Zawody

Nazwa zawodów IV Cross Czwórki
Organizator Stowarzyszenie Pogoria Biega
Miejsce Dąbrowa Górnicza
Data zawodów 2015-09-27
Opis

Cross IV

 

 

 

 

 

Uwaga! Na liście startowej znajdują się zawodnicy którzy uregulowali opłatę startową.

Organizatorzy

 • Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej;
 • Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza;
 • Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

Termin i miejsce

Zawody odbędą się 27 września 2015 r. w Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Malinowe Górki ‒ start o godz. 11:00 na promenadzie przy plaży.

Trasa

 • Trasa biegu to wymagająca pętla o długości 15 km, poprowadzona leśnymi duktami i bezdrożami wzdłuż linii brzegowej
  zbiorników wodnych Pogoria III i IV, o nawierzchni ziemisto-trawiastej, piaszczystej, oraz częściowo utwardzonej. Trasa
  biegu będzie zabezpieczona i oznakowana na całej długości pionowymi znakami rozmieszczonymi co 1 km. Start i meta
  usytuowane będą na promenadzie przy Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III.
 • Trasa zawodów nordic walking to dystans 7 km, częściowo pokrywający się z trasą biegu, z nawrotem w rejonie parkingu
  przy Pogorii IV po pokonaniu połowy dystansu.
 • Punkty medyczne i nawadniania zlokalizowane będą na 7 km trasy biegu oraz na mecie.

Uczestnictwo

 • W zawodach uczestniczyć mogą osoby, które w dniu 27 września 2015 r. będą miały ukończone 16 lat, uiszczą w terminie
  opłatę startową oraz własnoręcznie podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych;
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wraz z numerem PESEL. Warunkiem
  dopuszczenia do startu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas
  weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie
  którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu którego ostateczna interpretacja
  należy do organizatora
 • Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, opłata startowa nie obejmuje ubezpieczenia od następstw
  nieszczęśliwych wypadków.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do uczestnictwa w biegu, oraz okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych osobowych.

Limit

Organizator nie wprowadza limitu uczestników.

Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych

 • Dokonywanie zgłoszeń internetowych będzie możliwe poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie
  Stowarzyszenia Pogoria Biega (www.pogoriabiega.pl) do dnia 16 września 2015 r. 24 września 2015 r.
 • Po tym terminie zgłoszenie uczestnictwa będzie możliwe:
  • w sobotę 26 września 2015 r. w godz. 15:00 ÷ 18:00 przy stoisku Miejskiego Centrum Informacji w CH „Pogoria”
   w Dąbrowie Górniczej, w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej;
 • Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w sobotę
  26 września 2015 r. w godz. 15:00 ÷ 18:00 przy stoisku Miejskiego Centrum Informacji w CH „Pogoria” w Dąbrowie Górniczej
  oraz w niedzielę 27 września 2015 r. w godz. 8:00 ÷ 10:30 w Biurze Zawodów usytuowanym na terenie ośrodka CSiR nad Pogorią III.
 • Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia
  do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście
  (pliki do pobrania w załączeniu).
  Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego
  na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

Limit czasu

Wszyscy uczestnicy biegu i marszu nordic walking zobowiązani są ukończyć zawody do godziny 13:00.
Zawodnicy którzy dotrą na metę po godzinie 13:00 nie zostaną sklasyfikowani.

Opłata startowa

 • Opłata startowa płatna jest przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia Pogoria Biega, 41- 300 Dąbrowa Górnicza,
  ul. Konopnickiej 29. Nr rachunku: 81 1050 1360 1000 0023 5388 3263
 • Tytuł wpłaty: Opłata startowa IV Cross Czwórki, oraz imię i nazwisko startującego;
 • Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu - na podstawie chipa zwrotnego, imienny numer startowy – tylko dla wpłat wniesionych
  do 16.09.2015 r., napoje na trasie i mecie biegu, okolicznościową koszulkę techniczną, pamiątkowy medal po ukończeniu biegu.
 • Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od konkurencji oraz terminu jej wniesienia, czyli:
  • Nordic Walking:
   • 40 zł - opłata wniesiona do 16.09.2015 r.;
   • 60 zł - opłata wniesiona w sobotę 26 września 2015 r. w punkcie weryfikacji przy stoisku Miejskiego Centrum Informacji
    w CH "Pogoria” w Dąbrowie Górniczej lub w biurze zawodów w dniu imprezy;
  • Bieg Główny:
   • 40 zł - opłata wniesiona do 17.07.2015 r.;
   • 50 zł - opłata wniesiona do 14.08.2015 r.;
   • 60 zł - opłata wniesiona do 16.09.2015 r.;
   • 80 zł -opłata wniesiona w sobotę 26 września 2015 r. w punkcie weryfikacji przy stoisku Miejskiego Centrum
    Informacji w CH „Pogoria” w Dąbrowie Górniczej lub w biurze zawodów w dniu imprezy;
  • O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora;
  • W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. z powodu przekroczenia terminu obowiązywania
   niższej opłaty startowej) uczestnik zobowiązany jest do uregulowania różnicy do kwoty określonej w regulaminie właściwej dla terminu wpłaty;
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę

Program zawodów

8:00 - 10:30 – weryfikacja zawodników;
11:00 – start biegu;
11:02 – start nordic walking;
13:00 – dekoracja zwycięzców Crossu Czwórki;
13:30 – losowanie nagród i zakończenie;

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Nordic Walking 7km -- 2015-09-24 2015-09-24 11:02 Zapisy zakończone
Bieg 15km -- 2015-09-24 2015-09-24 11:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: