Nazwa konkurencji III Zawody Rowerkowe - Szkrabiątka kat. I
Liczba osób zapisanych 4
Liczba osób opłaconych 4
Nazwa zawodów III Zawody Rowerkowe
Organizator ProEventSport
Dopuszczalny wiek uczestników 3 - 5
Data zawodów 2020-08-15
Zapis do 2020-08-12
Płatność do 2020-08-12
Godzina konkurencji 16:00
Status udostępnione do rejestracji
Opis