Zawody

Nazwa zawodów V BIEG POPRADZKI Mistrzostwa Polski Instruktorów i Trenerów SITN i PZN
Organizator Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój
Miejsce Piwniczna Zdrój-Obidza
Data zawodów 2018-01-28
Opis

REGULAMIN

 1. Cel :
  • Promocja, uatrakcyjnienie i rozwój biegów narciarskich
  • Upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach
  • Promocja piwniczańskiego regionu w którym odbywają się Mistrzostwa Polski Amatorów w biegach narciarskich
 1. Organizator
 • Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój

     Współorganizatorzy:

 1. Patronat medialny:

Współpraca:

 • Komisariat Policji w Piwnicznej - Zdroju
 • Karpacki Oddział Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu
 • Miejsko – Gminny Związek OSP w Piwnicznej - Zdroju
 • Zakład Leśno-Drzewny w Piwnicznej Zdroju
 • MGOK w Piwnicznej - Zdroju
 • MZGKiM w Piwnicznej - Zdroju
 • Agencja wydawnicza WIT Piwniczna - Zdrój
 • Hotel ,,Perła Południa” Rytro
 • Hotel Piwniczna
 • www.pifsport.pl
 1. Termin i miejsce:

     Bieg odbędzie się 28 stycznia 2018 r. (niedziela) w Piwnicznej - Zdroju na trasach biegowych na Obidzy. Biegi odbędzie się techniką klasyczną

28.01.2018 r.(niedziela)

Godz.  8.00 – 11.00 wydawanie numerów – Polana Obidza

Godz. 10.30 – 11.30 oglądanie trasy

Godz.11.45 otwarcie zawodów przez Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój p. Zbigniewa Janeczka

Godz.12.00 – Bieg główny 21 km - meżczyźni,14 km – kobiety) - styl klasyczny (CL)

Godz.15.00 – zakończenie zawodów, rozdanie nagród w Ski Hotelu Sucha Dolina

 1. Uczestnictwo:

     - każdy chętny, na własną odpowiedzialność, posiadając aktualne badania lekarskie oraz

         stosowne ubezpieczenie

       - limit czasu w biegu głównym 2 godz.15 min.

       - opłata startowa –  do 15 stycznia 2018 r. - 30 zł

         po 15 stycznia 2018 r. – 60 zł

       w dniu zawodów 28.01.2018 r. 80 zł

Opłaty należy dokonywać na konto BS Piwniczna nr konta 83 8813 0004 2001 0000 7100 0011 na Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 20 oraz podać imię ,nazwisko ,miejscowość, adres.

Zawodnikowi zostanie przydzielony numer startowy po wpłaceniu opłaty startowej. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Limit zgłoszeń do 250 zawodników !

Z opłaty zwolnieni są uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Bieg wyłącznie dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

Weryfikację ostateczną o przyznaniu statusu amatora w Mistrzostwach Polski w biegach narciarskich podejmuje PZN.       

- Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

- W zawodach Mistrzostwach Polski Amatorów w biegach narciarskich mogą brać udział amatorzy jak i zawodnicy z aktualną licencją PZN. Zawodnicy z aktualną licencją PZN będą klasyfikowani tylko w kategorii open– 1,2,3 miejsce (kobiety , mężczyźni )

- Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.

- Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach

- Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

- Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

- Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy

   oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez

   organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.

   Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN

 1. Zgłoszenia :

 w terminie do 25.01.2018 r. (czwartek) do godz.19.00.

Limit zgłoszeń – 250 zawodników !

 1. Grupy wiekowe i dystanse:
  • mężczyźni – bieg główny dystans 21 km
  • kobiety – bieg główny dystans 14 km
  • grupy wiekowe kobiet i mężczyzn zgodnie z regulaminem w ramach Amatorskich Mistrzostw Polski:

 

Kategorie

Wiek

Rocznik

Kat. I

18-29

2000-1989

Kat. II

30-39

1988-1979

Kat. III

40-49

1978-1969

Kat. IV

50-59

1968-1959

Kat. V

60-69

1958-1949

Kat. VI

70 >

1948 >

-        grupa I    - ur. w 2000 – 1989 dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-        grupa II   - ur. w 1988 – 1979 dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-        grupa III  - ur. w 1978 – 1969 dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-        grupa IV  - ur. w 1968 – 1959 dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-        grupa V   - ur. w 1958 - 1949 dystans 14 km mężczyźni i 7 km kobiety

-        grupa VI  - ur. 1948 i starsi - dystans 14 km mężczyźni i 7 km kobiety

Technika biegu – styl klasyczny (CL) ,start wspólny .

Uwaga ! w przypadku pogorszenia sie warunków śniegowych dystanse mogą być skrócone.

Ponadto odbędzie się bieg dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój na krótkim dystansie 250 m. i 500 m.

 1. PROTESTY:
  • Protesty należy składać, wraz ze wszystkimi dowodami w formie pisemnej.
  • Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 300 złotych.
  • W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadk odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.
 • Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy biura zawodów na trasie.
 • Protesty należy składać w biurze zawodów.

         8.Nagrody

Według załącznika do regulaminu

Ponadto

 • Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegu
 • dyplomy za I, II, III miejsce w kategoriach wiekowych
 • Nagrody specjalne według propozycji sponsorów
 • Losowanie atrakcyjnych nagród   

                 Dojazd :Nowy Sącz – Stary Sącz – Rytro –Piwniczna Zdrój – w stronę granicy państwa ze Słowacją następnie w prawo skręt na Kosarzyska -Sucha Dolina – Obidza

          9. Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie

                   Noclegi:

10.Postanowienia końcowe:

 • Dodatkowe informacje można na stronie: www.biegpopradzki.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji spraw nie ujętych w powyższym regulaminie  
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kolizje na trasie biegowej
 • Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
 • Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 • W zależności od możliwości przygotowania tras ,organizator może skrócić dystans
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów
 • Dla uczestników organizator zapewnia ciepły posiłek.
 • Start i meta : na Obidzy na wysokości około 930 m.n.p.m.
 • Organizator w dniu zawodów zapewnia dojazd na Obidzę od parkingu pod Suchą Doliną. Na start zawodów najlepiej dojść ze Ski Hotelu na Suchej Dolinie szlakiem Czerwonym na Obidzę.
 • Ze względów organizacyjnych (przewóz zawodników na Polanę Obidza) prosimy o wcześniejszy przyjazd.

                 11 .Dodatkowe informacje/kontakt

                     Urząd Miasta i Gminy Piwniczan Zdrój Tel.18 4464043 wew. 40 www.piwniczna.pl                

                    Marian Dobosz tel.604539919 e-mail: dobmar@wp.pl dyrektor biegu

                     Wojciech Gawor Tel. 664463010 przedstawiciel PZN

                     Elżbieta Polakiewicz tel. 663763984 e-mail; epolakiewicz@piwniczna.pl pracownik UMiG                      

                     Mateusz Mikulski tel. 531-003-321 e-mail: info@biegpopradzki.pl   administrator strony www.biegpopradzki   i www.biegi.pzn.pl

          

                                                                                                                                                          Dyrektor Biegu Popradzkiego

                                                                                                                                                                    Marian Dobosz

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
V BIEG POPRADZKI Mistrzostwa Polski Instruktorów i Trenerów SITN i PZN 250 2018-01-23 2018-01-23 12:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: