Zawody

Nazwa zawodów I Bieg i marsz Nordic Walking im. Wroceńskich Legionistów
Organizator OSP Wrocanka
Miejsce Wrocanka, Gm. Miejsce Piastowe
Data zawodów 2019-08-15
Opis

Regulamin

 I Biegu i marszu Nordic Walking im. Wroceńskich Legionistów

 

Organizatorzy:

 •          Ochotnicza Straż Pożarna we Wrocance.
 •          Gmina Miejsce Piastowe.

 

Termin i miejsce:

 •          15 sierpnia 2019 r. - Wrocanka.
 •           Start, meta oraz biuro zawodów: Dom Ludowy we Wrocance.

 

Cel imprezy:

 •          Popularyzacja zdrowego trybu życia - upowszechnianie biegania jako najbardziej dostępnych form sportu i rekreacji.
 •          Odciągniecie dzieci i młodzieży od telefonów, laptopów i komputerów.
 •          Promocja aktywności fizycznej, rywalizacji w duchu fair play.
 •          Uczczenie bohaterów wojennych.

 

Program imprezy:

 •          12:00 - 12:45 biuro do zapisów dla biegów dziecięcych i młodzieżowych.
 •          13:00 - początek biegów dziecięcych i młodzieżowych.
 •          13:30 - otwarcie biura zawodów dla biegu głównego i marszu Nordic Walking.
 •          14:30 - wręczenie upominków dla dzieci i młodzieży.
 •          16:00 - start biegu na dystansie  6 km.
 •          16:02 - start marszu Nordic Walking na dystansie 6km.
 •          17:45 - ceremonia dekoracji zwycięzców.

 

Warunki uczestnictwa:

 •          Posiadanie aktualnych badań lekarskich lub złożenie podpisu pod oświadczeniem
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu i marszu oraz starcie na własną odpowiedzialność.
 •          Ukończony 16 rok życia.
 •          Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalających na start w biegu i marszu.
 •          Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 •          Limit uczestników biegu 200 osób, marszu Nordic Walking 100 osób.
 •          Start  dzieci i młodzieży wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Zgłoszenia:

 •          Zgłoszenia do biegu głównego oraz marszu Nordic Walking na formularzu elektronicznym od 20 maja do 10 sierpnia 2019r na stronie  www.e-gepard.eu . Przy nie osiągniętym limicie uczestników możliwe zapisy w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach od 13:30 do 15:30.W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie wtedy gdy nie będzie pełnego limitu uczestników. Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu dla osób zgłaszających się w dniu zawodów.

            Zapisy do biegów dziecięcych  w dniu zawodów.

 

Opłata startowa:

 •          Opłata startowa za udział w  biegu i marszu Nordic Walking wynosi:
 •          Do 31 lipca 2019 - 30 zł.
 •          Od 1 sierpnia do 15 sierpnia - 40 zł.
 •          Opłata nie podlega zwrotowi.
 •          Opłatę  można dokonywać:

- przelewem na Nr konta: 29864210412006400321390001  Przelew musi zawierać: Imię, nazwisko i datę urodzenia , miejscowość oraz dopisek ,,Opłata za bieg”

-gotówka w biurze zawodów w dniu biegu.

 

Dzieci i młodzież startująca w swoich biegach nie ponosi opłaty startowej.

 

Pakiet startowy w biegu  głównym i marszu Nordic Walking:

 •          Pakiet startowy zawierać będzie numer startowy, zestaw agrafek, bloczek
  na wyżywienie możliwy do zrealizowania w punkcie żywienia, butelkę wody,  gadżet sportowy lub okolicznościowy, inne upominki według hojności sponsorów.

 

Trasa:

 •          Dystans  6km :Nawierzchnia asfaltowa - 5200m, szutrowa - 500 m., kostka kamienista - 300 m.
 •          Opis trasy biegu: START - Dom Ludowy we Wrocance -ul. Długa, - ul. Krzywa, -ul. Długa, zbieg na kładkę nad rzeką Jasiołka, Niżna Łąka ul. Ojca Hieronima Longawy, Wrocanka ul. Nadrzeczna, - META - Dom Ludowy we Wrocance
 •          Trasa oznakowana będzie co 1km.
 •          Na trasie będzie znajdował się jeden punkt z wodą oraz kurtyny wodne.
 •          Na trasie będą znajdować się sędziowie oceniający prawidłową technikę marszu Nordic Walking.

 

Klasyfikacje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            W biegu i marszu Nordic Walking obowiązywać będą następujące klasyfikacje:

 

 

Open kobiet – miejsca 1-3                                         Open mężczyzn – miejsca 1-3

 

  

 

 

 

Kategorie wiekowe:

 

 Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie biorą udziału w dekoracji w kategoriach wiekowych!

 

K1  16-29 lat                                                                       M1 16-29 lat

K2  30-49 lat                                                               M2 30-39 lat

K3  50 +                                                                      M3 40-49 lat

                                                                                    M4 50-59 lat

                                                                                    M5 60+

 

W biegu dodatkowa klasyfikacja  służb mundurowych (strażacy, policja, wojsko, służba więzienna) kobiet i mężczyzn miejsca 1-3.

Na trasie biegu będzie znajdować się lotna premia dla najszybszej biegaczki i najszybszego biegacza.

 

Biegi dzieci i młodzieży będą rozegrane w następujących kategoriach:

a) Przedszkolaki (dziewczęta + chłopcy.): 3 - 4 lata - 80 m; 5 - 6 lat - 100 m.

b) Szkoła Podstawowa (dziewczęta + chłopcy): kl. I - II - 200 m; kl. III - IV 300 m; kl. V - VI 600 m.

c) Gimnazja, VII i VIII kl. szkoła podstawowa (dziewczęta + chłopcy): 800 m.

d) Szkoły Ponad gimnazjalne (K + M):  około 1000 m.

 

Nagrody i upominki:

 •          Za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu i marszu – puchary, dyplomy, nagrody  finansowe lub rzeczowe w wysokości :

1 miejsce - 300 zł, 2 miejsce - 200 zł, 3 miejsce - 100 zł.

 •          W kategoriach wiekowych miejsca 1-3 puchary i dyplomy.
 •          W klasyfikacji służb mundurowych kobiet i mężczyzn miejsca 1-3 puchary i dyplomy.
 •          Zwycięzcy lotnej premii otrzymają nagrody finansowe  lub rzeczowe.
 •          Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowe medale.
 •          Biegi dziecięce i młodzieżowe pierwsze trzy miejsca drobne upominki rzeczowe dla pozostałych uczestników słodycze.

 

Uwagi organizacyjne:

 •          W biegu i marszu każdy zawodnik ma obowiązek wystartować z numerem startowym przydzielonym przez organizatora, umieszczonym w widocznym miejscu,
 •          Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza imprezy od NNW.
 •          Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowania stosownie do przepisów ruchu drogowego. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń służb porządkowych zabezpieczających zawody. Zawodnicy obowiązani są
  do przemieszczania się prawą stroną trasy.
 •          Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy w okolicy startu
  i mety.
 •          Organizator zabezpiecza jedynie ubikacje z umywalkami. Nie będzie możliwości  skorzystania z natrysków.
 •          Depozyt znajdować się będzie w Domu Ludowym we Wrocance.
 •          Biuro zawodów znajdować się będzie w Domu Ludowym we Wrocance.
 •          Organizator zapewnia wodę na mecie dla wszystkich uczestników zawodów oraz ciepły posiłek.
 •          Każdy uczestnik biegu otrzymam na mecie medal pamiątkowy.  
 •          Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
 •          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki
  w trakcie zawodów.
 •          W biegu i marszu mogą wystartować  obywatele UE.
 •          W marszu Nordic Walking obowiązywać będą przepisy Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Na trasie marszu będą znajdować się sędziowie oceniający prawidłowa technikę marszu.
 •          Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

 

 

Dane kontaktowe do organizatora:

Telefon:781-956-937  ,    721-170-752

Email : radzio3.58@o2.pl

 

 

 

 

 

 

Wrocanka , 14 maja 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Bieg 6 KM -- 2019-08-10 2019-08-10 16:00 Zapisy zakończone
Nordic Walking 6 km -- 2019-08-10 2019-08-10 16:02 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: