Zawody

Nazwa zawodów Ogólnopolskie Crossowe Biegi Niepodległości i Marsz NW
Organizator PifSport
Miejsce Zalesie, powiat limanowski
Data zawodów 2020-11-08
Opis

 

 • ZMIANA TERMINU  - NOWĄ DATĘ PODAMY NIEBAWEM.

 • ze względu na panującą sytuację epidemiczną i istniejące zagrożenie dla zdrowia uczestników organizatorzy postanowili zmienić termin organizacji tej imprezy. Nowy termin podamy niebawem. Osoby, które dokonały opłaty startowej a nie wezmą udziału w imprezie w innym terminie proszone są o kontakt mailowy i podanie nr konta do zwrotu opłaty startowej. Za powstałe zamieszanie przepraszamy. - BGSN limanowa.

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO CROSSOWEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI – oraz Marszu NORDIC WALKING

Zalesie 8 listopada 2020 r. /niedziela/

 1. Organizatorzy

Beskidzko-Gorczańskie Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej, PIF SPORT
przy wsparciu: Powiatu Limanowskiego, Gminy Kamienica, Gminy Słopnice, Gminy Dobra,
Cel imprezy

Upamiętnienie rocznicy Odzyskania Niepodległości
Popularyzacja biegania i NW jako najprostszej formy ruchu.
Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
Promocja powiatu i gmin Dobra, Słopnice, Kamienica i Tras „Aktywna Mogielica” w Zalesiu jako regionu przyjaznego
dla osób aktywnych sportowo.

 1. Termin i miejsce zawodów
  Impreza odbędzie w dniu 8.11.2020 r. (niedziela) w Zalesiu
  – trasy rowerowo-narciarskie „AKTYWNA MOGIELICA”
  Biuro zawodów CORT „Zalesianka” w Zalesiu
 2. Trasa Biegu Głównego i Marszu NW

dystans 5 km Mężczyźni , 5km Kobiety oraz 3km NW,
nawierzchnia szutrowa i asfaltowa, Start i meta przy CORT ZALESIE.

 1. Program szczegółowy imprezy

1030 - otwarcie biura zawodów i zapisy do biegu i marszu głównego

1000 – starty do biegów dla dzieci i młodzieży

Kategorie i dystanse dla dzieci i młodzieży:

- ur. 2012 i mł.  - bieg na 100m.                                    

- ur. 2010-2011 - bieg na 300m.

- ur. 2008-2009   - bieg 600m.

- ur. 2006-2007   - bieg 1500m.

 1. 15 – dekoracja dzieci i młodzieży

12 30 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń !!

         13 00– start BIEGU

           13 05– start NORDIC WALKING
         15 00 – uroczyste zakończenie imprezy połączone z dekoracją

 1. Klasyfikacje Biegu :

Kobiety i mężczyźni: OPEN   oraz w kat. wiekowych:

M1, K1  15-19 lat ( ur. 2005-2001)

M2, K2  20-29 lat ( ur. 2000-1991)

M3, K3  30-39 lat ( ur. 1990-1981)

M4, K4  40-49 lat ( ur. 1980-1971)

M5, K5  50-59 lat ( ur. 1970-1961)

M6, K6  60 lat i więcej ( ur. 1960 i starsi/sze)

Najlepszy Kamieniczanin – Kobiety, Mężczyźni
Najlepszy Słopniczanin      -Kobiety, Mężczyźni

Najlepszy Dobrzanin          -Kobiety, Mężczyźni

NORDIC WALKING

Open Kobiet / Open Mężczyzn

Najlepszy Kamieniczanin, Słopniczanin, Dobrzanin Nordic Walking – Kobiety, Mężczyźni

 1. Nagrody Biegi Dzieci i Młodzieży

W poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 puchary, medale,

 1. Nagrody Bieg Główny oraz Nordic Walkning

Pierwszych 200 osób które ukończą bieg i marsz na mecie otrzyma pamiątkowy medal.
- W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary, nagrody rzeczowe.

- W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary   -                                        
(nie wlicza się zawodników, którzy zajęli miejsca I-III w kategorii Open)
- W kategorii „Najlepszy Kamieniczanin”, „Najlepszy Słopniczanin”,
„Najlepszy Dobrzanin” - puchar.

 1. Uczestnictwo w biegu i marszu głównym ”NIEPODLEGŁOŚCI”

Zapisy do Biegu głównego na stronie http://www.pifsport.com.pl/ do dnia 5 listopada 2020 r.

Wpłaty na konto    BS Limanowa nr. 83 8804 0000 0070 0020 3900 0001

(z dopiskiem imię i nazwisko oraz miejscowość/Klub) lub za pomocą platformy płatniczej e-Gepard. (5.11.2020r. nastąpi weryfikacja wpłat, zawodnicy bez wniesionej opłaty będą usunięci
z listy zgłoszeniowej), bądź w razie niezapełnienia listy startowej - bezpośrednio w dniu imprezy w biurze zawodów od godziny 10.30 do 12.30 .

Ilość startujących ograniczona – 200 uczestników biegu i nordic walking.                                                    
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu 8 listopada 2020 r. ukończą 15 rok życia.
Osoby w wieku 15-18 lat (które w dniu 8.11.2020 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w imprezie od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia stosowne oświadczenie u organizatora oraz wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku do celów organizacji biegu i publikowania wyników oraz zdjęć z tej imprezy – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz 922) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. tzw. ( RODO) oraz ma świadomość obostrzeń związanych z epidemią COWID-19 i wiążące się z tym zagrożenie.

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt :

- Kierownik Zawodów -Feliks Piwowar tel. 608 206 220
   10.  Sprawy finansowe

           Pakiet startowy do biegu i marszu głównego „NIEPODLEGŁOŚCI” wynosi:

           30 zł. – przy rejestracji elektronicznej / e-card na stronie biegu lub wpłata na konto
                         podane przez organizatora

           50 zł. – w dniu zawodów Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
   11. Postanowienia końcowe

Organizatorzy zapraszają uczestników także do zapoznania się ze Ścieżką Historyczno-Edukacyjną I Pułku Strzelców Podhalańskich AK im. Kpt. Juliana Krzewickiego oraz Śladami Oddziału Partyzanckiego AK „WILK” oraz zwiedzanie Szlaku Walk Legionów Polskich (1914 r.)
z pomnikiem na Przełęczy Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego”.

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz pakiety startowe ( medal, nr startowy, posiłek, pamiątki). Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy wraz z chipem zwrotnym służącym do pomiaru czasu. Interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

 

                                                                                                                                 Organizator

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
MARSZ NW na 3km -- 2020-11-20 2020-11-20 11:05 1 Zapisy zakończone
BIeg na dyst. 5km Kobiet i Męzczyzn -- 2020-11-20 2020-11-20 13:00 9 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: