Zawody

Nazwa zawodów VI Bieg Przełajowy "Jarzębina" oraz Marszu Nordic Walking Kościno Dołuje
Organizator Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje
Miejsce Kościno
Data zawodów 2016-10-08
Opis

 

REGULAMIN 
VI Biegu Przełajowego „Jarzębina” oraz Marszu Nordic Walking  Kościno - Dołuje

I.  Cel imprezy: 
1. Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia różnych grup społecznych i     

     środowiskowych. 
2. Popularyzacja biegania oraz marszu Nordic Walking (NW) jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja powiatu polickiego a w szczególności Gminy Dobra

 

II. Organizator: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje.

 

III. Termin i miejsce: 
1. Bieg i marsz NW odbędzie się 08 października 2016r. (sobota). Start o godz. 11.00

2. O godzinie 10.30 rozgrzewka.

3. Start i Meta: Boisko w Kościnie.

4. Biuro zawodów czynne w godzinach 9.00 - 10.00

 

IV. Trasa: 
W tym roku są dwie trasy:

1.  3,5 km - dla początkujących (biegowa i NW);

2.  7 km - dla zaawansowanych (biegowa) .

3.Trasa będzie przebiegała przez las.

4. Nawierzchnia: głównie podłoże leśne (miękkie), korzenie, kamienie i piasek, w przypadku    

     występowania opadów – błoto.

5. Trasa nie jest atestowana.

6. Dokładny przebieg trasy zostanie wyznaczony najpóźniej na tydzień przed zawodami  i zostanie    

     przedstawiony na stronie FB Stowarzyszenia i www.naszedoluje.pl.

7. Trasa zawodów zostanie wyraźnie oznaczona.

 

V. Warunki uczestnictwa: 
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które ukończyły 18 lat oraz dzieci i młodzież za pisemną    

     zgodą jednego z rodziców lub prawnych opiekunów (wzór zgody na stronie www.naszedoluje.pl). 
2. Każdy uczestnik składa w Biurze Zawodów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na     

     udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

3.Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie uczestnika, akceptacja Regulaminu oraz   

     wniesienie opłaty startowej na niżej podany rachunek bankowy Stowarzyszenia.

4. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu i marszu NW muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

5. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w dniu    

     08.10.2016r. w godz. 9.00 do 10.00 na boisku w Kościnie.

6. Dla pierwszych 150 zapisanych elektronicznie zawodników, pod warunkiem wniesienia opłaty   

     startowej, organizator zapewnia profesjonalną pamiątkową koszulkę (materiał oddychający).

7. Dla wszystkich zawodników organizator zapewnia:
     - numer startowy wraz z agrafkami,

     - mapkę,  
     - talon na posiłek regeneracyjny, 
     - wodę.

8. Nie wprowadza się limitu uczestników.

 

VI. Zgłoszenia i opłaty:

1. Zgłoszenia do biegu i marszu NW odbywać się będą w formie elektronicznej za pośrednictwem    

     strony www.naszedoluje.pl  poprzez elektroniczny formularz zgłoszenia uczestnika biegu. 

2. Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza i wpływ opłaty   

     startowej na konto organizatora.

3. Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 r.

4. O terminie rejestracji decyduje data wpływu opłaty startowej na rachunek organizatora.
5. Po tym terminie,  do zawodów można się zgłosić w dniu 08.10.2016r. w Biurze Zawodów do godz.    

     10.00.

6. Opłata startowa wynosi:

    - 10 zł dorośli,

    -   5 zł młodzież i dzieci.

 7. Opłaty startowej należy dokonać przelewem na konto:

Nr konta: GBS I O. Szczecin  54 8355 0009 0058 6719 2000 0001

Odbiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje,

Adres:       ul. Żubrza 7, 72-002 Dołuje

Tytułem:  Opłata startowa VI Bieg i Marsz, Imię i Nazwisko, rok urodzenia.

 

8. Istnieje możliwość dokonania opłaty za większą ilość uczestników w jednym przelewie – należy       

    wówczas dopisać w tytule przelewu wszystkie imiona i nazwiska za które wnoszona jest opłata.

9. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w biegu i marszu, a nie opłatą za pakiet startowy      

    i nie podlega zwrotowi.     

 

VII. Klasyfikacja:

  1. Bieg na 3,5 km:

  - Kobiety  (ur. do końca 1998r.)

  - Mężczyźni (ur. do końca 1998r.)

 

 - Młodzież (12-17 lat), (ur. od 1999 do 2004r.)

    ▪ dziewczęta

    ▪ chłopcy

   -Dzieci (do 11 lat) (ur. od roku 2005);

     ▪ dziewczynki

     ▪ chłopcy

  1. Nordic Walking na 3,5 km:

   - Kobiety,

   - Mężczyźni,

   bez względu na wiek;
3. Bieg na 7 km:

  - Kobiety,

  - Mężczyźni,

  - Służby mundurowe,

  bez względu na wiek. 

 

VIII. Nagrody:

 

1. Pamiątkowe medale dla zwycięzców poszczególnych kategorii za miejsca I - III.

2. Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników zawodów.

3. Dekoracja zwycięzców i losowanie nagród odbędzie się w godz. 13.00-13.30 na boisku w Kościnie.


IX.  Ochrona danych osobowych:

 

1. Dane osobowe uczestników VI Biegu Przełajowego „Jarzębina” oraz Marszu Nordic Walking będą przetwarzane w celach przeprowadzenia VI Biegu Przełajowego „Jarzębina” oraz Marszu Nordic Walking, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników VI Biegu Przełajowego „Jarzębina” oraz Marszu Nordic Walking  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych  osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału w związku z udziałem w VI Biegu Przełajowym „Jarzębina” oraz Marszu Nordic Walking obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w VI Biegu Przełajowym „Jarzębina” oraz Marszu Nordic Walking.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883 z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

X. Postanowienia końcowe:

  1.       Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  2.       Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek.
  3.        Wszyscy uczestnicy marszu Nordic Walking zobowiązani są do używania kijków NW.
  4.       Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin.
  5.       Organizator nie odpowiada za ubrania uczestników pozostawione podczas zawodów.
  6.       W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
  7.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji treści Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
  8.       Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.  

 

Osoby do kontaktu: 
Katarzyna Marks, tel. 724 252 377 
Martyna Stupnicka, tel. 534 152 929

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Nordic Walking 3,5 km -- 2016-09-30 2016-09-30 11:00 Zapisy zakończone
Bieg 7 km -- 2016-09-30 2016-09-30 11:00 Zapisy zakończone
Bieg 3,5 km -- 2016-09-30 2016-09-30 11:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: