Zawody

Nazwa zawodów TROPEM WILCZYM - BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Organizator OSiR Stargard
Miejsce Stargard
Data zawodów 2023-03-05
Opis

TERMIN I PROGRAM ZAWODÓW

05.03.2023 r. (niedziela)

• 10.00 Otwarcie biura zawodów – weryfikacja zawodników

• 11.30 Bieg dzieci na dystansie 196,3 m

• 11.40 Bieg dzieci na dystansie 963 m

• 11.50 Uroczyste otwarcie imprezy

• 12.00 Bieg główny na dystansie 1963 m

• 12.30 Bieg główny na dystansie 5 km

• 13.15 Dekoracja, quiz z nagrodami

• 13.30 Zakończenie imprezy

MIEJSCE ZAWODÓW

Park Stefana Batorego (przy Rondzie Żołnierzy Wyklętych), Stargard

CEL

• oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP, Żołnierzom Wyklętym

• popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą

• promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania

• integracja mieszkańców Stargardu i regionu

UCZESTNICTWO

1. Obowiązują zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie www.osir.stargard.pl/strefa-zapisow w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2023 r. oraz w przypadku wolnych miejsc – w biurze zawodów (w dn. 04-05.03.2023 r.). Informacja o dostępności pakietów będzie podana w odrębnym komunikacie.

2. Limit uczestników wynosi 200 osób. Z uwagi na ograniczoną liczbę pakietów startowych, dozwolona jest możliwość udziału w biegu tylko na jednym dystansie.

3. Ustala się limity uczestników dla poszczególnych biegów (limity mogą ulec zmianie):

• bieg dzieci na dystansie 196,3 m – 30 osób

• bieg dzieci na dystansie 963 m – 20 osób

• bieg główny na dystansie 1963 m – 75 osób

• bieg główny na dystansie 5 km – 75 osób.

4. Impreza ma charakter otwarty i dedykowana jest osobom dorosłym, jak i dzieciom. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność i/lub pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

5. W biegach głównych (1963 m i 5 km) mogą startować osoby od 13. roku życia (rocznik 2010 i starsze). W biegach towarzyszących (196,3 m i 963 m) mogą startować dzieci do 12. roku życia (urodzone w roku 2011 i później).

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH / DODATKOWE ZAPISY

1. Odbiór pakietów startowych oraz dodatkowe zapisy (w przypadku wolnych miejsc):

• 04.03.2023 r. (sobota), godz. 13.00-16.00, pływalnia AquaStar, ul. Szczecińska 35, Stargard

• 05.03.2023 r. (niedziela), godz. 10.00-11.00, biuro zawodów w Parku Stefana Batorego, Stargard

2. Zawodnicy podczas weryfikacji w dniu zawodów zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz starcie na własną odpowiedzialność.

3. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez zawodnika postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz zapoznanie się z postanowieniami związanymi z RODO.

PŁATNOŚCI

1. Opłata startowa w zawodach wynosi:

• wpłata do 01.03.2023 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na konto):                                                                                                                                   

- 40 zł (biegi główne 1963 m i 5 km)                                                                                                                                                                                   

- 25 zł (biegi towarzyszące (196,3 m i 963 m)

• wpłata po 01.03.2023 r. oraz w dniu zawodów:                                                                                                                                                                   

- 60 zł (biegi główne 1963 m i 5 km)                                                                                                                                                                                   

- 40 zł (biegi towarzyszące (196,3 m i 963 m)

2. Opłatę startową należy uiścić płatnością w formie eCard (szybki przelew, po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego).

3. Dopuszcza się zapłatę w formie zwykłego przelewu bankowego na następujące dane:

  • Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. 17 1240 3927 1111 0010 7391 8687 z dopiskiem: Bieg Tropem Wilczym + imię i nazwisko uczestnika (uczestników).

4. Osoby chcące otrzymać fakturę za opłatę startową proszone są o wskazanie tego faktu w formularzu zgłoszeniowym, z podaniem szczegółowych danych, oraz mailowo: sport@osir.stargard.pl Faktura zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty.

5. Dopuszczalne są płatności za kilka osób – w formie zwykłego przelewu bankowego (w tytule należy wskazać imiona i nazwiska osób, za start których dokonywana jest opłata).

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wpisowe nie podlega zwrotowi.

7. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2023 r. włącznie. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać przesyłając informację o przeniesieniu numeru na adres: sport@osir.stargard.pl

8. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

NAGRODY I ŚWIADCZENIA

• pamiątkowy numer startowy – dla wszystkich 200 startujących

• okolicznościowe koszulki – dla wszystkich 200 startujących

• pamiątkowe medale – dla wszystkich 200 startujących

• statuetki, nagrody i dyplomy za miejsca I-III w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w biegu głównym na 5 km

• statuetki, nagrody i dyplomy za miejsca I-III w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w biegu głównym na 1963 m

• dyplomy dla uczestników biegów towarzyszących na 196,3 i 963 m

• nagrody-niespodzianki dla najmłodszego i najstarszego uczestnika

• poczęstunek, ciepłe napoje

• dodatkowe niespodzianki w quizie z nagrodami

REGULAMIN:

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Bieg dzieci - 963 m 20 2023-03-01 2023-03-01 11:40 12 Zapisy zakończone
Bieg dzieci - 196,3 m (zapisy dodatkowe) 20 2023-03-01 2023-03-01 11:30 14 Zapisy zakończone
Bieg dzieci - 196,3 m 30 2023-03-01 2023-03-01 11:30 30 Zapisy zakończone
5 km - bieg główny 75 2023-03-01 2023-03-01 12:30 59 Zapisy zakończone
1963 m - bieg główny 75 2023-03-01 2023-03-01 12:00 52 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: