Zawody

Nazwa zawodów Niebieski bieg Świadomości Autyzmu
Organizator Kwidzyn Biega
Miejsce Ogród Dendrologiczny Miłosna
Data zawodów 2024-04-14
Opis

 

 

REGULAMIN

Niebieski bieg Świadomości Autyzmu 

 

 

TERMIN ZAWODÓW:

-14 kwietnia (niedziela) 2024 roku, 12:00

 

 CEL:

- popularyzacja w społeczeństwie problemów Autyzmu

- promocja OREW Kwidzyn

 -promocja aktywnego i wspólnego spędzania czasu

 

MIEJSCE i TRASA ZAWODÓW:

- Ogród Dendrologiczny Miłosna

- Dystans biegu 5 km,

- Dystans biegu rodzinny około 1km

 

- ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem ,,SNOA”

- Iglotech Kwidzyn

- Stowarzyszenie Miłośników Biegania Kwidzyn Biega 

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

-W biegu prawo startu mają zawodnicy którzy do dnia 26 sierpnia ukończą 16 lat. Zawodnicy

dokonując rejestracji i biorąc udział w biegu oświadczając że startują na własną odpowiedzialność i są świadomi zagrożenia {druk dostępny w biurze zawodów}.

- Organizator nie zapewnia uczestnikom Ubezpieczenia OC uczestnicy startują na własną

odpowiedzialność.

- Limit osób biorących udział w biegu  wynosi 100 osób.

- Rejestracja zamyka się po osiągnięciu limitu 100 opłaconych uczestników.

-Jeżeli limit nie zostanie osiągnięty niewykorzystane pakiety będą dostępne w dniu zawodów.

-Uczestnicy biegu obowiązuje limit czasu 60 minut po tym czasie trasa zostaje zamknięta a zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia numeru startowego oraz powiadomienie o tym fakcie organizatora [ numer telefonu do organizatora na numerze startowym]

-  oplata startowa nie jest zwracana.

Numer startowy przekazany przez organizatora musi być widoczny.

Zasłonięte numery w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

- Zabrania się udział zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków

odurzających.

 

 

 

 

ZGŁOSZENIA DO BIEGU:

- Zgłoszenia uczestników biegu przyjmowane są na stronie E-Gepard.eu - Biegi  do dnia 13 kwietnia do godz 15:00

- Biuro zawodów zlokalizowane będzie a terenie Ogrodu Dendrologicznego Miłosna . Godziny otwarcia biura w dniu zawodów : 11:00- 12:00

- W biegu obowiązuje oplata startowa w wysokości

-  bieg Niebieski 5km 20 PLN

-bieg Rodzinny 1km 10zł

Opłatę należy wykonać przez płatność internetową (link do opłaty jest przesyłany na adres email

podany na formularzu zgłoszeniowym) lub osobiście do puszki w biurze zawodów

 

 NAGRODY:

- wszyscy uczestnicy otrzymują medal pamiątkowy

- organizator zastrzega prawo do przyznania dodatkowych nagród

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- startujemy bez przeciwwskazań lekarskich i na własną odpowiedzialność.

- w biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

- organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy

- ubezpieczenie należy po stronie uczestników biegu

- ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora

 

Kontakt:

OREW Kwidzyn

781-792-237

Dorota Tomaszewska

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Niebieski bieg Świadomości Autyzmu 5km/1km 200 2024-04-12 2024-04-12 12:00 147 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: