Zawody

Nazwa zawodów I Półmaraton Jaworze
Organizator Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie
Miejsce CSZ Ptaszkowa
Data zawodów 2021-05-23
Opis

I Półmaraton Jaworze - nowy termin w 2021r.

Niedziela 23 maja 2021 roku


nordic walking oraz biegi dla dzieci

1.CEL:

Propagowanie aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej.

Promocja Gminy Grybów poprzez ukazanie walorów turystyczno – wypoczynkowych Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.

2.ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie                         

3. DYSTANSE:

– półmaraton 21,0975 km (nawierzchnia asfaltowa i droga bita),

- biegi dla dzieci i młodzieży od 40 m do 1000 m

- nordic walking 5 km (nawierzchnia asfaltowa)

4. START I META:

  • półmaraton - start i meta Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej
  • biegi dla dzieci i młodzieży – Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej
  • nordic walking – start i meta Centrum Sportów Zimowych w Patszkowej

5. TERMIN:

23 maja 2021 roku

- półmaraton - start Centrum Sportów Zimowych godz. 11:00

- biegi dla dzieci i młodzieży Centrum Sportów Zimowych od godz.10:00

- nordic walking – start Centrum Sportów Zimowych godz. 11:15

6. ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE:

Zapisy na stronie internetowej:

Biegi dla dzieci i młodzieży – zapisy w dniu zawodów w godz.8.00 – 9.30, Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.

7. BIURO ZAWODÓW/WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH:

Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej

22.05.2021 od godziny 15.00 do 20.00,

23.05.2021 od godziny 8.00 do 10.30

8. OPŁATA:

Opłata startowa 1 Półmaraton:

50,00 zł do 31.03.2021 r.
80,00 zł do 30.04.2021 r.

Opłata tartowa Nordic walking:

30,00 zł do 31.03.2021 r.

50,00 zł do 30.04.2021 r.

nr konta do wpłat: PL 52 8797 0003 0000 0028 2666 0001

Gmina Grybów, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie

Ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów

Biegi dla dzieci i młodzieży – bez opłat.
9. KLASYFIKACJA:
- Półmaraton Jaworze
Klasyfikacja generalna kobiet – 3 miejsca i mężczyzn – 3 miejsca.
Klasyfikacja kategorii kobiet (K) i mężczyzn (M):
K1 – od 18 do 35 lat
K2 – od 36 do 49lat
K3 – od 50 lat i powyżej

M1 – od 18 do 35 lat
M2 – od 36 do 49 lat
M3 – od 50 lat i powyżej

- Nordic walking-  Klasyfikacja generalna kobiet – 3 miejsca i mężczyzn – 3 miejsca.

Biegi dla dzieci i młodzieży – klasyfikacja generalna dziewczynek i chłopców.

11. NAGRODY:

Półmaraton Jaworze

Klasyfikacja generalna mężczyzn:
I miejsce – nagroda rzeczowa 500,00 zł

II miejsce – nagroda rzeczowa 300,00 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 100,00 zł


Klasyfikacja generalna kobiet:
I miejsce – nagroda rzeczowa 500,00 zł

II miejsce – nagroda rzeczowa 300,00 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 100,00 zł


Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn
I miejsce – nagroda rzeczowa 200,00 zł

II miejsce – nagroda rzeczowa 150,00 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 100,00 zł

Nordic walking:

Klasyfikacja generalna mężczyzn:
I miejsce – nagroda rzeczowa 300,00 zł

II miejsce – nagroda rzeczowa 150,00 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 50,00 zł


Klasyfikacja generalna kobiet:
I miejsce – nagroda rzeczowa 300,00 zł

II miejsce – nagroda rzeczowa 150,00 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 50,00 zł

12. DLA WSZYSTKICH KOŃCZĄCYCH BIEG:
- pamiątkowa koszulka,

- okolicznościowy medal,
- inne upominki otrzymane od sponsorów i partnerów.

13.INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Organizator zapewnia szatnie, masaż, obsługę medyczną, zabezpieczenie trasy. Komunikat końcowy będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń zawodów i na stronie internetowej firmy obsługującej elektroniczny pomiar czasu.

14. TRASA BIEGU
Trasa półmaratonu asfaltowa i droga bita z licznymi podbiegami i zbiegami (górzysta) zabezpieczona przez służby porządkowe. Podczas trwania zawodów ruch pojazdów będzie całkowicie wstrzymany. Ze względu na duży stopień trudności na półmetku trasy będzie przygotowany punkt odżywczy. Dodatkowo na trasie biegu będą osoby z obsługi przemieszczające się na rowerach.

15. DOPUSZCZENIE DO ZAWODÓW:
Do biegu zostaną dopuszczeni zawodnicy po złożeniu w biurze zawodów wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz po uiszczeniu opłaty startowej.
W biegu głównym (półmaraton) mogą startować tylko zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Zawodnicy niepełnoletni zostaną zarejestrowani po złożeniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów lub trenerów.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Bieg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZLA – biegi uliczne.
Pomiar czasu elektroniczny.
Komisja Sędziowska.
Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.