Zawody

Nazwa zawodów Marsz Niepodległości Nordic Walking
Organizator UMKS przy PMOS Chrzanów, PMOS Chrzanów
Miejsce Chrzanów
Data zawodów 2021-11-11
Opis

Regulamin Marszu Niepodległości Nordic Walking  -   Chrzanów 11.11.2021r.

 

1. Cel

 

Celem zawodów jest uczczenie na sportowo Narodowego Święta Niepodległości oraz popularyzacja marszów NW jako jednej z form rekreacji wzmacniającej odporność fizyczną

 

2. Organizatorzy

 

UMKS przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie, we współpracy z firmą Pifsport

 

3. Miejsce i czas

 

Chrzanów 11.11.2021 (czwartek) - start godz. 11:00

 

Biuro zawodów i start - teren obok Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Wyszyńskiego 5 na Osiedlu Niepodległości (wydawanie numerów startowych
od godz. 10:00)

 

5. Dystans

 

Marsz zostanie rozegrany na dystansie około 5 km

 

6. Kategorie wiekowe

 

Podział na grupy wiekowe dla kobiet i mężczyzn:

 

K - I    (dziewczęta ur. 2001 i młodsze )       - 20 lat i młodsi

 

M - I    (mężczyźni ur. 2001 i młodsi)           - 20 lat i młodsi

 

K - II   (kobiety ur. 2000 - 1986)                   - 21 - 35 lat  

 

M - II  (mężczyźni ur. 200 - 1986)                - 19 - 35 lat  

 

K - III(kobiety ur. 1985 -1971)                   - 36 - 50 lat

 

M - III(mężczyźni ur. 1985-1971)                - 36 - 50 lat

 

K - IV(kobiety ur. 1970-1961)                    - 51 - 60 lat

 

M - IV(mężczyźni ur. 1970-1961)                - 51 - 60 lat

 

K - V   (kobiety ur. 1960 i starsze)                - 61 +

 

M - V  (mężczyźni ur. 1960 i starsi)             - 61 +

 

7. Uczestnictwo

 

Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy , legitymujący się dobrym stanem zdrowia (poświadczone podpisem przy odbiorze numeru startowego), w przypadku nieletnich pisemna zgoda rodziców. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

 

8. Wpisowe

 

- Wpisowe, 10 zł od uczestnika

 

- W ramach wpisowego uczestnicy są ubezpieczeni NW

 

9. Nagrody

 
  • okolicznościowy medal  
 

• gorący posiłek po zakończeniu marszu

 

• najlepsi w poszczególnych kategoriach puchary

 

10. Zgłoszenia i opłata startowa:

  Zgłoszenia do 9.11.2021 za pomocą stron internetowych :
www.pifsport.com.pl </b> (pobór opłaty startowej w systemie e-card )
- moschrzanow@wp.pl </b> (płatność przed startem)

 

11. Informacje związane z zagrożeniem epidemicznym

 

   •   Impreza odbywać się będzie w tzw” reżimie sanitarnym” związanych z okresem pandemii COVID-19. W zawodach mogą startować tylko osoby zdrowe,
nie posiadające żadnych objawów związanych z COVID-19. Należy przestrzegać dystans społeczny i szczególną ostrożność w miejscu rozgrywania imprezy. Uczestnik pobierając nr startowy oświadcza, iż jest zdrowy, nie ma objawów chorobowych – SARS COV -2. Nie jest na kwarantannie i w ostatnich 10 dniach
nie miał kontaktu z osobą zakażoną.

 

12. Postanowienia końcowe

 
  • Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy.
  • Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin , jest zdrowy i bierze pełną odpowiedzialność za swój start w zawodach .
  • Istnieje możliwość odwołania zawodów z przyczyn związanych z obostrzeniami w trakcie pandemii COVID -19.
  • Sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator
 

 

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Marsz Niepodległości Nordic Walking -- 2021-11-09 2021-11-09 11:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: