Zawody

Nazwa zawodów „NOCNE HARCE” w Brachlewie Bieg i Marsz Nordic walking
Organizator Kwidzyn Biega
Miejsce Zielona Szkoła w Brachlewie
Data zawodów 2023-08-26
Opis

 

Uwaga !

Podczas zakładania konta link aktywacyjny może znaleźć się w folderze ,, SPAM,, .

 

REGULAMIN Biegu „NOCNE HARCE” w Brachlewie
TERMIN ZAWODÓW:
-26 SIERPNIA (sobota) 2023 roku, 21:30
CEL:
popularyzowanie biegania jako najprostszej formy ruchu
promocja Gminy Kwidzyn
-promocja Sołectwa Brachlewo
promocja Zielonej Szkoły w Brachlewie
MIEJSCE i TRASA ZAWODÓW:
Zielona Szkoła w Brachlewie
Dystans biegu 11,5 km,
Trasa biegu to 2 pętle 6,5km i 5km
ORGANIZATORZY I PARTNERZY:
Gmina Kwidzyn
Sołectwo Brachlewo
Zielona Szkoła w Brachlewie
Stowarzyszenie Miłośników Biegania Kwidzyn Biega
ZASADY UCZESTNICTWA:
-W biegu prawo startu mają zawodnicy którzy do dnia 26 sierpnia ukończą 18 lat. Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w biegu Nocne Harce oświadczając że startują na własną odpowiedzialność i są świadomi zagrożenia {druk dostępny w biurze zawodów}.
Organizator nie zapewnia uczestnikom Ubezpieczenia OC uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Limit osób biorących udział w biegu i marszu wynosi 100 osób.
Rejestracja zamyka się po osiągnięciu limitu 100 opłaconych uczestników bieg +marsz.
-Jeżeli limit nie zostanie osiągnięty niewykorzystane pakiety będą dostępne w dniu zawodów. -Uczestnicy biegu Nocne Harce obowiązuje limit czasu 120 minut po tym czasie trasa zostaje zamknięta a zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia numeru startowego oraz powiadomienie o tym fakcie organizatora [ numer telefonu do organizatora na numerze startowym]
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać oświetlenie zapewniające im widoczność jak również gwizdek. Bez tych dwóch rzeczy start w biegu jest niemożliwy a organizator ma prawo nie puścić zawodnika na trasę, zawodnik jest dyskwalifikowany a oplata startowa nie jest zwracana.
Numer startowy przekazany przez organizatora musi być widoczny.
Zasłonięte numery w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
Zabrania się udział zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

 

ZGŁOSZENIA DO BIEGU:
Zgłoszenia uczestników biegu przyjmowane są na stronie https://www.e-gepard.eu/do dnia 1 sierpnia do godz 8:00
Biuro zawodów zlokalizowane będzie a terenie Zielona Szkoła w Brachlewie . Godziny otwarcia biura w dniu zawodów : 19:30- 21:00
W biegu obowiązuje oplata startowa w wysokości 30 PLN ( bieg) .
Opłatę należy wykonać tylko przez płatność internetową (link do opłaty jest przesyłany na adres email podany na formularzu zgłoszeniowym)
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi
POMIAR CZASU:
Pomiar czasu prowadzony jest za pomocą systemu elektronicznego

NAGRODY:
za l- III miejsce nagrody rzeczowe
wszyscy uczestnicy otrzymują medal pamiątkowy
organizator zastrzega prawo do przyznania dodatkowych nagród
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
startujemy bez przeciwwskazań lekarskich i na własną odpowiedzialność.
w biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe oświetlenie i gwizdek.
organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy
ubezpieczenie należy do uczestników biegu
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora
Kontakt:
Krzysztof Zamyślewski tel. 501 732 346 zamyslakk@g02.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN Marszu Nordic Walking „NOCNE HARCE” w Brachlewie

TERMIN ZAWODÓW:
-26 SIERPNIA (sobota) 2023 roku, 21:00
CEL:
popularyzowanie marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu
promocja Gminy Kwidzyn
-promocja Sołectwa Brachlewo
promocja Zielonej Szkoły w Brachlewie
MIEJSCE i TRASA ZAWODÓW: - Zielona Szkoła w Brachlewie
Dystans biegu 5 km,
Trasa biegu to 1 pętle 5km
ORGANIZATORZY I PARTNERZY:
Gmina Kwidzyn
Sołectwo Brachlewo
Zielona Szkoła w Brachlewie
Stowarzyszenie Miłośników Biegania Kwidzyn Biega
ZASADY UCZESTNICTWA:
-W biegu prawo startu mają zawodnicy którzy do dnia 26 sierpnia ukończą 18 lat. Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w biegu Nocne Harce oświadczając że startują na własną odpowiedzialność i są świadomi zagrożenia {druk dostępny w biurze zawodów}.
Organizator nie zapewnia uczestnikom Ubezpieczenia OC uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Limit osób biorących udział w biegu i marszu wynosi 100 osób razem.
Rejestracja zamyka się po osiągnięciu limitu 100 opłaconych uczestników ( bieg+marsz).
-Jeżeli limit nie zostanie osiągnięty niewykorzystane pakiety będą dostępne w dniu zawodów. -Uczestnicy biegu Nocne Harce obowiązuje limit czasu 60 minut po tym czasie trasa zostaje zamknięta a zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia numeru startowego oraz powiadomienie o tym fakcie organizatora [ numer telefonu do organizatora na numerze startowym]
Podczas marszu zawodnicy muszą posiadać oświetlenie zapewniające im widoczność jak również gwizdek. Bez tych dwóch rzeczy start w biegu jest niemożliwy a organizator ma prawo nie puścić zawodnika na trasę, zawodnik jest dyskwalifikowany a oplata startowa nie jest zwracana.
Numer startowy przekazany przez organizatora musi być widoczny.
Zasłonięte numery w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
Zabrania się udział zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

ZGŁOSZENIA DO BIEGU:
Zgłoszenia uczestników biegu przyjmowane są na stronie https://www.e-gepard.eu/ do dnia 1 sierpnia do godz 8:00
Biuro zawodów zlokalizowane będzie a terenie Zielona Szkoła w Brachlewie . Godziny otwarcia biura w dniu zawodów : 19:30- 21:00
W marszu obowiązuje oplata startowa w wysokości 30 PLN .
Opłatę należy wykonać tylko przez płatność internetową (link do opłaty jest przesyłany na adres email podany na formularzu zgłoszeniowym)
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi
POMIAR CZASU:
Pomiar czasu prowadzony jest za pomocą systemu elektronicznego
NAGRODY:
za l- III miejsce nagrody rzeczowe
wszyscy uczestnicy otrzymują medal pamiątkowy
organizator zastrzega prawo do przyznania dodatkowych nagród
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
startujemy bez przeciwwskazań lekarskich i na własną odpowiedzialność.
w biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe oświetlenie i gwizdek.
organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy
ubezpieczenie należy do uczestników biegu
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora
Kontakt:
Krzysztof Zamyślewski tel. 501 732 346 zamyslakk@g02.pl