Nazwa konkurencji Swimrun Wyrypa (26km)
Liczba osób zapisanych 13
Liczba osób opłaconych 13
Nazwa zawodów Swimrun z Ostrą
Organizator Magdalena Ostrowska
Dopuszczalny wiek uczestników 18 - 99
Data zawodów 2022-09-10
Zapis do 2022-09-04
Płatność do 2022-09-04
Godzina konkurencji 10:30
Status zapisy zakończone
Opis

 


REGULAMIN ZAWODÓW
SWIMRUN Z OSTRĄ
10wrzesień 2022r.

1. CEL ZAWODÓW
• popularyzacja swimrun’u jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów
zdrowego trybu życia poprzez bieg i pływanie
• promowanie aktywności fizycznej na terenie Pojezierza Dąbrowskiego
• integracja osób biorących udział w zawodach oraz sprawdzenie swoich i możliwości w realizacji sportowej
• wyłonienie najlepszych zawodników w rozwijającej się dyscyplinie jaką jest swimrun
• integracja ruchowa rodzin
• aktywność fizyczna na łonie natury
• promocja Pojezierza Dąbrowskiego
• promocja Dąbrowy Górniczej

2. INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1. ORGANIZATOR
Międzyszkolny Klub Sportowy Siemion przy SP4 Siemianowice Śląskie
ul. M. Dąbrowskiej 10, 41-103 Siemianowice Śląskie
2.2. WSPÓŁORGANIZATORZY
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
ul. Marii Konopnickiej 29 , 41-300 Dąbrowa Górnicza
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
2.3. PARTNERZY
Calypso Fitness Club Silesia Katowice
ul. Chorzowska 111, 40-101 Katowice
Imperium Słońca
ul. Zgrzebnioka 65, 41-106 Siemianowice Śląskie
2.4. DYREKTOR ZAWODÓW
Magdalena Ostrowska
tel. 606-681-250
E-mail : ostra1982@onet.eu
2.5. DATA ZAWODÓW
10.09.2022rok
2.6. MIEJSCE ZAWODÓW (start i meta)
Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III
ul. Siewierska, 41-300 Dąbrowa Górnicza

3. DYSTANSE
3.1. Swimrunowa WYRYPA : dystans ok 25km
3.2. Swimrunowe MARZENIE: dystans ok 11km, w tym ok 1.9km pływania i 8.2km biegu
3.3. Swimrun FOR FUN: kat1 1,6km (R 1.3km, S 300m) kat2 2km (R 1.6km, S 450m) kat3 2,6km (R 2.2km, S 500m)
!!! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dystansu !!!

4. LIMITY UCZESTNIKÓW
4.1. 100 osób na dystancie Wyrypa
4.2. 100 osób na dystancie Marzenie
4.3. 50 zespołów na dystancie For Fun
!!! Limit uczestników może zostać zmieniony przez organizatora !!!

5. TRASA ZAWODÓW
5.1. Opis trasy w zależności od dystansów zostanie udostępniony w późniejszym terminie na FB -> Swimrun z Ostrą
5.2. Oznaczenie trasy zostanie zaprezentowane na FB przed wydarzeniem oraz na odprawie. Uczestniczy mają
obowiązek podążać za oznakowaniem, słuchać informacji o ewentualnych zmianach przebiegu wyścigu od
oznaczonych osób.
5.3. Punkty odżywcze dla dystansu Wyrypa zostaną rozlokowane na trasie (będą oznaczone na mapce – info na FB
oraz omówione na odprawie w dniu zawodów)
5.4. Punkty medyczne zostaną rozlokowane na trasie biegu za równo na lądzie jak i w wodzie (WOPR). W miejscach
wyjścia z wody każdy wolontariusz będzie zaopatrzony w podstawową apteczkę pierwszej pomocy, ale zawodnik sam
będzie musiał opatrzeć sobie rany (wolontariusze nie będą mieli na to przyzwolenia).
Karetka pogotowania stać będzie w miejscu startu/mety: Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III,
ul. Siewierska, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Wszelkie kontuzje, złe samopoczucie zawodnik zobowiązany jest przekazać
ratownikom na wodzie oraz wolontariuszom.

6. ZASADY RYWALIZACJI
6.1 Trasę dystansu Wyrypa pokonujemy indywidualnie i w dwuosobowych teamach. Teamy nie mogą rozdzielić się
na odległość większą niż 10 metrów, muszą być połączone linką. Sędziowie/wolontariusze zawodów, będą zwracali
na to uwagę. Druga uwaga od sędziwego to 5 min kary czasowej doliczanej do końcowego wyniku. Trzecie
ostrzeżenie równa się dyskwalifikacji. Klasyfikacja prowadzona będzie zgodnie z kolejnością na mecie zespołów w
kategoriach :
- męskich
- kobiecych
- mieszanych
6.2. Trasę dystansu Marzenie pokonujemy indywidualnie lub w parach. Klasyfikacja prowadzona będzie zgodnie z
kolejnością na mecie w kategoriach :
- męskiej
- kobiecej
- mieszanych
6.3. Trasę dystansu For Fun pokonujemy tylko w dwuosobowych teamach ( składających się z osoby pełnoletniej i
dziecka) .Teamy nie mogą rozdzielić się na odległość większą niż 10 metrów i musi być połączony linką.
Kategorie w zależności od wieku dziecka.
6.3.1. Kat. dziecka - rocznik 2011-2013wraz z osobą pełnoletnią ( z tą uwagą ,że przy roczniku 2013 - dziecko musi
mieć skończone 9lat)
6.3.2. Kat. dziecka - rocznik 2008-2010-wraz z osobą pełnoletnią
6.3.3. Kat. dziecka - rocznik 2005-2007 wraz z osobą pełnoletnią
Przez cały czas trwania wyścigu poruszamy się z niezmienionym ekwipunkiem. To co zabieramy na starcie, musimy
mieć też na mecie.

7. WYPOSAŻENIE
7.1. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE
7.1.1. Pianka pływacka (w przypadku startu bez pianki zawodnik zobowiązany jest do korzystania z pull-buoy’a lub
bojki asekuracyjnej!)
7.1.2. Bojka wypornościowa tzw. pull buoy (nieobowiązkowa, jeśli ktoś płynie w piance)
7.1.3. Narzutki startowe przekazane przez organizatora tzw bip'y /plastrony (obowiązkowo ubrane w trakcie całego
wyścigu, do zwrotu na mecie )
Dystans Wyrypa – bip w kolorze POMARAŃCZOWYM
Dystans Marzenie – bip w kolorze NIEBIESKIM
Dystans For Fun – bip w kolorze ZIELONYM
7.1.4. Chip pomiarowy przekazany przez organizatora ( do zwrotu na mecie )
7.1.5. Czepek (na odcinku pływackim) zakupiony we własnym zakresie w odpowiednim kolorze:
Dystans Wyrypa – kolor POMARAŃCZOWY
Dystans Marzenie – kolor NIEBIESKI
Dystans For Fun – kolor ZIELONY
* W dniu zawodów będzie możliwość zakupienia czepka pływackiego w biurze zawodów,
7.1.6. Gwizdek (jeden na osobę)
7.1.7. Buty
7.1.8. Ubezpieczenie NNW na okoliczność udziału w zawodach sportowych swimrun sprawdzane podczas obierania
pakietu. Bez ubezpieczenia zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu, a opłata startowa nie zostanie zwrócona.
7.2. WYPOSAŻENIE ZALECANE
7.2.1. Wiosełka (łapki pływackie)
7.2.2. Okulary pływackie
7.3. WYPOSAŻENIE NIEDOZWOLONE
Na podstawie doświadczenia z serii ÖTILLÖ określone zostały elementy niedozwolone takie jak:
*Materiały wypornościowe o powierzchni większej niż 100 cm x 60 cm.
*Maksymalna dopuszczalna długość płetw to 15cm mierząc od dużego palca do końca płetw.
*Stosowanie napisów na piance, które mogą powodować barwienie się wody.
7.4. WYPOSAŻENIE BĘDZIE SPRAWDZANE PRZED STARTEM
Nieposiadanie, któregoś z elementów obowiązkowych równoznaczny jest z dyskwalifikacją / nie dopuszczeniem do
startu, a co za tym idzie, organizator nie zwraca wpisowego.

8. BEZPIECZEŃSTWO
Ze względu na swoją specyfikę i trudność udział w zawodach niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo.
Jako organizatorzy przykładamy do zapewnienia maksimum bezpieczeństwa szczególną wagę.
8.1. Bierzesz udział w zawodach na własne ryzyko.
8.2 .Każdy odcinek pływacki będzie zabezpieczony przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
8.3. Każdy z uczestników ma obowiązek zakupienia ubezpieczenia na okazję udziału w zawodach swimrun.
Okazanie polisy w biurze zawodów jest jednym z warunków odebrania pakietu startowego.
8.4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
8.5. Pomagaj i wspieraj swojego partnera. Każdy może mieć słabszy dzień.
8.6. Pomagaj na ile to możliwe innym zespołom, zawodnikom kiedy zauważysz niepokojące objawy wynikające z
wyczerpania organizmu.
8.7. Maksymalna odległość od siebie zawodników z jednego TEAM-u to 10 metrów. Poruszanie się w parze będzie
sprawdzane na trasie. Rozdzielanie się zawodników na większą odległość będzie groziło karą czasową lub
dyskwalifikacją (więcej w punkcie kary i dyskwalifikacje)
8.8. Postaraj się dobrze ocenić swoje samopoczucie( swojego dziecka). Jeśli jest bardzo źle podejmij odpowiedzialną
decyzje o przerwaniu wyścigu i niezwłocznie poinformuj o tym organizatora. Opuszczanie wyścigu bez
poinformowania służb organizatora grozi obciążeniem kosztami ewentualnej akcji ratunkowej.
8.9. Organizator lub przedstawiciel służb medycznych może zakazać kontynuowania wyścigu jeśli któryś z
zawodników nie jest zdolny do dalszej rywalizacji lub jego samopoczucie wskazuje na to, że może mieć problem z
ukończeniem zawodów
8.10. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz,
burze z piorunami, zanieczyszczenia wody – zamknięcie akwenu itp., Organizator zastrzega sobie możliwość
odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

9. SKARGI, KARY, DYSKWALIFIKACJE, ODWOŁANIA OD KAR I DYSKFALIFIKACJI
9.1. Dyskwalifikacja może zostać nałożona na zespół gdy:
* pokonuje trasę na skróty, poza oznaczeniami organizatora.
* któryś z uczestników porzuca ekwipunek na trasie, otrzymuje fizyczną pomoc od kibicujących lub supportujących
na trasie.
* pozostawia jakiekolwiek śmieci podczas rywalizacji poza punktami odżywczymi.
* zespół otrzyma trzecie upomnienie od sędziego zawodów, związane z nietrzymaniem maksymalnej 10 m.
odległości od drugiego członka zespołu.
* sędzia główny zawodów po wniesieniu skargi na konkretny zespół przez dwa inne zespoły uczestniczące w wyścigu
uzna jej zasadność.
9.2. Kary czasowe mogą zostać nałożone na zespół gdy:
* członkowie zespołu rozdzielają się od siebie na odległość większą niż 10 metrów – 5 min. Zespół może dostać 2
upomnienia – 3 upomnienie równoznaczne jest z dyskwalifikacja. Kara czasowa doliczana jest do wyniku końcowego
i zaznaczana na liście wyników.
* sędzia główny zawodów po wniesieniu skargi na konkretny zespół przez dwa inne zespoły uczestniczące w wyścigu,
uzna jej zasadność. Przewidywane kary czasowe dodawane do wyniku końcowego to 5 minut i ich wielokrotność.
9.3. Odwołania od kar i dyskwalifikacji należy składać pisemnie w biurze zawodów najpóźniej do 30 min. od ich
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń wywieszonej w biurze zawodów lub 30 min. po zakończeniu zawodów przez dany
zespół.
9.4. Odwołania od kar i dyskwalifikacji zawierać muszą – numer i nazwę zespołu, imię i nazwisko kapitana zespołu
zdyskwalifikowanego, opis sytuacji spornej widzianej oczami zespołu z określeniem, gdzie miała miejsce oraz podpis
obu członków zespołu.
9.5. Spór rozstrzyga ostatecznie sędzia główny zawodów, w postaci Dyrektora Wyścigu, kierując się zasadami fair
play. Jego decyzja nie podlega dyskusji i jest ostateczna.
9.6. Skargi należy składać pisemnie w biurze zawodów do 30 min. od ich ukończenia.
9.7. Skargi zawierać muszą – numer i nazwę zespołu, imię i nazwisko kapitana zespołu skarżącego. Numer zespołu
skarżonego. Opis sytuacji spornej widzianej oczami zespołu wnoszącego skargę, z przybliżeniem miejsca, gdzie miała
ona miejsce. Podpis obu członków zespołu i ewentualne wskazanie numerów innych zespołów, które mogły być
świadkami sytuacji.
9.8. Sędzia po konsultacjach ze wskazanymi w skargach zespołami, podejmuje ostateczną, zgodną z zasadami fair
play decyzję, która nie podlega dalszej dyskusji.
9.9. Wniesienie jakiejkolwiek skargi przeciwko innemu teamowi lub odwołania się od decyzji sędziego wiąże się z
wniesieniem bezzwrotnej opłaty wysokości 100 zł., która później zostanie przekazana na rzecz Imperium Słońca.

10. POMIAR CZASU
10.1. Pomiar czasu dokonywany będzie na podstawie odczytu z chipów dostarczonych przez
organizatora, przyczepianych w okolicach kostki.
*nie zwrócenie chipa grozi karą 200 złotych.
*zwrot chipa będzie się odbywał na mecie.
10.2. Pomiar czasu będzie prowadzony na starcie i mecie

11. ZAPISY
11.1. Do startu w imprezie Swimrun z Ostrą dopuszczone są osoby na dystansie Wyrypa i Marzenie ,które ukończyły
18 lat i posiadają umiejętność pływania w wodach otwartych. W drodze wyjątku organizator może dopuścić do
wyścigu osoby młodsze ( 17 i 16 letnie) po otrzymaniu zgłoszenia przez Klub Sportowy, z rekomendacją do startu
trenera zgłaszanego zawodnika oraz zgody jego rodziców lub opiekunów prawnych, obowiązkowych dla zawodników
Klubów Sportowych.
11.2. W przypadku startu na dystansie Wyrypa wymagane jest udokumentowanie ukończenia dowolnych zawodów
pływackich lub triathlonowych, których dystans pływacki wynosił minimum 1 km. Jeśli zawodnik potrafi pływać, ale
nie brał udziału w zawodach na wymaganym dystansie, może próbować udowodnić organizatorom swoje
umiejętności w inny sposób. Organizatorzy będą losowo weryfikować zawodników.
11.3. Zgłoszenie i wpłata wpisowego jest ostateczna – nie ma możliwości zwrotu wpisowego!!!
11.4. Do dnia 31.08.2022r. istnieje możliwość zamiany jednego z członków zespołu bezpłatnie. Po tym terminie
zamiana zawodnika jest płatna i wynosi 100 złotych. Nowy uczestnik musi spełnić wszystkie wymogi podane w
regulaminie.
11.5. Jedna osoba z Teamu na dystansie Wyrypa wypełnia formularz zapisów.
11.6. Tylko osoba dorosła na dystansie For Fun może dokonać zapisów.
11.7. Jako pełne zgłoszenie do zawodów rozumie się wypełnienie formularza zapisu oraz uiszczenie opłaty
startowej.
11.8. Organizator ma do dyspozycji dodatkowe 25 pakietów startowych na dowolny dystans dla zaproszonych gości,
partnerów, sponsorów.

12. ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO
Pakiet startowy można odbierać tylko w godzinach pracy Biura Zawodów.
Nie ma możliwości odebrania pakietu później, nie ma możliwości wysyłki pakietu pocztą.
Istnieje możliwość odbioru pakietu za innego zawodnika, osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą pisemne
upoważnienie o treści:
"Ja ......................................(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu
startowego ......................................... (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na zawodach Swimrun z Ostrą
Czytelny podpis osoby która upoważnia do odbioru, data, miejsce"
Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą swój dokument potwierdzający tożsamość

13. OPŁATY ZA ZAWODY
13.1. Dystans Wyrypa
I opłata wpisowa ( przelewem) do dnia 31.06.2022 – 300zl za parę ( team)
II opłata wpisowa (przelewem) do 04.09.2022– 400zl za parę (team) 300zł solo
III opłata wpisowa w dniu zawodów 10.09.2022 ( gotówką) - 500zl za parę (team), 400zł solo
13.2. Dystans Marzenie
I opłata wpisowa ( przelewem) do dnia 30.06.2022 – 150 zł za osobę
II opłata wpisowa (przelewem) do 04.09.2022– 200zł za osobę, 400zł za parę (team)
III opłata wpisowa w dniu zawodów 10.09.2022 ( gotówką) - 300zł za osobę , 500zł para (team)
13.3. Dystans For Fun
I opłata wpisowa ( przelewem) do dnia 30.06.2022 – 100 zl za parę ( team)
II opłata wpisowa (przelewem)do 04.09.2022– 150zl za parę ( team)
III opłata wpisowa w dniu zawodów 10.09.2022 ( gotówką) - 200zl za parę ( team)

14. REJESTRACJA NA ZAWODY
Link do rejestracji:
https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/1167

15. KLASYFIKACJE
Klasyfikacje będą prowadzone w kategoriach:
15.1. Dystans Wyrypa
OPEN TEAM MEN
OPEN TEAM WOMEN
OPEN TEAM MIXED
OPEN SOLO
15.2. Dystans Marzenie
OPEN MEN
OPEN WOMEN
OPEN TEAM
15.3. Dystans For Fun
Klasyfikacja wiekowa na dystansie Swimrun For Fun będzie prowadzona w zależności od młodszego zawodnika temu
(dziecka)
UWAGA ! Nie będzie podziału na płeć.

16. HARMONOGRAM
Zostanie podany w późniejszym terminie na FB Swimrun z Ostrą.

17. ZASADY OGÓLNE
17.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy nawet w dniu wyścigu ze względów bezpieczeństwa.
Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach. Oznakowanie trasy w takim przypadku będzie poprowadzone
zgodnie z modyfikacją.
17.2. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
17.3. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie badań lekarskich potwierdzających zdolność do udziału w
zawodach.
17.4. Uczestnicy odpowiadają finansowo za szkody wyrządzone na terenie bazy zawodów.
17.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja
regulaminu należy do organizatora. O zmianach organizator będzie informował na stronach internetowych lub
podczas oficjalnej odprawy. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.
17.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegowo-pływackiej na trasę biegową w przypadku
niezależnych od organizatora przyczyn np. zakażenie wody.
17.7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć czy filmów ze swoim wizerunkiem wykonanych podczas
wyścigu do celów promocji wydarzenia.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
-Zawody odbędą się bez względu na pogodę ( z wyjątkiem klęsk żywiołowych itp. ).
-Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
-Biorąc udział w zawodach, są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych by w nich uczestniczyć.
-Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgoda opiekunów prawnych.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez
uczestników.
-Organizator ma prawo odmówić zawodnikowi startu bez podania przyczyny.
-Zgłoszenie się na bieg przez formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w centrum zawodów świadczy o
akceptacji powyższego regulaminu.

19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Administratorem danych osobowych jest:
Magdalena Ostrowska
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach,
realizacja przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja
wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b)
RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług,
na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż
Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe
będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie
Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
• prawo skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie, jeśli
będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na
nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych,
promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na
wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie
z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika zawodów wyrażają zgodę na utrwalanie jego wizerunku w
trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak
utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z
zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w
art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika
zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku zawodnika poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę,
kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych
wyżej.