Nazwa konkurencji III Zawody Rowerkowe - Starszaki kat. IV
Liczba osób zapisanych 0
Liczba osób opłaconych 0
Nazwa zawodów III Zawody Rowerkowe
Organizator ProEventSport
Dopuszczalny wiek uczestników 11 - 13
Data zawodów 2020-08-15
Zapis do 2020-08-12
Płatność do 2020-08-12
Godzina konkurencji 16:30
Status udostępnione do rejestracji
Opis