Zawody

Nazwa zawodów VI Bieg POPRADZKI w ramach PP Amatorów
Organizator Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój
Miejsce Piwniczna Zdrój/Obidza
Data zawodów 2020-02-16
Opis

KOMUNIKAT Piwniczna Zdrój – Obidza dnia 6.02.2020

VI Bieg Popradzki, który miał się odbyć 16 lutego 2020 r. zostaje ostatecznie odwołany ze względu na zbyt małą ilość pokrywy śnieżnej i obecnie panujące warunki atmosferyczne. Przewidywana prognoza pogody na kolejny tydzień jest bardzo niekorzystna. Temperatury w naszym regionie mają być  dodatnie. Zawodnicy, którzy zrezygnowali ze startu w proponowanym terminie będą mieć zwrócone opłaty startowe lub zostaną one przeniesione na następny sezon. Deklaracje w tej sprawie należy napisać na adres e-mail biegpopradzki@gmail.com

Ze sportowym pozdrowieniem

Marian Dobosz – Dyrektor Biegu Popradzkiego

 

Regulamin Puchar Polski Amatorów PZN w biegach narciarskich     VI   BIEG   POPRADZKI

Piwniczna Zdrój – Obidza, 16 lutego 2020 r. – (niedziela)

 REGULAMIN ( wyciag)

 1. Cel :
  • Promocja, uatrakcyjnienie i rozwój biegów narciarskich
  • Upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach
  • Promocja piwniczańskiego regionu w którym odbywają się Puchar Polski       Amatorów w biegach narciarskich
 1. Organizator : Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój

Współorganizatorzy:

 
                        Portal informacyjny www.sadeczanin.info ;           Portal narciarski www.nabiegowkach.pl

                 Współpraca:

 
  • Komisariat Policji w Piwnicznej - Zdroju
 
  • Karpacki Oddział Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu
 
  • Miejsko – Gminny Związek OSP w Piwnicznej - Zdroju
 
  • Zakład Leśno-Drzewny w Piwnicznej Zdroju
 
  • MGOK w Piwnicznej - Zdroju
 
  • MZGKiM w Piwnicznej - Zdroju
 
  • Agencja wydawnicza WIT Piwniczna - Zdrój
  • Hotel ,,Perła Południa” Rytro
  • Hotel Piwniczna
  • www.pifsport.pl

 

 1. Termin i miejsce:

     Bieg odbędzie się 16 lutego 2020 r. (niedziela) w Piwnicznej - Zdroju na trasach biegowych na Obidzy. Biegi odbędzie się techniką klasyczną

 

16.02.2020 r.(niedziela)

Godz.8.00 – 11.00 wydawanie numerów – Polana Obidza

Godz.10.30 – 11.30 oglądanie trasy

Godz.11.45 otwarcie zawodów przez Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój p.Dariusza Chorużyka i starostę nowosądeckiego p.Marka Kwiatkowskiego

Godz.12.00 – Bieg główny 21 km - meżczyźni,14 km – kobiety) - styl klasyczny (CL)

Godz.12.05 – bieg rekreacyjny na 5 km dla kobiet i mężczyzn

Godz.15.00 – zakończenie zawodów, rozdanie nagród w Ski Hotelu Sucha Dolina

 1. Uczestnictwo:

     - każdy chętny, na własną odpowiedzialność, posiadając aktualne badania lekarskie oraz

         stosowne ubezpieczenie

       - limit czasu w biegu głównym 2 godz.15 min.

       - opłata startowa –

       do 1 stycznia 2020 r. - 30 zł

       po 30 stycznia 2020 r. – 60 zł

       w dniu zawodów 16.02.2020 r. 80 zł

Opłaty należy dokonywać na konto BS Piwniczna nr konta 83 8813 0004 2001 0000 7100 0011 na Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 20 oraz podać imię ,nazwisko ,miejscowość, adres.

Zawodnikowi zostanie przydzielony numer startowy po wpłaceniu opłaty startowej. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.. Limit zgłoszeń do 250 zawodników !

Z opłaty zwolnieni są uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Bieg wyłącznie dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój. Weryfikację ostateczną o przyznaniu statusu amatora w Pucharze Polski Amatorów w biegach narciarskich podejmuje PZN.        

- Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do

jego przestrzegania.

- W zawodach Puchar Polski Amatorów w biegach narciarskich mogą brać udział amatorzy jak i zawodnicy z aktualną licencją PZN. Zawodnicy z aktualną licencją PZN będą klasyfikowani

tylko w kategorii open– 1,2,3 miejsce (kobiety , mężczyźni )

- Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o

braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod

oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.

- Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada

ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału

w zawodach

- Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

- Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

- Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy

   oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez   organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.

   Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN
W kategorii Mistrzostw Polski  Instruktorów  i Trenerów prawo startu mają instruktorzy  i trenerzy zrzeszeni  w SITN PZN z  aktualnymi uprawnieniami
i uregulowanymi składkami członkowskimi (weryfikacja nastąpi na podstawie danych z biura)

Klasyfikacja będzie przeprowadzona w dwóch kategoriach na głównych dystansach:

  K-Instruktorki i Trenerki

M-Instruktorzy i Trenerzy
Przy zgłoszeniu  do zawodów  dodatkowa zakładka  INSTRUKTOR / TRENER SITN  PZN 
Zgłoszenia :

w terminie do 14.02.2020 r. (czwartek) do godz.19.00.

Limit zgłoszeń – 250 zawodników !

 1. Grupy wiekowe i dystanse:
  • mężczyźni – bieg główny dystans 21 km
  • kobiety – bieg główny dystans 14 km
  • grupy wiekowe kobiet i mężczyzn zgodnie z regulaminem w ramach Pucharu Polski Amatorów :

Kategorie

Rocznik

Wiek

K i M 20

2000-1991

20-29

K i M 30

1990-1981

30-39

K i M 40

1980-1971

40-49

K i M 50

1970-1961

50-59

K i M 60

1960-1951

60-69

K i M 70

1950 >

70 >

-      K i M 20 dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-      K i M 30  dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-      K i M 40  dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-      K i M 50  dystans 21 km mężczyźni i 14 km kobiety

-      K i M 60  dystans 14 km mężczyźni i 7 km kobiety

-      K i M 70 dystans 14 km mężczyźni i 7 km kobiety

Technika biegu – styl klasyczny (CL) ,start wspólny .

Uwaga ! w przypadku pogorszenia sie warunków śniegowych dystanse mogą być skrócone.

Ponadto odbędzie się bieg dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój na krótkim dystansie 250 m. i 500 m.

Ogólny regulamin Pucharu Polski i Mistrzostw Polski Amatorów znajduje się pod linkiem

http://www.biegi.pzn.nazwa.pl/index.php/regulamin-pucharu

 1. PROTESTY:
  • Protesty należy składać, wraz ze wszystkimi dowodami w formie pisemnej.
  • Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 300 złotych.
  • W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku

                       odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

 • Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych

                         wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy biura zawodów na trasie.

 • Protesty należy składać w biurze zawodów.

         8.Nagrody: Według załącznika do regulaminu

Ponadto

 • Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegu
 • dyplomy za I, II, III miejsce w kategoriach wiekowych
 • Nagrody specjalne według propozycji sponsorów
 • Losowanie atrakcyjnych nagród    

     W biegu na 5 km tylko klasyfikacja open kobiet i mężczyzn

                 Dojazd :Nowy Sącz – Stary Sącz – Rytro –Piwniczna Zdrój – w stronę granicy państwa

                 ze Słowacją następnie w prawo skręt na Kosarzyska -Sucha Dolina – Obidza

           9. Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie

                   Noclegi:

10.Postanowienia końcowe:

 • Dodatkowe informacje można na stronie: www.biegpopradzki.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji spraw nie ujętych w powyższym

       regulaminie  

 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza

zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kolizje na trasie biegowej

 • Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
 • Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać

o porządek w miejscu zawodów.

 • W zależności od możliwości przygotowania tras ,organizator może skrócić dystans
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów
 • Dla uczestników organizator zapewnia ciepły posiłek.
 • Start i meta : na Obidzy na wysokości około 930 m.n.p.m.
 • Organizator w dniu zawodów zapewnia dojazd na Obidzę od parkingu pod Suchą

                           Doliną. Na start zawodów najlepiej dojść ze Ski Hotelu na Suchej Dolinie szlakiem

                           Czerwonym na Obidzę.

 • Ze względów organizacyjnych (przewóz zawodników na Polanę Obidza) prosimy o wcześniejszy przyjazd.

                 11 .Dodatkowe informacje/kontakt

                     Urząd Miasta i Gminy Piwniczan Zdrój Tel.18 4464043 wew. 40 www.piwniczna.pl                

                    Marian Dobosz tel.604539919 e-mail: dobmar@wp.pl dyrektor biegu

                     Kuba Cieślar tel.889839065 koordynator Pucharu Polski Amatorów

                     Wojciech Gawor Tel. 664463010 przedstawiciel PZN

                     Elżbieta Polakiewicz tel. 663763984 e-mail; epolakiewicz@piwniczna.pl pracownik UMiG                      

Mateusz Mikulski tel. 531-003-321 e-mail: info@biegpopradzki.pl   administrator strony www.biegpopradzki   i www.biegi.pzn.pl

          

                                                             Dyrektor Biegu Popradzkiego

                                                                                                   Marian Dobosz

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
VI Bieg POPRADZKI 21km M, 14km K w ramach PP Amatorów -- 2020-02-14 2020-02-14 12:00 18
Mały Bieg POPRADZKI 5km K i M -- 2020-02-14 2020-02-14 12:05 2
Liczba rekordów na stronie: