 km, nawierzchnia szutrowo-trawiasto-piaszczysta. Ze względu na warunki atmosferyczne trasa nartorolek terenowych może ulec niewielkim modyfikacjom, z zachowaniem trzech różnych nawierzchni.

– bieg łączony – długość 16 km, 2 odcinki wahadłowe – 8 km stylem klasycznym, zmiana sprzętu w strefie zmian (UWAGA! Każdy uczestnik przed biegiem układa nartorolki w przypisanym do niego numerowanym miejscu), 8 km stylem dowolnym.

4. Zgodnie z decyzją Lasów Państwowych i Nadleśnictw: Przymuszewo i Rytel, zostanie zamknięty zmechanizowany ruch kołowy.

 

 

V. PROGRAM MARATONU NARTOROLKOWEGO SWORNERACE

 12.07.2019, PIĄTEK
 16:00–21:00 Odbiór pakietów startowych w Restauracji Swornegace (Swornegacie, ul. Międzymostowa 1)
  18:00 Oficjalny trening + zapoznanie się z trasą zawodów

13.07.2019, SOBOTA
 8:30–9:30 Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów (na miejscu zawodów – Chociński Młyn 5 km obok Swornegaci)
10:00 Start masowy stylem dowolny (dystans 45 km)

10:20 Start masowy Skike – nartorolki terenowe (dystans 30 km)
12:00 Start masowy stylem klasycznym (dystans 30 km)
17:00 Rozdanie nagród w amfiteatrze nad Jeziorem Karsińskim (Swornegacie)
19:00–00:00 Strefa VIP – integracja
20:00–01:00 Zabawa pod gołym niebem organizowana przez Gminę Chojnice (amfiteatr Swornegacie – muzyka na żywo)

14.07.2019, NIEDZIELA
10:00 Bieg SworneTRAIL 10 km – szczegółowe informacje na stronie www.swornerace.pl

12:00 Rozdanie nagród SworneTRAIL – polana Chociński Młyn

13:00 Start masowy biegu łączonego OPEN maratonu nartorolkowego SworneRACE

14:30 Rozdanie nagród SworneRACE – polana Chociński Młyn

15:00 Zakończenie zawodów

 

VI. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

1. Zgłoszenia do udziału w zawodach należy dokonać na stronie: https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/764

2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej na podany numer konta Organizatora.

3. Zgłoszenie można wysyłać do zamknięcia zapisów, tj. do dnia 05.07.2019 r. lub osiągnięcia przez Organizatora limitu zgłoszeń.

4. Limit zgłoszeń wynosi 200 osób łącznie we wszystkich stylach.

5. Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy dokonali opłaty startowej oraz podpisali własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu. Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, posiadających oraz nieposiadających licencje FIS.

6. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

7. Dokonanie zgłoszenia do udziału zawodach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

8. Uczestnicy zawodów zobowiązani są:

– od startu do mety biec wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne;

– poruszać się wyłącznie przy użyciu nartorolek i kijów narciarskich, stylem odpowiednim do konkurencji, w jakiej startują;

– przez cały czas obecności na trasie zawodów posiadać widoczny, niczym niezasłonięty numer startowy;

– nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom;

– dokonać wszelkich starań, aby pozwolić się wyprzedzić szybszym zawodnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu;

– przestrzegać zasad fair play.

 

 

VII. OPŁATA STARTOWA

1. Uczestnik zawodów ponosi koszty opłaty startowej w następujących wysokościach:

– sobota:

  • dorośli (ukończone 18 lat) – 100 zł
  • osoby poniżej 18. roku życia – 50 zł

– niedziela:

  • bieg łączony OPEN – 80 zł dorośli / 50 zł osoby poniżej 18. roku życia

– dla osób biorących udział w biegu w sobotę dopłata do udziału w biegu łączonym OPEN w wysokości:

  • dorośli (ukończone 18 lat) – 50 zł
  • osoby poniżej 18. roku życia – 20 zł

2. Opłatę startową należy uiścić na podany numer konta:

 

77 1160 2202 0000 0001 7196 1891

Bank Millennium

Tytuł przelewu: „SworneRACE, imię i nazwisko”

 

3. W przypadku odwołania biegu łączonego opłata startowa lub dopłata zostanie zwrócona na konto uczestnika.

 

 

VIII. BIURO ZAWODÓW I ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

1. Piątek, 12.07.2019 – odbiór pakietów startowych w Restauracji Swornegace przy ulicy Międzymostowej 1 w Swornegaciach.
Pakiety można odebrać za okazaniem dokumentu tożsamości w godzinach 16:00-21:00.

2. Sobota, 13.07.2019 – odbiór pakietów startowych w biurze zawodów na miejscu maratonu w miejscowości Chociński Młyn.
Pakiety można odebrać za okazaniem dokumentu tożsamości w godzinach 8:30-9:30.

3. Zawartość pakietu – w ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma: opaskę z chipem, numer startowy, agrafki do przypięcia numeru startowego, worek sportowy, materiały marketingowe oraz opaskę upoważniającą do korzystania ze strefy VIP na festynie gminnym, a także do uzyskania zniżek na poszczególne usługi świadczone przez podmioty miejscowe. W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów decyzją Organizatora pakiety mogą zostać wzbogacone.

 

 

IX. POMIAR CZASU

1. Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania opaski na nogę z chipem startowym, którą udostępnia Organizator
w pakiecie startowym. Opaskę należy umieścić na nodze do wysokości kolana.

3. Opaska z chipem jest zwrotna, należy ją oddać w wyznaczonym przez Organizatora miejscu po przekroczeniu linii mety.

 

 

X. KATEGORIE I KLASYFIKACJE

1. W zawodach we wszystkich stylach będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn:

KU20 – kobiety do lat 20 / MU20 – mężczyźni do lat 20;

KU45 – kobiety do lat 45 / MU 45 – mężczyźni do lat 45;

KO45 – kobiety powyżej 45 lat / MO45 – mężczyźni powyżej lat 45.

2. Kategoria wiekowa zostanie utworzona, jeśli będzie w niej startowało minimum 5 osób. W przeciwnym razie osoby przechodzą do wyższej kategorii wiekowej.

3. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary lub medale oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości sponsorów.

4. Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi. Po tym czasie wyniki uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

 

 

XI. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW / WYMOGI TECHNICZNE

1. Styl klasyczny – do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy poruszający się na nartorolkach w rozumieniu przepisów FIS, wyposażonych w biegowe wiązania narciarskie, czarne, gumowe koła o średnicy do 80 mm, dowolnej prędkości, w których przynajmniej na jednym kole każdej nartorolki zamontowane jest łożysko jednokierunkowe.

2. Styl dowolny – do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy poruszający się na nartorolkach w rozumieniu przepisów FIS,
o dowolnej konfiguracji (koła PU, gumowe, o średnicy do 100 mm). Dopuszcza się również start na nartorolkach terenowych
z pompowanymi kołami o średnicy do 200 mm. W przypadku opadów deszczu nastąpi obowiązkowa zmiana kół poliuretanowych na koła gumowe.

3. Nartorolki terenowe – do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy poruszający się na nartorolkach terenowych
z pompowanymi kołami o średnicy do 200 mm.

4. Bieg łączony:

– styl klasyczny (8 km): do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy poruszający się na nartorolkach w rozumieniu przepisów FIS, wyposażonych w biegowe wiązania narciarskie, czarne, gumowe koła o średnicy do 80 mm, dowolnej prędkości,
w których przynajmniej na jednym kole każdej nartorolki zamontowane jest łożysko jednokierunkowe;

– styl dowolny (8 km): do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy poruszający się na nartorolkach w rozumieniu przepisów FIS, o dowolnej konfiguracji (gumowe, o średnicy do 100 mm);

– wymagana jest zmiana sprzętu w strefie zmian.

5. Uczestnicy startują obowiązkowo w kasku i okularach ochronnych!

 

 

XII. NAGRODY

1. Zwycięzcy kategorii open we wszystkich stylach z podziałem na kobiety i mężczyzn otrzymają puchary lub medale oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości sponsorów.

2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn otrzymają puchary lub medale oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości sponsorów.

3. W biegu łączonym nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.

4. Losowanie nagród rzeczowych dla uczestników – Organizator przewiduje losowanie nagród rzeczowych niezależnie od uzyskanego wyniku. Liczba nagród w stosunku do liczby numerów startowych jest uzależniona od ilości środków uzyskanych od sponsorów
(co najmniej 20 nagród rzeczowych).

 

 

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko
zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia do zawodów, uczestnik ocenił zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć.

2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od Organizatora. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z jego udziałem w zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału uczestnika w zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej.

 

 

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Uczestnik zawodów, dokonując zgłoszenia do zawodów, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
w celach przeprowadzenia zawodów oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach organizacji zawodów, w tym ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału
w zawodach. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.

2. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora w celach marketingowych i promocji zarówno niniejszych zawodów, jak i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak również przekazanie tych materiałów
do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

 

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć widoczne numery startowe. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane
z trasy przez obsługę trasy biegu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

5. Organizator zapewnia:

– zabezpieczoną i przygotowaną trasę biegu,

– zabezpieczenie medyczne,

– pakiet startowy,

– prawo do korzystania z wody w wyznaczonych punktach na trasie,

– ciepły poczęstunek po zakończeniu biegu,

– pamiątkowy medal dla każdego uczestnika, który ukończy bieg.

6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce; decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

8. Organizator nie zapewnia noclegów, szatni, depozytu oraz pryszniców.

9. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora najpóźniej do dnia 15 lipca 2019 roku.

10. Zawody SworneRACE 2019 Run & Rollerski są imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie indywidualne od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów.