Nazwa konkurencji 5. dzieci 6-8 lat
Liczba osób zapisanych 0
Liczba osób opłaconych 0
Nazwa zawodów Barbarian Kids - Brenna
Organizator
Dopuszczalny wiek uczestników 0 - 99
Data zawodów 2020-06-20
Zapis do 2020-06-17
Płatność do 2020-06-17
Godzina konkurencji 12:00
Status udostępnione do rejestracji
Opis


Najlepszy bieg przeszkodowy dla dzieci w Polsce
Najdłuższa trasa i najwięcej przeszkód o różnym stopniu trudności.
Ponownie w Brennej, tym razem latem.
Oferujemy też: trzy grupy wiekowe, po dwie godziny startu dla każdej do wyboru.

Startujemy:
10.00 - dzieci 4-5 lat
10.30 - dzieci 6-8 lat
11.00 - dzieci 9-12 lat
11.30 - dzieci 4-5 lat
12.00 - dziec 6-8 lat
12.30 - dzieci 9-12 lat

Zapytania:
tel: 663 774 520
mail: kids@barbarianrace.pl

Be little barba!