Zawody

Nazwa zawodów I OGÓLNOPOLSKI BIEG ARIAŃSKI-WOJCIECHÓW 2021
Organizator PifSport
Miejsce ARIANIN
Data zawodów 2021-10-17
Opis

ZAWODY ODWOŁANE - ( w celu zwrotu opłaty startowej, prosimy o przesłanie maila z danymi uczestnika i nr. konta do zwrotu - na adres biuro@pifsport.pl)

REGULAMIN  I OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU ARIAŃSKIEGO -WOJCIECHÓW 2021

 1. Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy:
 • Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie” -Organizator główny
 • Gmina Wojciechów – Współorganizator
 • Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie -Partner
 • Klub Sportowy „Strażak” Wojciechów – Partner
 • Stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi” – Partner
 • 2.Patronat honorowy:
 • Radny Województwa Lubelskiego -Marek Wojciechowski
 • Radna Powiatu -Joanna Kaznowska
  3.Patronat medialny:
 • Telewizja Polska TVP3 Lublin
 • Radio Lublin
 • Platforma internetowa :skipol.pl -nr1 w Polsce
  4. Komitet organizacyjny:

Komandor Biegu : Kazimierz Nowakowski

Vi-ce Komandor : Rafał Mirosław

Vi-ce Komandor: Paweł Filip – zdobywca Mistrzostw Polski w Biathlonie i narciarstwie klasycznym
          5. Cele:

 • promocja sportu i aktywnego trybu życia
 • promocja dyscypliny sportu jaką są nartorolki
 • promocja rywalizacji zgodnie z ideą Fair Play
 • wzrost integracji i aktywności fizycznej uczestników
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • łagodzenie skutków pandemii COVID-19
 • promowanie walorów turystycznych gminy Wojciechów i powiatu lubelskiego
  6.Termin, miejsce, dystans i technika:
 • Termin: 17.10.2021r
 • Miejsce: 24-204 Wojciechów ( Start i meta okolice Wieży Ariańskiej), powiat Lubelski, województwo Lubelskie

Trasa biegów biegnie na całej długości dystansu drogą asfaltową.

          Bieg Główny na nartorolkach:

 • Dystans: 15 km (kobiety i mężczyźni)
 • Technika : styl klasyczny

           Bieg na rolkach:

 • Dystans : 1km (dzieci i młodzież)
 • Technika : dowolna

          Marsz Nordic Walking:

 • Dystans: 5km (kobiety i mężczyźni)
 1. Opłata startowa:

          Bieg główny:

               Bieg na rolkach :

 • Wszyscy uczestnicy – 0,00zł

           Marsz Nordic Walking:

 • Wszyscy uczestnicy – 0,00zł
 • Nagrody i pakiety startowe:

Pakiety startowe (wszystkie biegi):

 • Pamiątkowy medal
 • Numer startowy
 • Chip dla każdego
 • Woda mineralna
 • Materiały promocyjne
 • Talon na posiłek regeneracyjny
 • Kupon (numer startowy ) upoważniający do udziału w losowaniu

       Nagrody:

Bieg główny na nartorolkach:

 • Puchary za 3 pierwsze miejsca i dyplomy do 6 miejsca w kategorii Open wśród kobiet i mężczyzn
 • Dyplomy do 6 miejsca w kategoriach wiekowych
 • Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg
 • Ważne: w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów decyzją Organizatora nagrody mogą zostać wzbogacone.

 

 

Bieg na rolkach:

 • Puchary za 3 pierwsze miejsca i dyplomy do 6 miejsca
 1. Trasa:

Dystans Bieg główny: 15km

Przebieg trasy: Wojciechów – Wojciechów Kolonia Pierwsza-Stary Gaj- Wojciechów Kolonia Piąta-Wojciechów Kolonia Pierwsza-Wojciechów

Odcinek po 10 km zakończony nawrotką wokół pachołka.

Nawierzchnia asfaltowa o standardowej szerokości drogi publicznej powiatowej i gminnej ( powiat lubelskie, gmina Wojciechów)

Trasa płaska z delikatnymi wzniesieniami wynikającymi z ukształtowania terenu(drogi). Trasa zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu zmotoryzowanego na czas trwania zawodów( trasa będzie zamknięta dla ruchu 26.09.2021r (niedziela) od godz. 12.00 do czasu zakończenia zawodów.

Trasa będzie zabezpieczona przez służby porządkowe tj. Policja, OSP, Ratownik Medyczny

 

Dystans Bieg na rolkach: 1km

 

Przebieg trasy: Start przy Wieży Ariańskiej -nawrotka koło ronda- nawrotka przy Urzędzie Gminy – Meta -Wieża Ariańska

Nawierzchnia asfaltowa o standardowej szerokości drogi wojewódzkiej ,

trasa płaska. Trasa zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu zmotoryzowanego na czas trwania zawodów( trasa będzie zamknięta dla ruchu 17.10.2021r (niedziela) od godz. 12.00 do czasu zakończenia zawodów.

Trasa będzie zabezpieczona przez służby porządkowe tj. Policja, OSP, Ratownik Medyczny

 

Marsz Nordic Walking:

Przebieg trasy: Start przy Wieży Ariańskiej - Wojciechów Kolonia Pierwsza – Stary Gaj- Wojciechów Kolonia Piąta-Wojciechów Kolonia Pierwsza-Wojciechów

Nawierzchnia asfaltowa o standardowej szerokości drogi publicznej powiatowej i gminnej ( powiat lubelskie, gmina Wojciechów)

Trasa płaska z delikatnymi wzniesieniami wynikającymi z ukształtowania terenu(drogi). Trasa zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu zmotoryzowanego na czas trwania zawodów( trasa będzie zamknięta dla ruchu 17.10.2021r (niedziela) od godz. 12.00 do czasu zakończenia marszu.

Trasa będzie zabezpieczona przez służby porządkowe tj. Policja, OSP, Ratownik Medyczny

 

 

Program:

 1. Bieg Główny na nartorolkach techniką klasyczną

Start: godz. 13.30 (Wieża Ariańska)

Meta: ok. godz. 15.00 ( Wieża Ariańska)

 1. Bieg na rolkach dla dzieci i młodzieży

Start: godz. 13.00 (Wieża Ariańska)

Meta: ok godz. 13.30 (Wieża Ariańska)

 1. Marsz Nordic Walking

Start: godz. 13.35 (Wieża Ariańska)

Meta: ok godz. 15.00 (Wieża Ariańska)

 

 1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w zawodach należy dokonać na stronie: www.pifsport.com.pl

Zgłoszenie można wysyłać do dnia zamknięcia zapisów tj do 15.10.2021r lub osiągnięcia przez Organizatora limitu zgłoszeń , który wynosi 100 osób.

Osoby uprawnione do udzielania informacji w sprawach organizacyjnych:

Kowalczyk Małgorzata – 695 177 327 ; Mirosław Rafał – 693 377 910  lub e-mail: zakręcone-kulturalnie@wp.pl

 1. Uczestnictwo(prawo startu) :
 • Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy , którzy dokonali opłaty startowej, oraz podpisali własnoręcznie (w przypadku osób niepełnoletnich opiekuna prawnego) oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz spełnieniu wszystkich wymagań Regulaminu.
 • Zawodnicy z licencją PZN i PZBiath, będą klasyfikowani tylko w kategorii Open
 • Zawody maja charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych , posiadających oraz nieposiadających licencje FIS
 • Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach
 1. Obowiązki uczestników:

Dokonanie zgłoszenia udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje do jego przestrzegania.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są:

 • od startu o mety biec wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne
 • poruszać się wyłącznie przy użyciu nartorolek i kijów narciarskich, stylem klasycznym
 • posiadać kask, oraz okulary ochronne
 • przez cały czas obecności na trasie zawodów posiadać widoczny , niczym niezasłonięty numer startowy
 • nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom
 • dokonać wszelkich starań , aby pozwolić się wyprzedzić szybszym zawodnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu
 • przestrzegać zasad Fair Play
 1. Biuro zawodów:

Gminy Ośrodek Kultury w Wojciechowie – 24-204 Wojciechów

Tel. 695 177 327, 693 377 910, e-mail: zakręcone-kulturalnie@wp.pl

Sobota(25.09.2021) ; od 18.00-20.00 – odbiór pakietów startowych

Niedziela (26.09.2021) ; od 9.00 do 12.00 – odbiór pakietów startowych

Biuro zawodów będzie czynne do oficjalnego zakończenia zawodów.

 1. Pomiar czasu:
 • Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników
 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania opaski z chipem startowym , który udostępnia Organizator w pakiecie startowym
 • Opaska z chipem jest zwrotna , należy ją zwrócić w wyznaczonym przez Organizatora miejscu po przekroczeniu linii mety

Kategorie i klasyfikacje:

K1/M1- 18-29 (rocznik 1990-2003) CT

K2/M2 – 30-39(1991-1982) CT

K3/M3 – 40-49 (1981-1972) CT

K4/M4-50-59 (1971-1962) CT

K5/M4 -60-69 (1961-1952) CT

K6/M6 -70-79( 1951-1942) CT

K7/M7- 80+ (1941 i starsi) CT

W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Zwycięzcy w kategoriach OPEN otrzymają puchary.

Uczestnicy w kategoriach wiekowych miejsca I-VI otrzymają dyplomy

Pamiątkowe medale dla wszystkich zawodników.

Losowanie upominków wśród wszystkich uczestników , którzy ukończą bieg

Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii.

W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi. Po tym czasie wyniki uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

 

 

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów i wymogi techniczne:

Styl klasyczny: do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy poruszający się na nartorolkach w rozumieniu przepisów FIS, wyposażonych w biegowe wiązania narciarskie , czarne , gumowe koła o średnicy do 80mm i szerokości od 38 do 45 mm, dowolnej prędkości , w których przynajmniej na jednym kole każdej nartorolki zamontowane jest łożysko jednokierunkowe

 1. Odpowiedzialność uczestników:
 2. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy , iż udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko zagrożenia wypadkami, istniej możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 3. Dokonując zgłoszenia do zawodów , uczestnik ocenił zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć.
 4. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz. 1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń do Organizatora.
 5. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszelkie szkody , jakie wystąpią w związku z jego udziałem w zawodach.
 6. Uczestnik oświadcza , że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 7. Uczestnik deklaruje , że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty ( w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby ( w tym uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem , stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń ( w tym śmiercią) , wynikłym z obecności lub udziału uczestnika w zawodach , z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
 8. Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej.
 9. Polityka prywatności:
 10. Uczestnik zawodów , dokonując zgłoszenia do zawodów , wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia zawodów oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.).
 11. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów , jak tez innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora , także o charakterze informacji handlowej.
 12. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie”
 13. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach organizacji zawodów, w tym ogłoszenia listy startowej , wyników i w celach marketingowych . Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe , oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia.
 14. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem o wzięcia udziału w zawodach.
 15. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 16. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora w celach marketingowych i promocji zarówno niniejszych zawodów , jak i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach , nagraniach filmowych oraz wywiadach , a także wyników z jego danymi osobowymi , jak również przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy , radia i telewizji.
 17. Postanowienia końcowe:
 18. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć widoczne numery startowe -osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 21. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
 22. Organizator zapewnia:
  • Zabezpieczoną i przygotowana trasę biegu,
  • Zabezpieczenie medyczne
  • Pakiet startowy
  • Prawo do korzystania z wody w wyznaczonych punktach na trasie ( miejsce nawrotki)
  • Ciepły poczęstunek po zakończonym biegu
  • Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika biegu
 23. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych , także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce, decyzje personelu medycznego dotyczące dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 25. Organizator nie zapewnia noclegów i pryszniców.
 26. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora najpóźniej do 3 dni od dnia ukończenia zawodów, oraz na stronie pifsport.pl
 27. Zawody Bieg Ariański jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.
 28. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków .Ubezpieczenie indywidualne od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) , kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia , które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu , wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 29. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.
 30. Organizator ma prawo odwołać zawody z przyczyn pogodowych w przypadku gdy udział niósłby za sobą niebezpieczeństwo zawodników.
 31. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów.

 

                                                                                                   Prezes

                                                                        Stowarzyszenia „Zakręcone-Kulturalnie”

                                                                                       Kowalczyk Małgorzata

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Marsz Nordic Walking: -- 2021-10-15 2021-10-15 13:35 3
I OGÓLNOPOLSKI BIEG ARIAŃSKI- 15km CT 100 2021-10-15 2021-10-15 13:30 10
Bieg na rolkach, dystans 1km (dzieci i młodzież) -- 2021-10-15 2021-10-15 13:00 1
Liczba rekordów na stronie: