Zawody

Nazwa zawodów VII Marsz Niepodległości Nordic Walking
Organizator PMOS Chrzańów, SP nr 10 Chrzanów, PIF SPORT
Miejsce Rynek w Chrzanowie
Data zawodów 2022-11-11
Opis

Regulamin VII Marszu Niepodległości Nordic Walking

                                        Chrzanów 11.11.2022r. – Chrzanów/ Rynek

 REGULAMIN ( wyciąg)

4. Miejsce i czas

 • 11.11.2022 (piątek) Chrzanowski Rynek
 • wydawanie numerów startowych od godz. 11:00
 • szatnie w hali sportowej MOKSiR od godz. 11:00
 • start o godz. 12:00 z chrzanowskiego Rynku

5. Dystans-  Marsz zostanie rozegrany na dystansie ok. 5 km

6. Kategorie wiekowe- Podział na kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn:

GRUPA I         - 20 lat i młodsi

GRUPA II        - 20 - 35 lat

GRUPA III      - 36 - 50 lat

GRUPA IV      - 51 - 60 lat

GRUPA V        - 61 i starsi

7. Wpisowe-  wpisowe 20 zł od uczestnika

 • w ramach wpisowego ubezpieczenie NW

8. Zgłoszenia do 9.11.2021 za pomocą stron internetowych: www.pifsport.com.pl(płatność wpisowego w systemie e-card)

 • moschrzanow@wp.pl(płatność przed startem)

9. Nagrody;  okolicznościowe medale, najlepsi w poszczególnych kategoriach puchary, gorący posiłek po zakończonym marszu

10. Postanowienia końcowe

 • Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne
  z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy.
 • Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne
  z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin , jest zdrowy i bierze pełną odpowiedzialność za swój start w zawodach .
 • Istnieje możliwość odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 • Sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
VII Marsz Niepodległości Nordic Walking - 5km -- 2022-11-09 2022-11-09 12:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: