Zawody

Nazwa zawodów V Chrzanowski Cross Świętego Mikołaja
Organizator UMKS przy PMOS Chrzanów, PMOS Chrzanów
Miejsce Chrzanów
Data zawodów 2020-12-05
Opis

       

Regulamin  V Chrzanowskiego Charytatywnego Crossu Świętego Mikołaja  (tylko w formie marszu)

1. Cel

- uczczenie Świętego Mikołaja jako Patrona Miasta Chrzanowa,  popularyzacja biegów i marszów jako jednej z form rekreacji wzmacniającej odporność fizyczną

- podnoszenie poziomu sportowego i zdrowotnego mieszkańców Chrzanowa i Małopolski, pomoc potrzebującym

2. Organizatorzy

UMKS przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie, we współpracy z:

- Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Chrzanowie, Przedszkolem Samorządowym nr 4, SP 10 Chrzanów, II LO Chrzanów, Pifsport

3. Partnerzy

- Województwo Małopolskie

- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

- Gmina Chrzanów

4. Miejsce i czas

Chrzanów 5 grudzień 2020 (sobota) - start godz. 11:00

Biuro zawodów i miejsce startu - teren obok Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy

ul. Wyszyńskiego 5 na Osiedlu Niepodległości (wydawanie numerów startowych od godziny 10:00)

5. Dystans

Marsz zostanie rozegrany na dystansie 5 km

link do trasy zawodów: http://www.pmos-chrzanow.pl/infopage.php?id=910

6. Kategorie wiekowe

Podział na grupy wiekowe dla kobiet i mężczyzn:

K - I     (dziewczęta ur. 2006 i młodsze )           - 14 lat i młodsi (młodzież szkolna)

M - I    (chłopcy ur. 2006 i młodsi)                   - 14 lat i młodsi (młodzież szkolna)

K - II    (dziewczęta ur. 2002 i młodsze )           - 18 lat i młodsi (młodzież licealna)

M - II   (mężczyźni ur. 2002 i młodsi)               - 18 lat i młodsi (młodzież licealna)

K - III  (kobiety ur. 2001 - 1985)                       - 19 - 35 lat  

M - III  (mężczyźni ur. 2001 - 1985)                  - 19 - 35 lat  

K - IV  (kobiety ur. 1984 -1970)                       - 36 - 50 lat

M - IV  (mężczyźni ur. 1984-1970)                    - 36 - 50 lat

K - V    (kobiety ur. 1969-1960)                        - 51 - 60 lat

M - V   (mężczyźni ur. 1969-1960)                    - 51 - 60 lat

K - VI  (kobiety ur. 1959 i starsze)                    - 61 +

M - VI  (mężczyźni ur. 1959 i starsi)                  - 61 +

7. Uczestnictwo

Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy , legitymujący się dobrym stanem zdrowia (poświadczone podpisem przy odbiorze numeru startowego), w przypadku nieletnich pisemna zgoda rodziców. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

8. Wpisowe

- Wpisowe, 20 zł od uczestnika

- W ramach wpisowego uczestnicy są ubezpieczeni NW

9. Nagrody

  • okolicznościowy medal  

• okolicznościowy „komin”

• okolicznościową czapeczkę „mikołajkową”

• gorący posiłek po zakończeniu biegu

• najlepsi w poszczególnych kategoriach puchary

10. Zgłoszenia

-  Zgłoszenie za pomocą strony internetowej : www.pifsport.com.pl , pobór opłaty startowej w systemie e-card

11. Informacje związane z zagrożeniem epidemicznym

   •   Ze względu na panującą pandemię COVID 19 , numery startowe będą wydawane w miejscu

         startu i mety w 5 różnych punktach (1-50), (51-100), (101- 150), (151-200), (201-250).

   •   Zapisy do udziału w zawodach wyłącznie drogą internetową należy dokonać na adres:  www.pifsport.com.pl do dnia 03 grudnia 2020 r.

         Ilość startujących ograniczona , max – 150 uczestników.

  • Każdego uczestnika będzie obowiązywać Instrukcja postępowania sanitarnego, w której będą zawarte procedury związane z COVID-19 aktualne na dzień 05.12.2020r.
  • Osoby biorące udział w zawodach muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed zawodami.
  • Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, które organizują imprezę oraz w niej uczestniczą.
  • Wszystkie osoby przebywające na terenie bazy zawodów muszą używać maseczek bądź przyłbic zakrywających usta i nos. ( do momentu startu i założyć ją zaraz po zakończeniu biegu) .
  • Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu, pożegnaniu oraz podziękowaniu za wspólną rywalizację. Po zakończeniu konkurencji- zawodów zawodnicy powinni niezwłocznie opuścić miejsce bazy zawodów.

12. Postanowienia końcowe

  • Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy.
  • Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin , jest zdrowy i bierze pełną odpowiedzialność za swój start w zawodach .
  • Istnieje możliwość odwołania zawodów z przyczyn związanych z obostrzeniami w trakcie pandemii COWID -19.
  • Sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
V Chrzanowskiego Crossu Świętego Mikołaja - także MARSZ -- 2020-12-03 2020-12-03 11:00 53 Zapisy zakończone
V Chrzanowskiego Crossu Świętego Mikołaja - marsz -- 2020-12-03 2020-12-03 11:00 30 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: