Zawody

Nazwa zawodów V BIEG POPRADZKI Mistrzostwa Polski Instruktorów i Trenerów SITN i PZN
Organizator Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój
Miejsce Piwniczna Zdrój, Obidza
Data zawodów 2019-01-27
Opis
 1. Termin i miejsce:   Bieg  odbędzie się   27 stycznia  2019 r. (niedziela)  w Piwnicznej - Zdroju na trasach  biegowych  na Obidzy.
                                Biegi odbędzie
  się  techniką klasyczną 

27.01.2019 r.(niedziela)

Godz.8.00 – 11.00 wydawanie numerów – Polana Obidza

Godz.10.30 – 11.30 oglądanie trasy

Godz.11.45 otwarcie zawodów przez Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój   p. Dariusza Chorużyka

Godz.12.00 – Bieg główny 21 km - meżczyźni,14 km – kobiety) - styl klasyczny (CL)

Godz.15.00 – zakończenie zawodów, rozdanie nagród w Ski Hotelu Sucha Dolina

 1. Uczestnictwo:

      - każdy chętny, na własną odpowiedzialność, posiadając aktualne badania lekarskie oraz

         stosowne ubezpieczenie

       - limit czasu w biegu głównym 2 godz.15 min.

       - opłata startowa –

        do 15 stycznia  2019 r. - 30 zł

        po 15 stycznia  2019 r. – 60 zł

        w dniu zawodów 27.01.2019 r.  80 zł  

Opłaty należy dokonywać na konto BS Piwniczna  nr konta 83 8813 0004 2001 0000 7100 0011 na Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 20 oraz podać  imię ,nazwisko ,miejscowość, adres.

 Zawodnikowi zostanie przydzielony numer  startowy po wpłaceniu opłaty startowej. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Limit zgłoszeń  do 250 zawodników !

Z opłaty zwolnieni są uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Bieg wyłącznie dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

Weryfikację ostateczną o przyznaniu statusu amatora  w Pucharze Polski  Amatorów w biegach narciarskich podejmuje PZN.       

- Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

-  W zawodach Puchar  Polski Amatorów w biegach narciarskich mogą brać udział amatorzy jak i zawodnicy z aktualną licencją PZN. Zawodnicy z aktualną licencją PZN będą klasyfikowani tylko w kategorii open– 1,2,3 miejsce (kobiety , mężczyźni )

-  Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o

braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.

-  Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada

ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach

-  Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

-  Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

-  Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy

   oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez

   organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.

   Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN

Mistrzostwa Polski Instruktorów i Trenerów SITN.  Przy zgłoszeniu  do zawodów  dodatkowa zakładka  INSTRUKTOR / TRENER PZN
W kategorii Mistrzostw Polski   Instruktorów  i Trenerów prawo startu mają instruktorzy  i trenerzy zrzeszeni  w SITN PZN z  aktualnymi uprawnieniami i uregulowanymi składkami członkowskimi (weryfikacja nastąpi na podstawie danych z biura)

    Klasyfikacja będzie przeprowadzona w dwóch kategoriach:

    K- Instruktorki i Trenerki

    M- Instruktorzy i Trenerzy

    Koordynator: Maria Nędza instruktor –wykładowca PZN

 1. Zgłoszenia :

Limit zgłoszeń – 250 zawodników !

 1. Grupy wiekowe i dystanse:
  • mężczyźni – bieg główny dystans 21 km
  • kobiety – bieg główny dystans 14 km
 • grupy wiekowe kobiet i mężczyzn zgodnie z regulaminem  w ramach Pucharu Polski Amatorów :

Kategorie

Wiek

Rocznik

Kat. I

18-29

2001-1990

Kat. II

30-39

1989-1980

Kat. III

40-49

1979-1970

Kat. IV

50-59

1969-1960

Kat. V

60-69

1959-1950

Kat. VI

70 >

1949 >

-        grupa I    - ur. w 2001 – 1990 dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-        grupa II   - ur. w 1989 – 1980 dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-        grupa III  - ur. w 1979 – 1970 dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-        grupa IV  - ur. w 1969– 1960 dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-        grupa V   - ur. w 1959  - 1950 dystans 14 km mężczyźni i 7 km kobiety

-        grupa VI  - ur. 1949 i starsi  - dystans 14 km mężczyźni i 7 km kobiety

 Technika biegu – styl klasyczny (CL) ,start wspólny .

 Uwaga ! w przypadku pogorszenia sie warunków śniegowych dystanse mogą być skrócone.

Ponadto odbędzie się bieg dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój na krótkim dystansie 250 m. i 500 m.

 Ogólny regulamin Pucharu Polski i Mistrzostw Polski Amatorów znajduje się pod linkiem

http://www.biegi.pzn.nazwa.pl/index.php/regulamin-pucharu

 1. PROTESTY:
  • Protesty należy składać, wraz ze wszystkimi dowodami w formie pisemnej.
  • Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 300 złotych.
  • W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku  odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.
 • Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych  wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy biura
  zawodów na  trasie.
 • Protesty należy składać w biurze zawodów.

          8.Nagrody  Według załącznika do regulaminu

             Ponadto

 • Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegu
 • dyplomy za  I, II, III miejsce w kategoriach wiekowych
 • Nagrody specjalne według propozycji sponsorów
 • Losowanie atrakcyjnych nagród     

         Dojazd :Nowy Sącz – Stary Sącz – Rytro –Piwniczna Zdrój –  w stronę granicy państwa  ze  Słowacją następnie  w prawo skręt na 
         Kosarzyska -Sucha Dolina – Obidza

  9. Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie

                   Noclegi:

10.Postanowienia końcowe:

 • Dodatkowe informacje można  na stronie: www.biegpopradzki.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji spraw nie ujętych w powyższym  regulaminie   
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza

          zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kolizje na trasie biegowej

 • Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
 • Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać

o  porządek w miejscu zawodów.

 • W zależności od możliwości przygotowania tras ,organizator może skrócić dystans
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów
 • Dla uczestników organizator zapewnia ciepły posiłek.
 • Start i meta : na Obidzy na wysokości około 930 m.n.p.m.
 • Organizator w dniu zawodów zapewnia dojazd na Obidzę od parkingu pod Suchą Doliną. Na start zawodów najlepiej dojść ze Ski Hotelu na Suchej Dolinie szlakiem Czerwonym na Obidzę.
 • Ze względów organizacyjnych  (przewóz zawodników na Polanę Obidza) prosimy o wcześniejszy przyjazd.

                  11 .Dodatkowe informacje/kontakt

                      Urząd Miasta i Gminy Piwniczan Zdrój Tel.18 4464043  wew. 40  www.piwniczna.pl.Marian Dobosz tel.604539919 
                      e-mail: dobmar@wp.pl  dyrektor biegu

                      Kuba Cieślar tel.889839065 koordynator Pucharu Polski Amatorów,  Wojciech Gawor Tel. 664463010  przedstawiciel PZN

                      Elżbieta Polakiewicz tel. 663763984 e-mail;  epolakiewicz@piwniczna.pl  pracownik UMiG, Mateusz Mikulski tel. 531-003-321 e-mail: 
                      info@biegpopradzki.pl   administrator strony www.biegpopradzki   i  www.biegi.pzn.pl

           

                                                              Dyrektor Biegu Popradzkiego -  Marian Dobosz

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Dystans 5km -- 2019-01-25 2019-01-25 12:05 1 Zapisy zakończone
Bieg głowny 21km M, 14km K -- 2019-01-25 2019-01-25 12:00 106 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: