Zawody

Nazwa zawodów Zamczyska Trail
Organizator Kardach T.T.E.
Miejsce Rymanów-Zdrój
Data zawodów 2020-06-13
Opis

Regulamin Zamczyska Trail dla dystansów 21km i 10km.

1.Opis zawodów:

Bieg Zamczyska Trail ma charakter biegu górskiego, którego trasa przebiega nieoznakowanymi jak i oznakowanymi szlakami turystycznymi. Całość trasy będzie dodatkowo doznakowana przez organizatora w celu jak najłatwiejszej nawigacji podczas zawodów.

2. Organizator:

Organizatorem biegu jest Kardach T.T.E. – Kamil Kardach. Bieg jest organizowany za pod patronatem Burmistrza Gminy Rymanów, we współpracy z klubem biegacza Finisz Rymanów.

3. Termin i miejsce:

13.06.2020, Rymanów-Zdrój, START i META obok drewnianych altan nad Czarnym Potokiem. (Mapa TUTAJ)

4.Program:

13.06.2020:  (Altany nad Czarnym Potokiem, Rymanów-Zdrój)

8:30 – 9:30 Praca Biura Zawodów
10:00 – Start Półmaratonu Zamczyska
10:15 –Start Dychy na Zamczyska
13:30 – zamknięcie mety dla Półmaratonu
12:05 – zamknięcie mety dla Dychy
13:45 – Dekoracja zawodników oraz wręczenie nagród
14:30 – Zakończenie Zamczyska Trail

5.Przebieg i opis trasy

Dystans 21km, +1100m przewyższenia:

START – Rymanów-Zdrój, altany nad Czarnym Potokiem – rozbieganie w parku Zdrojowym – następnie ostry podbieg +200m na 1,5km na szczyt Zamczysk – Zbieg ze szczytu, po czym atak na górę Dział – dalej polany Wołtuszowej – zbieg do polany zbójnickiej i kolejny ostry podbieg na Zamczyska – Minięcie szczytu po lewej stronie i zbieg do ulicy PCK, dalej w dół do centrum Uzdrowiska, przekroczenie drogi i dalej na szczyt dawnego wyciągu narciarskiego – następnie szlakiem wokół góry Mogiła, dobicie do szlaku czerwonego i odbicie na szlak czarny przez górę Glorietkę – zbieg na dół do Deszna po czym dalej ścieżką fitness do Wołtuszowej, znowu polana zbójnicka i kolejny atak na Zamczyska, powrót ze szczytu tą samą drogą co pierwszy wybieg – META – altany nad Czarnym Potokiem

Dystans 10km, +520m przewyższenia:

START – START – Rymanów-Zdrój, altany nad Czarnym Potokiem – rozbieganie w parku Zdrojowym – następnie ostry podbieg +200m na 1,5km na szczyt Zamczysk – Zbieg ze szczytu, po czym atak na górę Dział – dalej polany Wołtuszowej – zbieg do polany zbójnickiej i kolejny ostry podbieg na Zamczyska – Minięcie szczytu po lewej stronie i zbieg do ulicy PCK, dalej w dół do centrum Uzdrowiska. Tutaj trasa dychy rozdziela się z trasą Półmaratonu. Zawodnicy z Dychy skręcają ostro w lewo i biegną dalej 800m asfaltem już do mety.

Trasa obu dystansów wiedzie terenem górzystym, wytyczonymi szlakami jak i leśnymi dzikimi ścieżkami drogami utwardzonymi jak i asfaltowymi. Oba dystanse cechuje bardzo duża suma przewyższeń, jednym słowem hardkorowo!

6.Punkty odżywcze:

5km – Woda,
7km – Jedzenie, Woda, Izo, Cola
11km –  Woda, rodzynki
18km – Jedzenie, Woda, Izo, Cola

7.Limity czasu:

Półmaraton Zamczyska -3h30′ (dodatkowo limit na 11km: 1h45′ co daje średnią 9:30min/km)
Dycha – 1h50″h

8.Limit uczestników:

Półmaraton – 200 osoób
Dycha – 100 osób

*Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc oraz wykorzystania dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji.

9.Uczestnictwo:

Do wzięcia udziału w biegu wymagana jest od zawodnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Niezbędne jest też wcześniejsze doświadczenie w biegach w trudnym terenie. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w biegu.

By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat;

– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

– wnieść opłatę startową do 31.06.2020 r. (Miejsce na liście startowej otrzyma pierwszych 200 w przypadku Półmaratonu i 100 w przypadku Dychy osób, które poprawnie zarejestrują się w systemie zapisów i wniosą opłatę startową. Osoby, które nie wpłacą opłaty startowej po osiągnięciu limitu zostaną wykreślone z listy)

– odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w terminie podanym przez organizatora;

– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;

– stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie

10.Opłata startowa:

Start zapisów: 02 Styczeń 2020, godz. 20:00
Zamknięcie zapisów: 31 maj 2020
Rejestracja: www.zamczyskatrail.com oraz link na FB

Półmaraton
02.01.2020 – 31.03.2020: 65zł
01.04.2020 – 31.05.2020: 75zł

Dycha
02.01.2020 – 31.03.2020: 55zł
01.04.2020 – 31.05.2020: 65zł

Opłatę startową należy wpłacić na:

Kardach T.T.E
ul.Kasztanowa 1/33,
38-481 Rymanów-Zdrój

tytułem: Opłata Startowa Zamczyska Trail, 21km/10km, Imię i Nazwisko
nr. konta: 25 2490 0005 0000 4000 7066 1569

Zapisy zostaną zamknięte po osiągnięciu limitu zawodników lub po 31.05.2020

Zwrot opłaty startowej będzie zgodny z poniższym harmonogramem:
02.01.2020 – 31.01.2020: 100%
01.02.2020 – 29.02.2020: 80%
01.03.2020 – 30.04.2020: 70%
od 01.05.2020  – opłata startowa nie jest zwracana. Zawodnik nie przystępujący do konkurencji może otrzymać pakiet startowy bez numeru startowego, lub przepisać pakiet na innego zawodnika do tygodnia przed startem imprezy.

11.Świadczenia:

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

– Elektroniczny pomiar czasu, chip i numer startowy – pakiet startowy – napoje izotoniczne, wodę, colę, przekąski na punktach odżywczych – posiłek po biegu, z niespodzianką  – zabezpieczenie i pomoc medyczną – medal za ukończenie biegu – upominki (w zależności od liczby zawodników i pozyskanych sponsorów) – kupon na losowanie nagród po biegu. 

12,Zasady panujące w czasie biegu:

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;

– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!

13.Klasyfikacje:

– Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn Dla najlepszych przewidziane upominki, w zależności od pozyskanych sponsorów, pula nagród może się powiększać jak i mogą zostać wprowadzone dodatkowe klasyfikacje.

14.Bezpieczeństwo:

1.Na trasie biegu limit czasu wynosi 3h30′ dla 21km i 1h50’h dla 10km. Dodatkowe limity będą określone są na poszczególnych punktach odżywczych.. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach proszeni są o opuszczenie trasy.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.

3. Każdy z zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nie wbiegania na drogę publiczną i korzystanie z chodnika, lub pobocza. Trasa biegu zakłada dwa przebiegnięcia przez drogę publiczną, prosimy w tych dwóch punktach zachować szczególną ostrożność.

4. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika. 

15.Dane osobowe i ochrona wizerunku:

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu.

16.Postanowienia końcowe:

Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.

Przed i po biegu będzie możliwość skorzystania z przebieralni, toalet jak i prysznica.

Zamczyska Trail jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@zamczyskatrail.com oraz 570 689 111

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Półmaraton Zamczyska 200 2020-05-31 2020-05-31 10:00 32
Dycha na Zamczyska 100 2020-05-31 2020-05-31 10:15 9
Liczba rekordów na stronie: