Nazwa konkurencji III Zawody Rowerkowe - Smyki kat. III
Liczba osób zapisanych 3
Liczba osób opłaconych 3
Nazwa zawodów III Zawody Rowerkowe
Organizator ProEventSport
Dopuszczalny wiek uczestników 9 - 10
Data zawodów 2020-08-15
Zapis do 2020-08-12
Płatność do 2020-08-12
Godzina konkurencji 16:20
Status udostępnione do rejestracji
Opis