Zawody

Nazwa zawodów "ZŁOTOPIEŃ" - Bieg górski
Organizator Beskidzko-Gorczańskie Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej, PIF SPORT
Miejsce Jurków, gmina Dobra
Data zawodów 2019-06-15
Opis

IMPREZA ODWOŁANA

REGULAMIN - OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU, BIEGU z psem i Marszu NORDIC WALKING  „ZŁOTOPIEŃ”

pod Patronatem Starosty Limanowskiego

Jurków  15 czerwca 2019 r. /sobota/ 

 

 1. Organizatorzy

Beskidzko-Gorczańskie Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej, Gmina Dobra,
 ZPO Jurków

Cel imprezy
Popularyzacja biegania i NW jako najprostszej formy ruchu.
Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
Promocja gminy Dobra, powiatu limanowskiego jako regionu przyjaznego dla osób aktywnych sportowo.

 1. Termin i miejsce zawodów
  Impreza odbędzie w dniu 15.06.2019 r. (sobota) w  Jurkowie gm. Dobra
  Biuro zawodów  - Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie.
 2. Trasa Biegu Głównego i Marszu NW

dystans biegów - ok.14 km Mężczyźni , Kobiety oraz  5km Marsz NW,

trasy i ścieżki masywu Łopienia w Jurkowie, nawierzchnia szutrowa i asfaltowa, start przy Restauracji MOGIELICA w Jurkowie i meta przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. Limit czasu 120 min.

 1. Program szczegółowy imprezy

 830 - 1030  otwarcie biura zawodów i zapisy do biegu i marszu

           11 00– start BIEGU

            1105 – BIEG z psami

           11 10– start NORDIC WALKING
           14 00 – uroczyste zakończenie imprezy połączone z dekoracją

 1. Klasyfikacje Biegu i Marszu NW:

Kobiety i mężczyźni: OPEN

M1, K1   16-19 lat ( ur. 2000-2003)

M2, K2   20-29 lat ( ur. 1999-1990)

M3, K3   30-39 lat ( ur. 1989-1980)

M4, K4   40-49 lat ( ur. 1979-1970)

M5, K5   50-59 lat ( ur. 1969-1960)

M6, K6   60 lat i więcej ( ur. 1959 i starsi/sze)

Najlepszy Dobrzanin  - Kobiety, Mężczyźni

Klasyfikacje Biegu z psem:

           Kobiety i mężczyźni: OPEN

           NORDIC WALKING

           Open Kobiet / Open Mężczyzn

           Najlepszy Dobrzanin  Nordic Walking –  Kobiety, Mężczyźni

 1. Nagrody Bieg Główny, Biegu z psem oraz Nordic Walkning

Pierwszych 200 osób które ukończą bieg i marsz na mecie otrzyma pamiątkowy medal.
- W klasyfikacji OPEN  kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary,  nagrody rzeczowe.

- W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary    -                                         
  (nie wlicza się zawodników, którzy zajęli miejsca I-III w kategorii Open)
- W kategorii  „Najlepszy Dobrzanin” -  puchar.

 1. Uczestnictwo w biegu i marszu „ZŁOTOPIEŃ”

Zapisy do Biegu głównego na stronie http://www.pifsport.pl/  do dnia 13 czerwca 2019 r.

Wpłaty na konto  poprzez zapisy elektroniczne lub na  BS Limanowa nr. 83 8804 0000 0070 0020 3900 0001(z dopiskiem imię i nazwisko oraz miejscowość/Klub), bądź w razie niezapełnienia listy startowej - bezpośrednio w dniu imprezy w biurze zawodów od godziny  8.30 do 10.30.

Ilość startujących ograniczona – 200 uczestników biegu i  nordic walking.                                                 

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w roku 2019 r. ukończą  16 rok życia.
Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu 15.06.2019 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia stosowne oświadczenie u organizatora oraz wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku do celów organizacji biegu i publikowania wyników oraz zdjęć z tej imprezy – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz 922) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. tzw. ( RODO)

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.

Każdy uczestnik biorący udział w  tej imprezie na odcinku trasy przebiegającym po drodze publicznej jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego dotyczących osób pieszych.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy.  Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt :

- Komandor Biegu      – Janusz Kałużny tel. 696 446 997

- Kierownik Zawodów -Feliks Piwowar tel. 608 206 220
    8.   Sprawy finansowe

            Pakiet startowy do biegu i marszu „ZŁOPIEŃ” wynosi:

            30 zł. – przy rejestracji elektronicznej / e-card na stronie biegu lub wpłata na konto
                         podane przez organizatora

            50 zł. – w dniu zawodów Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
    9.  Postanowienia końcowe

Organizatorzy zapraszają uczestników także do zapoznania się ze Ścieżką Historyczno-Edukacyjną I Pułku Strzelców Podhalańskich AK im. Kpt. Juliana Krzewickiego oraz Śladami Oddziału Partyzanckiego AK „WILK” oraz zwiedzanie Szlaku Walk Legionów Polskich (1914 r.)  
z pomnikiem na Przełęczy Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego”.

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz pakiety startowe ( medal, nr startowy, posiłek, pamiątki). Istnieje możliwość skorzystania z szatni i prysznicy. Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy wraz z chipem zwrotnym służącym do pomiaru czasu. Interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

                                                                                                                                 Organizator

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
"ZŁOTOPIEŃ" - Bieg górski 14km -- 2020-01-12 2019-06-12 11:00 1 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: