Zawody

Nazwa zawodów Mogiła Fun&Run
Organizator Kardach T.T.E.
Miejsce Rymanów-Zdrój
Data zawodów 2020-11-22
Opis

Regulamin biegu Mogiła Fun&Run

1.Opis zawodów:

Bieg Mogiła Fun&Run ma charakter biegu górskiego, którego trasa przebiega oznakowanymi szlakami turystycznymi. Całość trasy będzie dodatkowo doznakowana przez organizatora w celu jak najłatwiejszej nawigacji podczas zawodów.

2. Organizator:

Kardach Trade Travel Events – Monika Kardach
ul. Ignacego Paderewskiego 190
35-330 Rzeszów
NIP: 8133587037

Bieg odbywa się pod patronatem władz lokalnych oraz we współpracy z kubem biegacza Finisz Rymanów.

3. Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się 22.05.2020 w Rymanowie Zdroju.

4.Program: 

22.05.2020

Buro Zawodów – Altany nad Czarnym Potokiem (od tyłu amfiteatru w podziemiach)
lokalizacja: https://goo.gl/maps/8XsjbS7wWpVtFVLVA

15:00 – 15:45 Praca Biura Zawodów
16:00 – Start Biegu (czerwony szlak obok pensjonatu Villa Maja)
18:00 – maksymalny czas rozpoczęcia ostatniego okrążenia
18:45 – zamknięcie mety zawodów
19:00 – Dekoracja najlepszych przed odprawą Ultramaratonu Jaga-Kora (Altany nad Czarnym Potokiem)

5.Przebieg i opis trasy

Bieg odbywa się na leśnej pętli o długości 4km i przewyższeniu +240m. Każdy zawodnik pokonuje dowolną liczbę pętli. Czas wybiegnięcia na ostatnią pętle nie może przekroczyć 2h a powrót nie może nastąpić później niż po upływie 2h45′.

6.Punkty odżywcze:

Na rozpoczęciu każdej następnej będzie znajdować się punkt z wodą.

7.Limity czasu:

16:00 START
18:00 Maksymalny czas wybiegnięcia na ostatnią pętle
18:45 Zamknięcie mety.

8.Limit uczestników:

Ustalony został limit 100 zawodników + miejsca do dyspozycji organizatora.*

*Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc oraz wykorzystania dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji. 

9.Uczestnictwo:

Miejsce na liście startowej mają tylko zawodnicy zarejestrowani i opłaceni. W przypadku zapełnienia limitu miejsc na dany dystans, nieopłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy.

a) Do wzięcia udziału w biegu wymagana jest od zawodnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania biegów górskich oraz ukończone 16 lat, najpóźniej w przeddzień startu. (Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna). Dopuszcza się udział zawodników poniżej 16 roku życia, tylko biegnąc w parze z opiekunem, który również jest zgłoszony na bieg.  Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w biegu.

By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki:

– mieć ukończone 16 lat (za zgodą rodzica lub opiekuna poniżej 18 lat);

– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

– wnieść opłatę startową

– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;

– stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie

b) Wyposażenie obowiązkowe

– numer startowy (przypięty w widocznym miejscu)
– Buty trailowe
– Naładowany telefon komórkowy wraz z wprowadzonymi numerami alarmowymi podanymi przez organizatora

/Wszystkie akcesoria biegowe będzie można zakupić w oficjalnym sklepie organizatora: www.trailshop.pl

10.Opłata startowa:

Start zapisów: 15.11.2019
Rejestracja: www.jaga-kora.com oraz link na FB

Opłata indywidualna:

15.11.2019 – 29.04.2020: 35zł

Opłata rodzic/opiekun + dziecko (poniżej 16 roku życia)

15.11.2019 – 29.04.2020: 45zł

Opłatę startową należy wpłacić na dane:

Kardach TTE
nr. konta: 42 1020 2964 0000 6602 0010 3382
tytułem: Mogiła, Imię i Nazwisko
bank: PKO BP

Zapisy zostaną zamknięte po osiągnięciu limitu zawodników lub dnia 29.04.2020. Więcej info w regulaminie. Pamiętaj, rejestrując się na Mogiła Fun&Run akceptujesz regulamin i wszystkie jego postanowienia.

Zwrot opłaty startowej będzie możliwy w kwocie 70% do 31.03.2020. Od 01.04.2020 – opłata startowa nie jest zwracana. Zawodnik nie przystępujący do konkurencji może otrzymać pakiet startowy bez numeru startowego, lub przepisać pakiet na innego zawodnika do tygodnia przed startem imprezy.

11.Świadczenia:

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

– Pomiar czasu, numer startowy – pakiet startowy – gadżety od organizatora i sponsorów – napoje izotoniczne, wodę na punkcie odżywczym – przekąskę po biegu – zabezpieczenie i pomoc medyczną – medal za ukończenie biegu.

12.Zasady panujące w czasie biegu:

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;

– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!

– poszkodowanemu zawodnikowi należy udzielić pomocy jeżeli taka jest konieczna, nie udzielenie pierwszej pomocy jest regulowane prawnie. Gdy zawodnik może zaczekać na pomoc, lub jasno mówi, że jej nie potrzebuje nie ma problemu z kontynuowaniem biegu.

13.Klasyfikacje:

– Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn Dla najlepszych przewidziane są nagrody, w zależności od pozyskanych sponsorów, pula nagród może się powiększać jak i mogą zostać wprowadzone dodatkowe klasyfikacje.

14.Bezpieczeństwo:

1.Na trasie biegu obowiązuję limity czasowe. Patrz punkt 7 regulaminu.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.

3. Każdy z zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nie wbiegania na drogę publiczną i korzystanie z chodnika, lub pobocza.

4. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika.

5. Organizator nie zapewnia transportu zawodników rezygnujących z biegu w innych miejscach niż punkty odżywcze. Transport będzie dostarczony tylko zawodnikom nie mogącym samodzielnie dalej kontynuować biegu.

15.Dane osobowe i ochrona wizerunku:

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu.

16.Postanowienia końcowe:

– Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.

– Przed i po biegu będzie możliwość skorzystania z przebieralni, toalet jak i prysznica.

– Mogiła Fun&Run jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

– Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród.

– Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

Wszystkie dane przechowywane są w bezpieczny sposób, zgodny wymogami stawianymi przez RODO. Podstawowe dane jak Imię i Nazwisko uczestnika są jawne i będą znajdować się do publicznej wiadomości na liście startowej jak również na liście wyników. Pozostałe dane pozostają tylko do wglądu organizatora i zostaną usunięte po zakończeniu imprezy.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@jaga-kora.com oraz 570 689 111.