Zawody

Nazwa zawodów VI Chrzanowski Charytatywny Cross Świętego Mikołaja (bieg 5km)
Organizator UMKS przy PMOS Chrzanów, PMOS Chrzanów
Miejsce Chrzanów
Data zawodów 2021-12-04
Opis

Regulamin- VI Chrzanowskiego Charytatywnego Crossu Świętego Mikołaja  (bieg 5km)

 

1. Cel

- uczczenie Świętego Mikołaja jako Patrona Miasta Chrzanowa

- popularyzacja biegów jako jednej z form rekreacji wzmacniającej odporność fizyczną

- podnoszenie poziomu sportowego i zdrowotnego mieszkańców Chrzanowa i Małopolski

- pomoc potrzebującym.

2. Organizatorzy

UMKS przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie, we współpracy z:

- Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Chrzanowie

- Pif Sport

 

3. Partnerzy

- Województwo Małopolskie

- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

- Gmina Chrzanów

 

4. Miejsce i czas

Chrzanów 4 grudzień 2021 (sobota) - start godz. 11:00

Biuro zawodów i miejsce startu - teren obok Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy

ul. Wyszyńskiego 5 na Osiedlu Niepodległości (wydawanie numerów startowych od godziny 10:00)

 

5. Dystans

Bieg zostanie rozegrany na dystansie 5 km

link do trasy zawodów: http://www.pmos-chrzanow.pl/infopage.php?id=910

 

6. Kategorie wiekowe

Podział na grupy wiekowe dla kobiet i mężczyzn:

K - I     (dziewczęta ur. 2007 i młodsze )           - 14 lat i młodsi (młodzież szkolna)

M - I    (chłopcy ur. 2007 i młodsi)                   - 14 lat i młodsi (młodzież szkolna)

K - II    (dziewczęta ur. 2003 i młodsze )           - 18 lat i młodsi (młodzież licealna)

M - II   (mężczyźni ur. 2003 i młodsi)               - 18 lat i młodsi (młodzież licealna)

K - III  (kobiety ur. 2002 - 1986)                       - 19 - 35 lat  

M - III  (mężczyźni ur. 2002 - 1986)                  - 19 - 35 lat  

K - IV  (kobiety ur. 1985 -1971)                       - 36 - 50 lat

M - IV  (mężczyźni ur. 1985-1971)                    - 36 - 50 lat

K - V    (kobiety ur. 1970-1961)                        - 51 - 60 lat

M - V   (mężczyźni ur. 1970-1961)                    - 51 - 60 lat

K - VI  (kobiety ur. 1959 i starsze)                    - 61 +

M - VI  (mężczyźni ur. 1959 i starsi)                  - 61 +

 

7. Uczestnictwo

Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy , legitymujący się dobrym stanem zdrowia (poświadczone podpisem przy odbiorze numeru startowego), w przypadku nieletnich pisemna zgoda rodziców. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

 

8. Wpisowe

- Wpisowe, 20 zł od uczestnika

- W ramach wpisowego uczestnicy są ubezpieczeni NW

 

9. Nagrody

  • okolicznościowy medal  

• okolicznościową czapeczkę „mikołajkową”

• gorący posiłek po zakończeniu biegu

• najlepsi w poszczególnych kategoriach puchary

 

10. Zgłoszenia

-  Zgłoszenie za pomocą strony internetowej : www.pifsport.com.pl ,

   pobór opłaty startowej w systemie e-card

 

11. Informacje związane z zagrożeniem epidemicznym

   •   •   Impreza odbywać się będzie w tzw” reżimie sanitarnym” związanych z okresem pandemii COVID-19. W zawodach mogą startować tylko osoby zdrowe, nie posiadające żadnych objawów związanych z COVID-19. Należy przestrzegać dystans społeczny
i szczególną ostrożność w miejscu rozgrywania imprezy. Uczestnik pobierając nr startowy oświadcza, iż jest zdrowy, nie ma objawów chorobowych – SARS COV -2. Nie jest na kwarantannie i w ostatnich 10 dniach nie miał kontaktu z osobą zakażoną.

12. Postanowienia końcowe

  • Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne
    z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy.
  • Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne
    z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin , jest zdrowy i bierze pełną odpowiedzialność za swój start w zawodach .
  • Istnieje możliwość odwołania zawodów z przyczyn związanych z obostrzeniami w trakcie pandemii COWID -19.
  • Sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator