Nazwa konkurencji IV BIEG POPRADZKI - Cykl Pucharu Polski Amatorów PZN
Liczba osób zapisanych 141
Liczba osób opłaconych 118
Limit zawodników 250
Nazwa zawodów IV BIEG POPRADZKI - Cykl Pucharu Polski AmatorówPZN
Organizator Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój
Dopuszczalny wiek uczestników 18 - 99
Data zawodów 2017-01-29
Zapis do 2017-01-26
Płatność do 2017-01-26
Godzina konkurencji 12:00
Status udostępnione do rejestracji
Opis

Regulamin 

 IV   BIEG   POPRADZKI

 w ramach Pucharu Polski Amatorów

Piwniczna Zdrój – Obidza, 29 stycznia 2017 r. – (niedziela)                                                                                                                                                  

REGULAMIN

 1. Cel :
  • Promocja, uatrakcyjnienie i rozwój biegów narciarskich
  • Upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach
  • Promocja piwniczańskiego regionu w którym odbywają się Mistrzostwa Polski Amatorów w biegach narciarskich
 1. Organizator
 • Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój

     Współorganizatorzy:

 1. Patronat medialny:
 • Polski Związek Narciarski www.pzn.pl
 • Gazeta   Krakowska
 • Gazeta ,,Znad Popradu”
 
 
 
 
 
 
 
 

Współpraca:

 
  • Komisariat Policji w Piwnicznej - Zdroju
 
  • Karpacki Oddział Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu
 
  • Miejsko – Gminny Związek OSP w Piwnicznej - Zdroju
 
  • Zakład Leśno-Drzewny w Piwnicznej Zdroju
 
  • MGOK w Piwnicznej - Zdroju
 
  • MZGKiM w Piwnicznej - Zdroju
 
  • Agencja wydawnicza WIT Piwniczna - Zdrój
  • Hotel ,,Perła Południa” Rytro
  • www.motoquad.net.pl

 

 1. Termin i miejsce:

     Bieg odbędzie się 29 stycznia 2017 r. (niedziela) w Piwnicznej - Zdroju
      na trasach biegowych na Obidzy. Biegi odbędzie się techniką klasyczną

28.01.2017 r.(sobota)

12.00 – 15.00 Oglądanie trasy i testowanie nart

29.01.2017 r.(niedziela)

Godz.8.00 – 11.00 wydawanie numerów – Polana Obidza

Godz.10.30 – 11.30 oglądanie trasy

Godz.11.45 otwarcie zawodów przez Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój p. Zbigniewa Janeczka

Godz.12.00 – Bieg główny 21 km - meżczyźni,14 km – kobiety) - styl klasyczny (CL)

Godz.15.00 – zakończenie zawodów, rozdanie nagród w Ski Hotelu Sucha Dolina

 1. Uczestnictwo:

     - każdy chętny, na własną odpowiedzialność, posiadając aktualne badania lekarskie oraz

         stosowne ubezpieczenie

       - limit czasu w biegu głównym 2 godz.15 min.

       - opłata startowa –

       do 15 stycznia 2017 r. - 30 zł

       po 15 stycznia 2017 r. – 60 zł

       w dniu zawodów 29.01.2017 r. 80 zł

Opłaty należy dokonywać na konto BS Piwniczna nr konta 83 8813 0004 2001 0000 7100 0011 na Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 20 oraz podać imię ,nazwisko ,miejscowość, adres.

Zawodnikowi zostanie przydzielony numer startowy po wpłaceniu opłaty startowej. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Limit zgłoszeń do 250 zawodników !

Z opłaty zwolnieni są uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Bieg wyłącznie dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

Weryfikację ostateczną o przyznaniu statusu amatora w Mistrzostwach Polski w biegach narciarskich podejmuje PZN.       

- Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

- W zawodach Mistrzostwach Polski Amatorów w biegach narciarskich mogą brać udział amatorzy jak i zawodnicy z aktualną licencją PZN. Zawodnicy z aktualną licencją PZN będą klasyfikowani

tylko w kategorii open– 1,2,3 miejsce (kobiety , mężczyźni )

- Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o

braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod

oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.

- Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada

ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach

- Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów

- Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych

- Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy

   oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez

   organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.

   Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN

 1. Zgłoszenia :
  • - Zgłoszenia należy przesłać na link www.pifsport.pl.  w terminie do 26.01.2017 r. (czwartek) do godz.19.00.

Limit zgłoszeń – 250 zawodników !

 1. Grupy wiekowe i dystanse:
  • mężczyźni – bieg główny dystans 21 km
  • kobiety – bieg główny dystans 14 km
  • grupy wiekowe kobiet i mężczyzn zgodnie z regulaminem w ramach Amatorskich Mistrzostw Polski:

Kategorie

Wiek

Rocznik

Kat. I

18-29

1999-1988

Kat. II

30-39

1987-1978

Kat. III

40-49

1977-1968

Kat. IV

50-59

1966-1957

Kat. V

60-69

1957-1948

Kat. VI

70 >

1947

 

-        grupa I    - ur. w 1999 – 1988 dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-        grupa II   - ur. w 1987 – 1978 dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-        grupa III  - ur. w 1977 – 1968 dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-        grupa IV  - ur. w 1966 – 1957 dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-        grupa V   - ur. w 1957 - 1948 dystans 14 km mężczyźni i 7 km kobiety

-        grupa VI  - ur. 1947 i starsi - dystans 14 km mężczyźni i 7 km kobiety

Technika biegu – styl klasyczny (CL) ,start wspólny .

Uwaga ! w przypadku pogorszenia sie warunków śniegowych dystanse mogą być skrócone.

Ponadto odbędzie się bieg dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój na krótkim
dystansie 250 m. i 500 m.

         8.Nagrody

Według załącznika do regulaminu. Ponadto

 • Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegu
 • dyplomy za I, II, III miejsce w kategoriach wiekowych
 • Nagrody specjalne według propozycji sponsorów
 • Losowanie atrakcyjnych nagród   

                 Dojazd :Nowy Sącz – Stary Sącz – Rytro –Piwniczna Zdrój – w stronę granicy państwa

                 ze Słowacją następnie w prawo skręt na Kosarzyska -Sucha Dolina – Obidza

          9. Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie

           Noclegi:

10.Postanowienia końcowe:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zawodów Tel.18-4464117 oraz na stronie: www.biegpopradzki.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji spraw nie ujętych w powyższym regulaminie  
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza

zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kolizje na trasie biegowej

 • W zależności od możliwości przygotowania tras ,organizator może skrócić dystans
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów
 • Dla uczestników organizator zapewnia ciepły posiłek.
 • Start i meta : na Obidzy na wysokości około 930 m.n.p.m.
 • Organizator w dniu zawodów zapewnia dojazd na Obidzę od parkingu pod Suchą Doliną.
  Na start zawodów najlepiej dojść ze Ski Hotelu na Suchej Dolinie szlakiem Czerwonym na Obidzę.
 • Ze względów organizacyjnych (przewóz zawodników na Polanę Obidza) prosimy o wcześniejszy przyjazd.

                 11 .Dodatkowe informacje/kontakt

                     Urząd Miasta i Gminy Piwniczan Zdrój Tel.18 4464043 wew. 40 www.piwniczna.pl                

                    Marian Dobosz tel.604539919 e-mail: dobmar@wp.pl dyrektor biegu

                     Wojciech Gawor Tel. 664463010 przedstawiciel PZN

                     Elżbieta Polakiewicz tel. 663763984 e-mail; epolakiewicz@piwniczna.pl pracownik UMiG

                     Lidia Dulak tel.609187104 e-mail;l dulak@piwniczna.pl pracownik UMiG

                    Mateusz Mikulski tel. 531-003-321 e-mail: info@biegpopradzki.pl  
                    administrator strony www.biegpopradzki   i www.biegi.pzn.pl

          

                                                                                                                                                                  Dyrektor Biegu Popradzkiego

                                                                                                                                                                                Marian Dobosz