Zawody

Nazwa zawodów Bullet Run 2018
Organizator Myslenicka Akademia Karate Byakko
Miejsce Myślenice
Data zawodów 2018-10-06
Opis

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA I ZAWODÓW

BULLETRUN 2018

 

I. CEL

 

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

 3. Popularyzacja strzelectwa.

 4. Pielęgnowania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.

 5. Poznawanie wybranych elementów szkolenia Wojsk Specjalnych.

 6. Realizacja zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

II. ORGANIZATOR

 

1. Myślenicka Akademia Karate “BYAKKO”

 

III. PARTNERZY I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

 

1. Miasto i gmina Myślenice

2. Strzelnica Sportowa w Myślenicach

3. gdziestrzelac.eu

4. Obrona Terytorialna “Halniak”

 

IV. TERMIN I MIEJSCE

 

1. Zawody odbędą się w dniu 6 października 2018 roku na terenie Miasta i gminy Myślenice.

2. Oficjalne rozpoczęcie zawodów „BulletRun” odbędzie się o godz. 8:00. Zakończenie zawodów przewidziane jest na godz. 15:00.

3. Biuro zawodów znajduje się w Myślenicach na Strzelnicy Sportowej na Zarabiu ul. Zdrojowa 9

 

V. TRASA I BIURO ZAWODÓW

 

1. Trasa “Sporty”

Dystans: 3 km + 10 przeszkód, 7 strzałów, limit: 1,5h

Limit miejsc 150 os.

Fale puszczane co 10 minut po 10 osób, od godz: 9:30

Wśród wszystkich fal zostaną wyłonione 3 najlepsze kobiety i 3 najlepszych mężczyzn

 

2. Trasa “Military”

Dystans 10 km +20 przeszkód, 7 strzałów, limit: 2,5h

Limit miejsc 150 os.

Fale puszczane co 15 minut po 50 osób

Fala 1: 8:45 FALA NAGRADZANA

Fala 2: 9:00

Fala 3: 9:15

 

3. Trasa “Combat”

Dystans 25 km +30 przeszkód, 13 strzałów, limit:5h

Limit miejsc 200 os.

Fale puszczane co 15 minut po 100 osób

Fala 1: 8:00 FALA NAGRADZANA

Fala 2: 8:30

W wersji Combat obowiązuje Bluza z długim rękawem, spodnie (długie nogawki) np. mundur polowy, bojówki itp. Uczestnicy zawodów wersji Combat w spodniach biegowych obcisłych np. typu leggins otrzymują karę 20min / buty sznurowane za kostkę np. trekkingowe. ▪

 

4. Trasy biegów będą przebiegać przez odcinki terenowe, wodne jak i górzyste. Na trasie zawodnicy będą mieć do pokonania przeszkody, o różnym stopniu trudności. Główną przeszkodą biegu, będzie strzelanie z broni palnej, Weihrauch HW 66, w pozycji leżącej przy użyciu podpórki.

 

5. Biuro zawodów czynne będzie:

Piątek 05.10.2018 r.: 16:00 - 20:00

Sobota 06.10.2018 r.: 7:00 - 11:30

 

VI. ZACHOWANIE NA TRASIE I STRZELNICY

 

1. Na trasie znajdować się będą przeszkody zabezpieczone przez sędziów zawodów oraz wolontariuszy.

2. Sposób pokonywania przeszkód oraz poprawność jej wykonania będzie oceniał sędzia lub wolontariusz.

3. Wszystkich uczestników w zależności od dystansu trasy obowiązywać będzie limit czasowy z punktu V.

4. Na trasie zawodów nie będzie punktu regeneracyjnego, wszystko należy zabrać we własnym zakresie, np. plecak, pas z bidonem itp.

5. Nie zezwala się na podawanie napojów i odżywek przez osoby trzecie podczas trwania zawodów.

6. UWAGA: Przed wbiegnięciem na strzelnice w wyznaczonej strefie, będzie obowiązek umycia rąk, w specjalnie przygotowanych do tego umywalkach, a także obowiązek założenia czystej (suchej) bluzy z długim rękawem. Zawodnik ma obowiązek zabrać ją ze sobą na trasę odpowiednio zabezpieczoną, by spełniała wyżej wymienione warunki. Możliwe podanie TYLKO bluzy przez osobę z zewnątrz i TYLKO w tej strefie, bez możliwości wejścia za barierkę.W strefie nie mogą zastać żadne rzeczy należące do zawodnika, gdyż nie będą one zwracane NIKOMU. Jeśli osoba nie spełni podanych warunków nie jest dopuszczona do oddania strzałów co automatycznie skutkuje karą +15 min i 5 min za każdy nie oddany strzał.

7. Na strzelnicy jest bezwzględny obowiązek przestrzegania Regulaminu Strzelnicy oraz wykonywania poleceń obsługi. Lufa karabinu może być zwrócona tylko w stronę tarczy. Podnoszenie się z bronią równa sie z natychmiastową dyskwalifikacją.

8. Każdy strzał nie trafiony w czarne pole tarczy skutkuje dodaniem 5 min do czasu końcowego zawodnika.

 

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 

1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach "Bullet Run" musi zostać zweryfikowany i zaakceptowany przez organizatora w Biurze Zawodów. Uczestnik musi mieć ze sobą wydrukowany i podpisany regulamin , za brak niego kara 50 burpees.

2.Uczestnik biegu startuje indywidualnie.

3.Uczestnik pokonuje przeszkody indywidualnie, poza przeszkodami na których będzie dozwolona pomoc drugiego uczestnika. Za nie pokonanie przeszkody dla startującego będzie czekać kara, w zależności od poziomu jej trudności.

4. Warunki dopuszczenia do udziału w zawodach:

 • Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).

 • Ukończony 18 rok życia do dnia 6 października 2018 roku.

 • Na trasie “Sporty” ukończone 16 rok życia do dnia 2018 roku. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać podpisaną zgodę przez rodzica/ opiekuna prawnego.

 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

 • Uiszczenie opłaty za udział w zawodach, w wysokości uzależnionej od pakietu startowego.

 • Każdy uczestnik powinien mieć numer startowy, napisany na twarzy od czasu zarejestrowania w dniu zawodów do czasu dotarcia do mety lub do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji z udziału w zawodach.

5. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

6. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie.

7. Publiczność zobowiązana jest zachowywać się w sposób nie naruszający przebiegu zawodów oraz ogólnie przyjętych norm zachowania. Osoby wobec których prośby o zaprzestanie działań uznanych za niewłaściwe będą nie skuteczne, zostaną wyproszone przez organizatora z terenu zawodów. Zakazuje się także wprowadzania zwierząt na teren zawodów oraz miasteczka eventowego.

 

VIII. ZGŁOSZENIA

 

1. Wszystkie osoby wyrażające chęć uczestnictwa w zawodach „Bullet Run” powinny zgłosić swój udział do3października 2018 roku poprzez stronę https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/600 : oraz w biurze zawodów w dniu 5 i 6 października 2018 r.

2. Każdy z uczestników powinien dokonać, w terminie wskazanym w otrzymanym mailu

potwierdzającym rejestrację, opłaty za wybrany pakiet startowy.

3. Płatnosc online: https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/600

 

W tytule wpisując numer dowodu osobistego i dystans.

 

4. Wysokość opłaty za pakiet startowy uzależniona jest odkolejności zgłoszenia i daty wykonania opłaty i wynosi:

 • Trasa “Sporty”

 • pierwsze 50 os. - 99 zł

 • kolejne 50 os. - 119 zł

 • kolejne 50 os. - 139 zł

 • w biurze zawodów - 150 zł

 • Trasa “Military”

 • pierwsze 50 os. - 149 zł

 • kolejne 50 os. - 169 zł

 • kolejne 50 os. - 189 zł

 • w biurze zawodów - 200 zł

 • Trasa “Combat”

 • pierwsze 50 os. - 199 zł

 • kolejne 50 os. - 219 zł

 • kolejne 100 os. - 239 zł

 • w biurze zawodów - 250 zł

5. Pakiet startowy obejmuje:

 • Chip z pomiarem czasu Zwrotny!! http://pomiar.pro/

 • Medal

 • Koszulka

 • Plecako worek

 • Ubezpieczenia NNW

 • Opiekę medyczną podczas trwania zawodów

 • Napój po ukończeniu biegu

 • Posiłek regeneracyjny dla uczestników po zakończeniu zawodów

 • Dodatkowe elementy od sponsorów otrzymane w dniu zawodów

6. UWAGA: Organizator nie zwraca opłaty za pakiet startowy osobom, które nie stawią się w wyznaczonym miejscu w określonym czasie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w przypadku wypełnienia się limitu.

8. Informacje dotyczące Bullet Run można uzyskać na stronie internetowej www.bulletrun.pl, na facebooku: https://www.facebook.com/bulletrunpl/ oraz pod adresem mailowym: kontakt@bulletrun.pl

 

IX. WYNIKI I DEKORACJA

 

1. Uczestnik otrzyma medal po samodzielnym przekroczeniu linii mety i ukończeniu trasy biegu.

2. Wręczenie nagród dla zwycięzców w każdej w ocenianych kategoriach odbędzie się przed budynkiem strzelnicy podczas ceremonii zakończenia zawodów, ok. godz. 15:00.

3. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia koniecznych dokumentów uprawniających go do odbioru nagrody.

4. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Wyniki po zakończeniu zawodów zostaną opublikowane na fanpage’u strony Bullet Run.

 

X. SKARGI I WNIOSKI

 

1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 50 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy.

 

XI. UWAGI

 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów (lekarz oraz ratownicy medyczni na wyznaczonych punktach trasy zawodów).

2. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do przebrania.

3. Organizator zapewnia depozyt na rzeczy uczestników.

4. Organizator zapewnia bezpłatny parking w okolicy imprezy.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie trwania imprezy.

6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator Zawodów

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora w celach związanych z prowadzoną działalnością.