Zawody

Nazwa zawodów RAJD ROWEROWY brightONE Wrocław
Organizator brightONE Sp. z o.o.
Miejsce Wrocław
Data zawodów 2018-06-09
Opis

"Rajd rowerowy kierowany jest do pracowników, rodzin i przyjaciół firmy brightONE oraz osób z branży IT."

 

 

REGULAMIN RAJD ROWEROWY brightONE

 

I. CEL RAJDU

 1. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 2. Promowanie firmy brightONE jako pracodawcy IT wspierającego formy aktywności ruchowej.

II. ORGANIZATOR

brightONE Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 26,

71-612 Szczecin.

III. MIEJSCE, TERMIN

 1. Rajd rowerowy odbędzie się 09.06.2018 o godzinie 11:00.
 2. Miejsce startu: Most Osobowicki.
 3. Meta: Las Osobowicki.
 4. Dystans: ok. 24 km.
 5. Nawierzchnia tras: drogi polne, leśne, asfalt, szuter oraz kostka. Zaleca się start na rowerach dostosowanych do nawierzchni trasy.
 6. Trasa sklasyfikowana jest jako łatwa, wiedzie głównie wałami wzdłuż odry lub polnymi scieżkami w Lesie Osobowickim i Rędzińskim.
 7. Trasa nie będzie wyłączona z ruchu kołowego i pieszych.
 8. Rajd zakończy się wspólnym ogniskiem na miejscu mety. Organizator zapewnia kiełbaski i napoje.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie https://www.e-gepard.eu/pl/show-race/1013 . Dla pracowników brightONE rejestracja w ww. serwisie nie jest obowiązkowa i będzie odbywać się przez wewnętrzną ankietę.
 2. Rajd ma charakter dobrowolny i rekreacyjny.
 3. Uczestnictwo jest bezpłatne.
 4. Prawo udziału w rajdzie mają osoby, które ukończyły 18 lat; młodzież i dzieci poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział pod opieką osoby dorosłej po wcześniejszej rejestracji.
 5. Każdy uczestnik bierze odpowiedzialność za swój stan zdrowia, uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z deklaracją o braku przeciwwskazań do udziału w rajdzie.
 6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie rajdu, w zapiętym kasku sztywnym.
 8. Rower musi spełniać wymogi odpowiednich przepisów prawnych obowiązujących na terenie Polski, w tym musi być wyposażony w oświetlenie przednie i tylne.
 9. Uczestnictwo w rajdzie pod wpływem alkoholu jest surowo zabronione i będzie skutkować wykluczeniem z rajdu.
 10. Uczestnik, który wycofa się na trasie ze wspólnej jazdy, musi we własnym zakresie zorganizować sobie bezpieczny transport do miejsca startu lub powrót do domu.
 11. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

V. RUCH DROGOWY

 1. Rajd będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
 2. Wszyscy uczestnicy rajdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na rajd oraz ognisko i powrotu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 4. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne.
 5. Uczestnik imprezy dokonując zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatora w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, oraz miasta zamieszkania (dotyczy osób rejestrujących się przez system protiming) (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających wizerunek uczestników rajdu. Mogą one być wykorzystane i rozpowszechniane przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy oraz zmiany godziny startu bez podawania przyczyn.


 

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
RAJD ROWEROWY brightONE -- 2018-06-07 2018-06-07 11:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: